Utržený ze řetězu


Utržený ze řetě­zu budiž důka­zem, že ani exhi­bi­ce mis­tra bojo­vých umě­ní nemu­sí být nut­ně plytká nuda s nená­pa­di­tým dějem.

Danny, kluk asij­ské­ho půvo­du, není vycho­vá­ván zrov­na stan­dard­ním způ­so­bem. „Strýček“ Bart, u kte­ré­ho žije, Dannyho prý kdy­si našel na uli­ci a ujal se ho – nechtěl však pomo­ci jemu, nýbrž sobě. Bart pro­to vycho­vá­vá Dannyho jako psa. Danny žije v kle­ci a v pod­sta­tě už ani není scho­pen žád­ných citů. Na krku má obo­jek, kdy­ko­liv mu obo­jek Bart sejme, neo­če­ká­vá se od Dannyho nic jiné­ho než to, že pomů­že své­mu „páníč­ko­vi“ a něko­ho zabi­je, ane­bo při­nejmen­ším důklad­ně postra­ší.

Jednou zůsta­ne Danny ve ved­lej­ší míst­nos­ti a čeká na Bartův sig­nál. Slepý pia­nis­ta Sam (postar­ší, ale skvě­le ele­gant­ní Morgan Freeman), kte­rý vstou­pí dovnitř a začne hrát, vzbu­dí v Dannym zájem o hud­bu. Danny však musí však dokon­čit svůj úkol, a poté si ho Bart odve­de zpát­ky „do kle­ce“. Danny ale dostá­vá ješ­tě jed­nu šan­ci setkat se se Samem. „Nehodu“ Bartova auta a jeho pro­stří­le­ní skrz naskrz Danny pře­ži­je a vra­cí se na toto sta­ré zná­mé mís­to. Je zra­něn, ale Sam se svo­jí „opa­t­rov­ni­cí“ Viktorií se ho ujme, na nic se ho neptá a sna­ží se ho dou­čit ale­spoň něco z toho, co Danny zameš­kal.

Více na Kritiky.cz
Tučňáci z Madagaskaru - SEZNAMTE SE S DAVEM, CHAPADLOVITÝM NEPŘÍTELEM TUČŇÁKŮ Útok na Fort Knox kvůli chutnému pamlsku není nic ve srovnání s problémy, kterým tučňáci ...
Indiana Jones a dobyvatelé ztracené archy V roce 1981 Steven Spielberg a George Lucas spolu natočili film o jednom archelogovi, který zachr...
Farma SK – 9. série – 8. díl ...
Hastrman - Synopse & O filmu  SYNOPSE Romantický a zároveň ironický příběh hastrmana alias barona de Caus, jehož lás...
Vyvolený - Vyvolený je údajně jen pouhým klíčem k otevření celé trilogie... Po famózním přijetí filmu Šestý smysl, který se zařadil mezi 10 komerčně nejúspěšněj...

Danny najed­nou zjiš­ťu­je, že může dělat i jiné věci než jen mlá­tit a zabí­jet … a že mu to dokon­ce činí potě­še­ní. Kromě oblí­be­né­ho naku­po­vá­ní v super­mar­ke­tu a pojí­dá­ní zmrz­li­ny mu nej­víc uča­ru­je hra na pia­no. Láska k hud­bě se uka­zu­je být vel­mi zásad­ní pro děj fil­mu a dokon­ce pomá­há Dannymu obje­vit sta­ré city a zavzpo­mí­nat si na někte­ré zážit­ky z minu­los­ti.


Ve chví­li, kdy Sam nabíd­ne Dannymu, aby zůstal u něj v bytě, jsem se obá­val, že se z fil­mu může stát pěk­ně roz­va­ře­ná bram­bo­rač­ka… Nestane se to, nao­pak tím Utržený ze řetě­zu zís­ká jaký­si dal­ší roz­měr. V prv­ní čás­ti fil­mu jde o mlá­tič­ku, ve dru­hé se ale mění v dra­ma (pozor na mož­ná tro­chu jiný prv­ní pohled!). Tahle mlá­tič­ka je poměr­ně svě­ží, má výbor­nou bojo­vou cho­re­o­gra­fii (nevě­řil bych, jak dlou­ho se můžou dva prát na metr širo­kém záchod­ku), ode­hrá­vá se v ori­gi­nál­ních kuli­sách a s ori­gi­nál­ní­mi pro­střed­ky), ve chví­lích odde­chu může­me sle­do­vat „postup­nou pře­mě­nu“ Dannyho ze psa v lid­skou bytost.

Zajímavý nápad se sluš­ný­mi herec­ký­mi výko­ny Jet Li a Morgana Freemana by mohl uspo­ko­jit pří­z­niv­ce thrille­ru i bojo­vých umě­ní…

O filmu:

Danny The Dog
Scénář: Luc Besson
Režie: Louis Leterrier
V hlav­ních rolích: Jet Li, Morgan Freeman, Bob Hoskins, Kerry Condon
Francie, Hongkong, USA, Velká Británie 2005, 99 minut

Ohodnoťte článek

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • The Circle – Recenze – 40%16. května 2017 The Circle – Recenze – 40% Film The Circle (vzniklý v koprodukci USA a Spojených arabských emirátů, natočený podle stejnojmenné knižní předlohy, s Emmou Watson v hlavní roli) je dystopické drama odehrávající se […]
  • Super Size Me17. března 2006 Super Size Me Režisér Morgan Spurlock si dal nelehký úkol. Po dobu jednoho měsíce se bude stravovat výhradně v McDonaldu, bude tam jíst 3 jídla denně, nesmí jíst stále to samé, rsp. musí vyzkoušet […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Million Dollar Baby23. března 2005 Million Dollar Baby Clint Eastwood natočil poutavý příběh dívky, která chce být za každou cenu trénována úspěšným trenérem boxu a chce se stát boxerkou ... a nakonec se jí to podaří. A Eastwoodovi také, soudě […]
  • Tajemné okno12. května 2004 Tajemné okno Tajemné okno opět patří k filmům, které slabší jedinci obvykle nevidí úplně celé. Jsou zde scény, které jsem osobně neměla nervy ani poslouchat natož se na ně podívat. Otrlejším náturám v […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Shingeki no Kyojin - 95%14. září 2017 Shingeki no Kyojin - 95% Slyšela a četla jsem několik názorů, že prvních pár dílů se musí přetrpět, a plně s nimi souhlasím. Příběh mě začal pořádně zajímat až asi od 5. dílu. Takže pokud je mezi vámi někdo, kdo […]
  • Slender Man (když mizí středoškolačky v Massachusetts)23. srpna 2018 Slender Man (když mizí středoškolačky v Massachusetts) Slender Man jako postava patří mezi snad nejznámější creepypasty které kolují po internetu. Tyhle krátké hororové příběhy, jejichž popularita byla pár let zpět na vrcholu, mají své kouzlo […]