Pýcha a předsudek

200602101728 carey mulligan6

Knižní před­lo­hu, slav­ný román Jane Austin, jsem nečet­la, tak­že osob­ně nedo­ká­žu posou­dit, jak dale­ce film zacho­val osu­dy svých kniž­ních hrdi­nů. Když jsme však z kina odchá­ze­li, něja­ká paní si pochva­lo­va­la, že ačko­li film (logic­ky) někte­ré pasá­že vypus­til, tak vcel­ku kni­ze odpo­ví­dá. Rozhodně však nepro­zra­dím nic z pod­sta­ty děje, když rov­nou na začá­tek řek­nu, že vše dopadlo dob­ře a po závě­reč­né scé­ně vět­ši­na divá­ků (hlav­ně žen 🙂 ) zůsta­la chví­li sedět se zasně­ným úsmě­vem na tvá­ři.

Provdat pět postup­ně dospí­va­jí­cích dcer je fuš­ka. Zvlášť když jsou (zejmé­na ty mlad­ší) poně­kud praš­tě­né, což, připočteme-li k nim i jejich pod­ni­ka­vou mamin­ku, je pro staré­ho otce hoto­vý blá­zi­nec. Taťka (Donald Sutherland) si však zacho­vá­vá „sto­ic­ký klid“, vše pře­ne­chá­vá mat­ce a na kon­ci úspěš­né­ho lovu jen dá otcov­ské požeh­ná­ní ke sňat­ku. Matka (Brenda Blethyn) nevy­ne­chá jedi­nou pří­le­ži­tost, při kte­ré se to hemží svo­bod­ný­mi mlá­den­ci a hned se tam se svý­mi dce­ruš­ka­mi vypra­ví.

Hlavními hrdin­ka­mi jsou při­tom zejmé­na dvě nej­star­ší – Jane (Rosamund Pike) a Elizabeth (Keira Knightley). První krás­ná, ale poně­kud pla­chá. Druhá také krás­ná, i když pro někte­ré pány jen “doce­la ujde” nebo je “pří­hod­nou alter­na­ti­vou” (k Jane), a to zejmé­na pro její poně­kud ostřej­ší jazý­ček a tvr­do­hla­vost. Jejich pán­ské pro­tějš­ky tvo­ří pan Bingley (Simon Woods), mla­dý boha­tý pán, kte­rý se usa­dil na sou­sed­ním pan­ství a zakou­kal se do Jane. Podobně jako ona i on je poně­kud nesmě­lé pova­hy. Pan Bingley ale­spoň ve fil­mu vypa­dá jako nezku­še­ný zajda, kte­rý i přes­to doká­že nájezdy paní Bennetové a jejích dcer vcel­ku ustát. Jeho zrza­vá nepo­sed­ná kšti­ce, díky kte­ré vypa­dá jako „klu­čík od ved­le“, mu dodá­vá poně­kud roz­vr­ko­če­né vze­zře­ní.

Mužským pro­tějš­kem Lízy je pan Darcy (Matthew MacFadyen). Taktéž boha­tý člo­věk, ušlech­ti­lé­ho zje­vu, méně však už cho­vá­ní. Zprvu všem pro­tiv­ný, zdá se nafou­ka­ný a pohr­da­jí­cí niž­ší spo­le­čen­skou vrst­vou. Opak je samo­zřej­mě prav­dou a pan Darcy se uká­že jako pra­vý gentle­man, kte­rý doká­že váš­ni­vě milo­vat. Oproti Jane a panu Bingleymu, jejichž vzá­jem­ná náklon­nost je od počát­ku zřej­má, tak postup­ně sle­du­je­me, jak se mění zpr­vu nega­tiv­ní vztah Elizabeth a pana Darcyho (i když divák nemů­že být na pochy­bách, že se do sebe zakou­ka­li vlast­ně hned na prv­ní pohled).

Více na Kritiky.cz
Chlapec v pruhovaném pyžamu / The Boy in the Striped Pyjamas / (2008) „Dětství je měřeno zvuky, pachy a obrázky předtím, než nadejde temná hodinka rozumu....
Nový český film brzy v kině Ještě než vstoupí nový film Miroslava Krobota Kvarteto do českých kin, uvidí jej lidé na t...
TOURFILM 2014 David Hannan https://www.youtube.com/watch?v=Vg43c5mJPmU...
Nominacím na Českého lva vévodí filmy Toman, Hastrman a Všechno bude Česká filmová a televizní akademie (ČFTA) vyhlásila nominace pro 26. ročník výročních ce...
Podívejte se na ukázku této české pohádky jenž 4. Ledna vstupuje do kin Nová pohádka režiséra Zdeňka Trošky Čertoviny vstoupí do kin jako první český novoroční...

Za zmín­ku roz­hod­ně sto­jí úžas­né dia­lo­gy, v nichž se lidé tře­ba i urá­že­jí a přes­to pou­ží­va­jí stá­le zdvo­ři­lou mlu­vu. I pře­klad je dob­rý, ale zkus­te se zapo­slou­chat do ori­gi­ná­lu, kde usly­ší­te slo­ži­té obra­ty, v nichž nic není řeče­no na pří­mo (např. když pan Collins žádá o ruku Jane, potaž­mo Elizabeth). Celou vzne­še­nou atmo­sfé­ru fil­mu pod­tr­hu­jí krás­né exte­ri­é­ry – sta­rá ang­lic­ká šlech­tic­ká síd­la i drs­ná ang­lic­ká pří­ro­da (např. při závě­reč­né scé­ně s Elizabeth a panem Darcym).

Pýcha a před­su­dek je krás­ná roman­tic­ká podí­va­ná, plná zvra­tů, kte­rá se snad ani nemů­že nelí­bit. Zároveň je to film mís­ty hod­ně vtip­ný, což opět nedo­ká­žu posou­dit, zda je i kni­ha. Vtipu vdě­čí­me zejmé­na panu Bingleymu, kte­rý vyvo­lá úsměv v pod­sta­tě vždy, když se obje­ví na plát­ně, mané­vrům mat­ky Bennetové a jejích dcer, i jako­by vše­mu z dál­ky při­hlí­že­jí­cí­mu otci.

O filmu:

Rok: 2005
Oficiální strán­ka fil­mu: Pride & Prejudice
Režie: Joe Wright
Scénář: Deborah Moggach
V hlav­ních rolích: Keira Knightley, Matthew MacFadyen, Donald Sutherland, Simon Woods, Rosamund Pike, Brenda Blethyn
Délka: 127 minut

Více na Kritiky.cz
Mars láká i odrazuje Tvůrci nového filmu Mars měli možnost  natočit na vědecké základně uprostřed pouště v a...
Hellboy - Rasputin vrací úder… Comicsový svět má hodně zajímavých, lepší slovo je netradičních, hrdinů. Bytosti, které ...
Muži v černém 3 - 80 % Každé pokračování úspěšných filmů je hodnoceno optikou přechozích dílů a v případě ...
Tomáš Měcháček: Zemana jsem se naučil imitovat za minutu Tomáše Měcháčka znáte jak z jeviště, tak i televizních obrazovek. V současnosti si můž...
Gene Wilder Gene Wilder, rodným jménem Jerome Silberman (11. červen 1933, Milwaukee - 28. srpna 2016 ,Stamfor...

Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Paddington 2 - Dospělí ocení výtvarnou stránku filmu, anglický humor a herecké výkony.18. dubna 2019 Paddington 2 - Dospělí ocení výtvarnou stránku filmu, anglický humor a herecké výkony. V Londýně žije několik milionů různých lidí, a s nimi žije i jeden nový obyvatel. Je to peruánský medvídek Paddington, který bydlí u rodiny Brownových. Kromě něj se pan a paní Brownovi […]
  • Gosford Park15. prosince 2004 Gosford Park Gosford Park je sídlo sira Williama a jeho rodiny, do kterého se sjede anglická smetánka na lov. Jak už to v takové společnosti bývá, panují zde různé intriky a řada návštěvníků se snaží […]
  • Wallace a Gromit: Prokletí králíkodlaka26. října 2005 Wallace a Gromit: Prokletí králíkodlaka Pokud bychom chtěli některý z animovaných filmů označit za kultovní, zaslouží si to mezi prvními určitě Wallace a Gromit. Každý ze tří krátkých filmů britského animátora Nicka Parka […]
  • Návrat16. února 2007 Návrat Ruský film, který vás buď dojme a zaujme, nebo film, který vás nechá chladným. U mne platila první možnost a věřím, že u většiny z vás by to bylo zrovna tak.Když jsem si přečetl nástin […]
  • Jak básníci neztrácejí naději28. ledna 2004 Jak básníci neztrácejí naději Štěpánek i Kendy nám trochu zestárli, trochu zvážněli, ale pořád jsou to dobří kamarádi, toho času řešící "krizi středního věku." Kendyho vyhodila manželka (Lenka Kořínková) z […]
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Prach - 45 %1. srpna 2016 Prach - 45 % Režisér Vít Zapletal si pro svůj absolventský film napsal scénář pro několik herců a zvolil velmi citlivou formu zpracování. Zachycuje členy jedné rodiny, která je postavena do závažné […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *