Ráj hned teď

  •  

Všechno, co jste kdy chtě­li vědět o pales­tin­ských sebe­vra­žed­ní­cích … aneb stra­vi­tel­né a věr­né zob­ra­ze­ní jejich posled­ní­ho dne…

Said s Chalídem jsou zaměst­nan­ci malé­ho auto­ser­vi­su v Nábulusu na Západním bře­hu Jordánu. Vedoucí buň­ky si je zvo­lí jako ide­ál­ní, spo­leh­li­vou dvo­ji­ci k pro­ve­de­ní nej­dů­le­ži­těj­ší­ho sebe­vra­žed­né­ho aten­tá­tu za posled­ní dobu. Každý z nich je smí­řen s tím, že se do tako­vé akce pus­tí a jsou odhod­lá­ni obě­to­vat svůj život pro šťast­něj­ší pales­tin­ské zítř­ky. Dostávají posled­ní noc, aby ji strá­vi­li se svou rodi­nou.

Bez jaké­ko­liv zmín­ky, že se vidí napo­sle­dy, se oba mla­dí muži s rodi­na­mi lou­čí a dru­hý den už je ve zna­me­ní pří­prav: natá­čí se video s pro­hlá­še­ní­mi, bom­by se při­pev­ňu­jí k tělům a aten­tát­ní­ci dostá­va­jí šan­ci sezná­mit se pří­mo s legen­dou, vedou­cím zlo­či­nec­ké buň­ky. Pak už se autem vyrá­ží do akce: k plo­tu, oddě­lu­jí­ho Palestinu od Izraele, kde již čeká izra­el­ský kom­plic, aby oba odve­zl do mís­ta, kde má být pod­le plá­nu pro­ve­den útok. Přestože se po celou dobu zdá­lo, že jsou oba kama­rá­di psy­chic­ky vyrov­ná­ni a při­pra­ve­ni zemřít, v jis­tou chví­li se pře­ce­jen obje­ví pár emo­cí a ne všech­no se pove­de…

Co je pro aten­tát­ní­ky vyzna­me­ná­ním? Určitě víra, že jejich smrt při­spě­je ke spra­ved­li­věj­ší­mu svě­tu, a že prá­vě oni byli vybrá­ni pro tak­to nároč­ný úkol. V „Ráji“ usly­ší­te argu­men­ty na obha­jo­bu aten­tát­ní­ků a jejich moti­vů, záro­veň ale také pro­ti­ar­gu­men­ty pro míro­vou strán­ku řeše­ní. Ani jed­na stra­na není v pře­va­ze a je tak na divá­ko­vi, jest­li uzná, že v situ­a­ci Saida a Chalída by se mohl zacho­vat stej­ně, ane­bo jest­li tuto mož­nost zavrh­ne.

Vcelku neve­se­lou atmo­sfé­rou sním­ku něko­li­krát pro­blesk­ne tro­cha čer­né­ho humo­ru. Jde ale oprav­du pou­ze o krát­ké zábles­ky, jako napří­klad při natá­če­ní posled­ní­ho pro­je­vu před odcho­dem do akce, kdy se Chalíd na chví­li zasta­ví a pak se svě­še­ným samo­pa­lem vzká­že mat­ce, aby kupo­va­la fil­try na vodu na jiném mís­tě, pro­to­že jsou lev­něj­ší. Nebo když po nepo­ve­de­ném poku­su o pro­nik­nu­tí na izra­el­ské úze­mí sun­dá­va­jí orga­ni­zá­to­ři akce Chalídovi bom­bu z těla a str­há­va­jí mu náplas­ti: „Vydrž, muse­li jsme to takhle pev­ně při­le­pit, netu­ši­li jsme, že to bude­me sun­dá­vat“.

Se sou­čas­nou poli­tic­kou situ­a­cí v zádech je Ráj hned teď vel­mi aktu­ál­ní, a pro­to si zaslou­ží šir­ší pozor­nost, už jen kvů­li tomu, že byl nomi­no­ván na letoš­ní­ho Oskara a že s návrhem na jeho sta­že­ní z oska­ro­vé­ho klá­ní sepi­so­va­li Izraelci peti­ci…

O filmu:

Paradise Now
Režie: Hany Abu-Assad
Scénář: Bero Beyer, Hany Abu-Assad, Pierre Hodgson
V hlav­ních rolích: Kais Nashef, Ali Suliman, Lubna Azabal, Hiam Abbass, Amer Hlehel, Ashraf Barhom, Mohammad Bustami

Palestina/Francie/Německo/Nizozemí 2005, 90 minut


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • The Circle – Recenze – 40%16. května 2017 The Circle – Recenze – 40% Film The Circle (vzniklý v koprodukci USA a Spojených arabských emirátů, natočený podle stejnojmenné knižní předlohy, s Emmou Watson v hlavní roli) je dystopické drama odehrávající se […]
  • Otevřené moře18. července 2005 Otevřené moře Otevřené moře je snímek natočený na motivy skutečné události. Přesto, že se v něm vyskytuje minimum herců a celý příběh se odehraje v podstatě v rozmezí jednoho dne, jeho natáčení trvalo […]
  • Purpurové řeky 2: Andělé apokalypsy25. října 2004 Purpurové řeky 2: Andělé apokalypsy Vzhledem k tomu, že první díl Puprurových řek byl ukončený příběh, byl jsem zvědav, jak na něj chce Olivier Dahan navázat. Žádné navazování se však nekoná. Andělé apokalypsy jsou zcela […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • Zahradnictví: Rodinný přítel - 60 %26. dubna 2017 Zahradnictví: Rodinný přítel - 60 % Doktor Jiří pomáhá nejen nemocným, ale i trojici sester, které zůstávají během druhé světové války v obtížné situaci. Je to dobrý rodinný přítel. Nejspíš má svá přání a touhy, ale o těch […]
  • Letec14. února 2005 Letec 11 nominací na Oscara, 3 Zlaté Glóby, 4 ceny Britské filmové a televizní akademie, více než 3 hodiny délky... I to je nejnovější film Martina Scorseseho Letec s Leonardem DiCapriem v […]
  • John Wick 2 (2017) - 85% akčního baletu (action / thriller)7. září 2017 John Wick 2 (2017) - 85% akčního baletu (action / thriller) Bylo, nebylo.. za devatero řekami a horami.. áále pendrek! Víte vy co? Když se vám jasně řekne, abyste nenasírali furt "Džonyho Strašáka" Wicka, tak se asi moc dobře ví, proč se vám to […]
  • n200908111837 OSTROV The Island12. srpna 2009 Ostrov (The Island) Zpracování vize nedaleké budoucnosti (píše se rok 2019) Michaelem Bayem, ve kterém nalezneme filosofický podtext, dostatek akce, kvalitní vizuální řešení, známé herecké tváře a to vše […]