Rozchod! - recenze


V brz­ké době se má do kin vří­tit roman­tic­ká kome­die ROZCHOD! od reži­sé­ra Peytona Reeda. Ten nám v minu­los­ti před­sta­vil nad­prů­měr­ně dob­ré kome­die Kašlu na lás­ku a Bravo, girls! Jak se ale říká „Není všech­no zla­to, co se třpy­tí“…

Na tuto kome­dii jsem se těšil, ale po skon­če­ní fil­mu jsem byl dosti zkla­ma­ný. Upřímně jsem čekal od této kom­bi­na­ce mno­hem více. Jennifer Anistonová a Vince Vaughn měli zna­me­nat krá­lov­sky zábav­nou podí­va­nou. Už jenom kvů­li jejich minu­lým sním­kům, např. Riskni to s Polly nebo Nesvatbovi, kte­ré se mi zdá­ly oprav­du zábav­né a nad­prů­měr­né. Podobný fakt jsem čekal i zde. To se ale z nepo­cho­pi­tel­ných důvo­dů nepo­da­ři­lo. Jejich herec­ké výko­ny moh­ly být mno­hem lep­ší.

Příběh také není nijak bra­vur­ní. Mezi Brooke a Garym vypuk­ne hád­ka a ta skon­čí až nená­vist­ným cho­vá­ním mezi obě­ma part­ne­ry. Rozhodnou se svo­je part­ner­ství ukon­čit a začít žít svůj vlast­ní život. V tom jim ale zame­zu­je jejich spo­leč­ný byt, kte­ré­ho se nechce vzdát ani jeden. Film není vyslo­ve­ně špat­ný. Některé pasá­že jsou i vtip­né. Potíž je v tom, že jich bylo na můj vkus málo. To je oprav­du ško­da, pro­to­že kdy­by byl celý film zábav­ný jako někte­ré již zmi­ňo­va­né scé­ny, tak by se urči­tě dočkal mého klad­něj­ší­ho při­je­tí. Také jsem měl pocit, že kdy­bych viděl sní­mek doma na DVD, byl by poži­tek z fil­mu úpl­ně stej­ný. Možná k tomu při­spě­lo i tech­nic­ké zpra­co­vá­ní, kte­ré odpo­ví­dá žánro­vé­mu zařa­ze­ní. To je ale „han­di­cap“ sko­ro všech roman­tic­kých kome­dií.

Stále se ale jed­ná o prů­měr­nou podí­va­nou, kte­rá vás poba­ví na začát­ku škol­ní­ho roku. Snímek má v ČR pre­mi­é­ru 31. srp­na. A můj ortel? Opravdu jsem čekal od toho­to sním­ku kra­pek více své­ráz­né­ho humo­ru hlav­ních pro­ta­go­nis­tů. Přesto všech­no se však jed­ná o odde­cho­vou kome­dii, u kte­ré se solid­ně poba­ví­te a bude­te odchá­zet z kina vcel­ku spo­ko­je­ni.

Ohodnoťte článek

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Recenze: Sousedská hlídka – 35%24. září 2012 Recenze: Sousedská hlídka – 35% Jako každý rok, i letos musela do českých kin dorazit nějaká kravina s Benem Stillerem. Tedy přesně tím typem amerického herce, který je jako stvořený pro hlavní role ve spoustě komedií […]
  • Magický hlas rebelky (2014)7. srpna 2014 Magický hlas rebelky (2014) Marta Kubišová, hudební symbol let šedesátých (v Československu), několikanásobná zlatá slavice (z doby, kdy ta soutěž - jak pevně věřím - ještě měla nějakou vypovídací hodnotu) a […]
  • RECENZE: Na špatné straně28. března 2019 RECENZE: Na špatné straně    Režisér S. Craig Zahler nám servíruje svůj třetí celovečerní film, jehož originální název Dragged Across Concrete slibuje, že nás čeká stejně nekompromisní podívaná, jako v jeho […]
  • The Dirt29. března 2019 The Dirt Kapela Queen, která před několika měsíci zabodovala na stříbrném plátně ve filmu Bohemian Rhapsody není jediná, která se dlouhé roky se svým příběhem snažila probojovat na stříbrná plátna. […]
  • Recenze - Alvin a Chipmunkové 320. července 2012 Recenze - Alvin a Chipmunkové 3 K! Teď jsem opravdu nas*anej, protože tenhle film jsem stahoval 2x (prvně byla hrozná kvalita, teďkon to bylo o něco lepší a dokonce i s dabingem...), ale říkám si... :D No nebudu sprostý […]
  • Maturita (2013)7. prosince 2013 Maturita (2013) Jaká to hrůza! Pardon, musel jsem si trochu ulevit... Jsou filmová představení, kde vám rozdávají před projekcí různé dárkové předměty (před filmem Štěstí jsem dostal úhledný balíček […]
  • Přes noc třicítkou - 13 Going On 306. února 2005 Přes noc třicítkou - 13 Going On 30 Přes noc třicítkou je velmi povedenou variací na dnes již klasickou komedii Velký s Tomem Hanksem. Spojuje je nejen hlavní zápletka, která spočívá v tom, že se přes noc z čerstvého […]
  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • Poslední samuraj - The Last Samurai - Kouzlo Japonska…1. června 2005 Poslední samuraj - The Last Samurai - Kouzlo Japonska… V poslední době si nemůžeme na dostatek historických filmů stěžovat. Některé jsou skvělé, jiné dobré, další už tak lákavé nejsou. Ať tak nebo tak, minimální množství z nich se odehrává […]
  • PlayAllspoluprace32. července 2007 Shrek Třetí – Recenze Další dobrodružství oblíbeného zlobra a jeho přátel i nepřátel. Tentokrát je ve hře trůn království Za sedmero horami a také nepříliš nadšeně přijaté otcovství. Shrek je už bezmála […]