Rafťáci - recenze


Karel Janák se po úspě­chu Snowboarďáků roz­ho­dl, že dva­krát vstou­pí do téže řeky, a pro­to při­chys­tal se stej­ným týmem, ale bez původ­ní­ho snow­bo­arďác­ké­ho pro­du­cen­ta film, kte­rý se prv­ní­mu - zim­ní­mu, v lec­čems podo­bá. Jak dopadla let­ní ver­ze zjis­tí­te v naší recen­zi.

Recenze naše­ho part­ne­ra: 

Hlavní role Janák svě­řil ostří­le­né­mu duu Vojtěch Kotek - Jiří Mádl. První z nich si zahrál tro­chu pro­tře­lej­ší­ho Danyho, ten dru­hý zase věč­né­ho pani­ce Filipa. Cíl je jas­ný. Najít Filipovi „roš­těn­ku na poku­sy“, s  níž by se mohl popr­vé vyspat. Jenže to nebu­de tak snad­né. Kluci se roz­hod­nou, že poje­dou s raf­tem na vodu, netu­ší však, než pot­ka­jí Danyho rodi­če (Milan Šteindler a Veronika Freimanová), kte­ří řeší man­žel­skou kri­zi tím, že se vra­cí do míst, kde se před x lety potka­li a zami­lo­va­li se. Doprovod jim navíc dělá Danyho men­ší bráš­ka, hajz­lík a hyperak­ti­vis­ta na entou, kte­ré­ho uklid­ní až práš­ky ve Sprite.

Vedle toho ješ­tě Filipa shá­ní jeho cho­le­ric­ká mat­ka od rány (tra­dič­ně skvě­lá Pavla Tomicová), kte­rá ho sice posla­la ke strý­ci na Moravu, jen­že tam už Filip nedo­ra­zil a  skon­čil prá­vě na zmí­ně­ném raf­tu. Když už to vypa­dá, že je vše nadob­ro ztra­ce­no, obje­ví se vodác­ký oddíl a  co čert nechce - je to oddíl slo­že­ný ze samých roš­tě­nek na poku­sy. Ta hlav­ní, mas­ter of fuck, byla ovšem zvo­le­ním tro­chu mimo mísu. Za a to je Slovenka, tak­že muse­la být pře­da­bo­vá­na a ty post­syn­chro­ny pros­tě bijou do uší a navíc - neu­mí hrát. Jediný při­ro­ze­ný výkon, kte­rý jsem měl mož­nost mezi dívči­na­mi zahléd­nout, poda­la Tereza Voříšková aka sexu­ál­ní maši­na Radka a toho času pod­le bul­vár­nu i Kotkova při­tel­ky­ně.

Product pla­ce­ment fil­mu cel­kem ško­di. Upřímně, nejdu do kina kvů­li tomu, abych sly­šel za hodi­nu a půl nespo­čet nará­žek na Sprite. A teď nemlu­vím jen o  tomhle pití. Zdá se mi, že se celý vodác­ký oddíl nestra­vo­val ničím jiným, než Kinder Buenem. Je jas­né, že pení­ze se na natá­če­ní někde sehnat musí, ale na dru­hou stra­nu - čeho je moc, toho je pří­liš.

I tak se ale film zda­le­ka vypla­til - za pár týd­nů návštěv­nost přes 500 000 lidí, to tu jště neby­lo. A tak se Janák nebál obsa­dit Kotka s Mádlem do fil­mu zno­vu, ale teď už asi napo­sled. V lis­to­pa­du je totiž divá­ci uvi­dí v  čer­né krimi-komedii Ro(c)k pod­vraťá­ků.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Jak to vidím já: Rafťáci5. května 2006 Jak to vidím já: Rafťáci Možná Vám přijde divné, proč píšu o filmu, který tu už má napsanou slušnou recenzi, ale mám potřebu se pár slovy k němu také vyjádřit, tak mě prosím pochopte. :)Úvodní scéna dostane film […]
  • Rafťáci - Vojtěch Kotek a Jiří Mádl balí Andreu Kerestešovou31. května 2019 Rafťáci - Vojtěch Kotek a Jiří Mádl balí Andreu Kerestešovou Tak tedy Rafťáci. Nový film s dvojicí Mádl - Kotek z dílny Karla Janáka. Hoši nám od Snowboarďáků trochu zestárli, nic tedy nebránilo Rafťákům poněkud přitvrdit. O sportovní činnost […]
  • Rafťáci3. května 2006 Rafťáci Rafťáci. Achjo.jak se dá na tohle napsat nezaujatě recenze? tenhle film má dvě skupiny diváků, jedni, kteří budou film opěvovat a vynášet ho jako jednu z nejlepších českých cool […]
  • Rafťáci - ŘEKLI O FILMU31. května 2019 Rafťáci - ŘEKLI O FILMU Vraťme se do srpna 2005 a nechme se unášet atmosférou natáčení: Dva rozevlátí puberťáci svlékli zimní bundy, popadli pádla a vydali se do peřejí. Pravda, jmenují se jinak a místo tří sexy […]
  • Padesátka - 35 %29. prosince 2015 Padesátka - 35 % Magická číslovka, která může způsobit parádní životní kotrmelce.  Jak jinak si vysvětlit fakt, že se scénárista Petr Kolečko nechal tímto číslem zlákat a napsal divadelní hru. A světe div […]
  • Všiváci [45%]23. června 2014 Všiváci [45%] Opět nastal jeden z těch vzácných momentů a prostor na tomto blogu dostal snímek, který pochází z tuzemské produkce. Dnes totiž bude řeč o filmu Všiváci, který se natáčel před dvěma lety a […]
  • Probudím se včera – divákova noční můra (40%)16. března 2012 Probudím se včera – divákova noční můra (40%) Proč chodit zbytečně kolem horké kaše. Další pokus o českou komedii je směšný sám o sobě, ale bohužel ne zásluhou dobře napsaného scénáře, zdařilé realizace či slušných hereckých výkonů. […]
  • Padesátka dorazila do Prahy17. prosince 2015 Padesátka dorazila do Prahy Dnes dopoledne se uskutečnila v kině Lucerna novinářská projekce nového filmu režiséra Vojtěcha Kotka a představili se také herci a autor scénáře Petr Kolečko. Projekce i následná tisková […]
  • Novinářská konference filmu Padesátka18. prosince 2015 Novinářská konference filmu Padesátka Průběh novinářské konference - 17.12.2015. https://youtu.be/gjcgSBrTEUY
  • Mazalové (TV seriál)7. listopadu 2018 Mazalové (TV seriál) Komediální seriál o nelehkém soužití hradních strašidel s příšernou rodinou Mazalů. Mazalové jsou rodinný komediální seriál, který nás zavede na starobylý hrad Oreb, kde si spokojeně žije […]