Rafťáci - recenze


Karel Janák se po úspě­chu Snowboarďáků roz­ho­dl, že dva­krát vstou­pí do téže řeky, a pro­to při­chys­tal se stej­ným týmem, ale bez původ­ní­ho snow­bo­arďác­ké­ho pro­du­cen­ta film, kte­rý se prv­ní­mu - zim­ní­mu, v lec­čems podo­bá. Jak dopadla let­ní ver­ze zjis­tí­te v naší recen­zi.

Recenze naše­ho part­ne­ra: 

Hlavní role Janák svě­řil ostří­le­né­mu duu Vojtěch Kotek - Jiří Mádl. První z nich si zahrál tro­chu pro­tře­lej­ší­ho Danyho, ten dru­hý zase věč­né­ho pani­ce Filipa. Cíl je jas­ný. Najít Filipovi „roš­těn­ku na poku­sy“, s  níž by se mohl popr­vé vyspat. Jenže to nebu­de tak snad­né. Kluci se roz­hod­nou, že poje­dou s raf­tem na vodu, netu­ší však, než pot­ka­jí Danyho rodi­če (Milan Šteindler a Veronika Freimanová), kte­ří řeší man­žel­skou kri­zi tím, že se vra­cí do míst, kde se před x lety potka­li a zami­lo­va­li se. Doprovod jim navíc dělá Danyho men­ší bráš­ka, hajz­lík a hyperak­ti­vis­ta na entou, kte­ré­ho uklid­ní až práš­ky ve Sprite.

Vedle toho ješ­tě Filipa shá­ní jeho cho­le­ric­ká mat­ka od rány (tra­dič­ně skvě­lá Pavla Tomicová), kte­rá ho sice posla­la ke strý­ci na Moravu, jen­že tam už Filip nedo­ra­zil a  skon­čil prá­vě na zmí­ně­ném raf­tu. Když už to vypa­dá, že je vše nadob­ro ztra­ce­no, obje­ví se vodác­ký oddíl a  co čert nechce - je to oddíl slo­že­ný ze samých roš­tě­nek na poku­sy. Ta hlav­ní, mas­ter of fuck, byla ovšem zvo­le­ním tro­chu mimo mísu. Za a to je Slovenka, tak­že muse­la být pře­da­bo­vá­na a ty post­syn­chro­ny pros­tě bijou do uší a navíc - neu­mí hrát. Jediný při­ro­ze­ný výkon, kte­rý jsem měl mož­nost mezi dívči­na­mi zahléd­nout, poda­la Tereza Voříšková aka sexu­ál­ní maši­na Radka a toho času pod­le bul­vár­nu i Kotkova při­tel­ky­ně.

Více na Kritiky.cz
World Of Warplanes ver. 2.0 Podívejte se na to, co je nového v nejnovější aktualizaci 2.0....
Bratrstvo vlků - Hon na bestii Mysteriozní příběh, natočený podle známé francouzské pověsti, nás přenese do Gévaudanu,...
JAN HARTL – Kytka Jan Hartl vystudoval pražskou DAMU. Hrál v Realistickém divadle Z. Nejedlého, v Divadle na Vinoh...
Každý z nás zná nějaké „Mýty a předsudky o zvířatech“, ale je to skutečně všechno pravda, co se o nich říká? Anebo je ve skutečnosti všechno tak trochu jinak? Je pravda, co se o nich říká? Zkuste mýty a předsudky o nich rozlousknout prostřednictvím kni...
Otázka života, vesmíru a vůbec ...

Product pla­ce­ment fil­mu cel­kem ško­di. Upřímně, nejdu do kina kvů­li tomu, abych sly­šel za hodi­nu a půl nespo­čet nará­žek na Sprite. A teď nemlu­vím jen o  tomhle pití. Zdá se mi, že se celý vodác­ký oddíl nestra­vo­val ničím jiným, než Kinder Buenem. Je jas­né, že pení­ze se na natá­če­ní někde sehnat musí, ale na dru­hou stra­nu - čeho je moc, toho je pří­liš.

I tak se ale film zda­le­ka vypla­til - za pár týd­nů návštěv­nost přes 500 000 lidí, to tu jště neby­lo. A tak se Janák nebál obsa­dit Kotka s Mádlem do fil­mu zno­vu, ale teď už asi napo­sled. V lis­to­pa­du je totiž divá­ci uvi­dí v  čer­né krimi-komedii Ro(c)k pod­vraťá­ků.

Ohodnoťte článek

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • Snowboarďáci28. prosince 2004 Snowboarďáci Rendy(Vojtěch Kotek) a Jáchym(Jiří Mádl) jsou dva obyčejní šestnáctiletí kluci.Jejich životní touhy se omezují na to udržet si rekord v herních automatech a sbalit co nejlepší holky.A této […]
  • n200606182149 hedge118. června 2006 Za plotem ( Over the Hedge ) Dream Works už je zase tady s novým animovaným filmem. Zatím se ještě nejedená o třetí pokračování Shreka, neb zvířecí rodinný film s názvem Za plotem.Během doby co zvířátka prodělávala […]
  • Vybíjená - Dodgeball: A True Underdog Story20. března 2005 Vybíjená - Dodgeball: A True Underdog Story Než se pustím do samotné recenze, ještě bych upozornil na to, že se můžete setkat i se „stručným“ názvem Vybíjená: Jdi do toho na plný koule. Jde o tentýž film (ona také není moc velká […]
  • Doba ledová 2 - Obleva - Pokračování, které nepřekvapilo.2. května 2006 Doba ledová 2 - Obleva - Pokračování, které nepřekvapilo. Sotva se naši hrdinové otřepali z vyčerpávajícího střetu s šavlozubými tygry, už se na ně řítí další nebezpečí. A to hned ve dvou várkách! Krom toho, že se jim podlamuje led pod nohama v […]
  • Píseň moře (Song of the Sea) – Recenze – 80%23. března 2015 Píseň moře (Song of the Sea) – Recenze – 80% Píseň moře byla nominovaná na Oscara za nejlepší animovaný film a nyní doputovala i do našich kin, přičemž se jedná o jeden z nejnetradičnějších animáků poslední doby v české distribuci. […]
  • Horem pádem28. září 2004 Horem pádem Po Šakalích letech, Pelíškách, Musíme si pomáhat a Pupendu přišlo do kin další dílo od jednoho z nejlepších českých režisérů, Jana Hřebejka, který se tentokrát vrhl na aktuální devadesátá […]
  • Purpurové řeky 223. dubna 2005 Purpurové řeky 2 I když Purpurové řeky odborná kritika většinou strhala a nebyly nijak zvlášť úspěšné, stejně se do kin dostala i dvojka. Naschvál jsem použil výraz „odborná kritika“, protože jistě najdete […]
  • Klub únosců - recenze23. července 2005 Klub únosců - recenze Klub únosců je celkem neznámý britský film, který jsem asi před rokem objevila ve videopůjčovně. Je to historický film, kde herci nejsou žádné celebrity a jméno režiséra mi nic neříkalo. […]
  • Klik - život na dálkové ovládání - Tak trochu jiný Božský Bruce.21. září 2006 Klik - život na dálkové ovládání - Tak trochu jiný Božský Bruce. V dnešní době je docela obtížné vypravit se do kina na komedii a navracet se domů s patřičně promasírovanou bránicí. Vlastně si už ani nepamatuji, kdy mě nějaká taškařice takto obsloužila. […]