Poseidon


Předělávka původ­ní­ho kata­stro­fic­ké­ho fil­mu ze 70. let o sku­pin­ce „vyvo­le­ných“, kte­ří se sna­ží ve zdra­ví dostat z pře­ko­ti­vší se vel­ké, dlou­hé zao­ce­án­ské lodi (o čemž mají sna­hu vás pře­svěd­čit prv­ní zábě­ry).

Zápletka je kla­sic­ky kata­stro­fic­ká. Hafo lidí se baví na luxus­ní lodi, sla­ví pří­chod nové­ho roku. Během pár scén pozná­me vel­mi struč­ně něko­lik jedin­ců, kte­ří se i přes dob­ré rady kapi­tá­na roz­hod­nou na vlast­ní pěst dostat z lodi, kte­rá se po zása­hu tzv. zblou­di­lé vlny ocit­la vzhů­ru noha­ma. Než se poto­pí do moř­ských hlu­bin je jen otáz­kou času, tak­že se naši dob­ro­dru­zi vydá­va­jí na ces­tu útro­ba­mi lodi dolů nebo vlast­ně naho­ru k lod­ní­mu šrou­bu, kudy jedi­ně se dá dostat ven.

Jaká náho­da, že mezi sku­pi­nou hle­da­jí­cí záchra­nu je býva­lý mari­ňák a hasič. Dále tu máme čer­nou pasa­žér­ku trpí­cí klaus­tro­fo­bií, homose­xu­á­la, kte­ré­mu dal jeho pří­tel k Novému roku sbo­hem, dce­ra ono­ho býva­lé­ho hasi­če (mimo­cho­dem taky býva­lé­ho sta­ros­ty New Yorku) a její snou­be­nec, mat­ka se synem, hor­ko­krev­ný show­man a mapa-člen posád­ky. Děj fil­mu v pod­sta­tě spo­čí­vá v opi­čí drá­ze naše­ho druž­stva skrz loď, v otví­rá­ní mno­ha dve­ří, kdy nikdy neví­te, co vás za nimi čeká a v postup­ném odpa­dá­ní „méně zají­ma­vých“ čle­nů týmu. Nechybí samo­zřej­mě mocen­ské spo­ry o vůd­cov­ství ve sku­pi­ně a rodin­né pro­blémy otec-dcera-snoubenec.

Novodobá tech­ni­ka dala tvůr­cům novo­do­bé­ho Poseidonu do rukou znač­ná esa, kte­rá však neby­la vždy ide­ál­ně vyu­ži­ta. Pár tri­ko­vých zábě­rů je efekt­ních (např. pře­chod obří vlny nebo jed­not­li­vé scé­ny, v nichž voda v lodi likvi­du­je zaří­ze­ní i lidi). Na dru­hou stra­nu někte­ré scé­ny jsou vylo­že­ně „humor­né“, a to nejen z tri­kař­ské­ho pohle­du, ale i scé­náris­tic­ké­ho. U někte­rých je vylo­že­ně trik vidi­tel­ný jako např. při pro­pa­du jakési tur­bí­ny či moto­ru skrz podlahu/strop haly. Pokud jde o scé­náris­tic­ké úle­ty pak bych oprav­du chtě­la být u toho, jak se člo­věk udr­ží na napros­to hlad­kém drža­dlem a s dal­ším člo­vě­kem na zádech pře­je­de ve sty­lu lanov­ky obrov­skou halu. Stejně tak ze „sko­ku do nezná­mé vody“, tedy do haly plné vody, neřku-li hoří­cí, by léka­ři měli radost. Největší chu­ťov­ka je ovšem záchran­ný člun v závě­reč­né scé­ně, kte­rý jako­by zázra­kem pla­ve zrov­na oko­lo :-).

Pozitivní je na fil­mu roz­hod­ně jeho dél­ka. Děj 97 minut pro­bí­há v poměr­ně sviž­ném tem­pu a aby ne, když jde o život. Osobně mám kata­stro­fic­ké fil­my doce­la ráda a vždyc­ky čekám, jaké neu­vě­ři­tel­né scé­ny tvůr­ci hlav­ním akté­rům zase při­pra­ví. Takže v tom­to ohle­du film roz­hod­ně nezkla­mal. A navíc, bude to znít jako klišé, když napíšu, že byl bohu­žel plný kata­stro­fic­kých klišé :-).

O filmu:

Rok: 2006
Režie: Wolfgang Petersen
Scénář: Mark Protosevich
V hlav­ních rolích: Kurt Russell, Josh Lucas, Richard Dreyfuss, Emmy Rossum, Mike Vogel
Délka: 97 minut

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • The Circle – Recenze – 40%16. května 2017 The Circle – Recenze – 40% Film The Circle (vzniklý v koprodukci USA a Spojených arabských emirátů, natočený podle stejnojmenné knižní předlohy, s Emmou Watson v hlavní roli) je dystopické drama odehrávající se […]
  • Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny16. listopadu 2018 Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny Na konci prvního filmu „Fantastická zvířata a kde je najít“ byl mocný kouzelník Gellert Grindelwald uvězněn. Je to špatný kouzelník, který chce pomocí kouzel ovládnout svět. Pochopitelně, […]
  • Noční hlídka14. září 2005 Noční hlídka Vařili pejsek s kočičkou … a uvařili Noční hlídku. A tenhle mišmaš teď frčí v Rusku. Síly Světla a Tmy, představující dobro a zlo, uzavřeli kdysi na konci nic neřešící války pakt o […]
  • Madagaskar22. června 2005 Madagaskar Jako jeden z prvních vysoce očekávaných kreslených filmů letošního roku (další smršť se chystá) se nám do kina vloupali čtyři tučňáci kormidlující loď do Antarktidy a spolu s nimi zebra, […]
  • Lea31. března 2004 Lea Měsíc českého filmu na Kinomolu zakončíme melancholickým snímkem, který v roce 1997 bodoval i v Českém Lvu. Lenka Vlasáková získala cenu za nejlepší ženský herecký výkon v hlavní roli a […]
  • Loď duchů6. prosince 2004 Loď duchů Loď duchů je další z řady povedených béčkových hororů od Dark Castle Entertainment, který jako obvykle neprošel kritikou chudáků, co do dnes nepochopili, že béčko je již samostatný […]
  • Ukradená vzducholoď4. listopadu 2005 Ukradená vzducholoď Zemanovský dobrodružný film na motivy Julesa Verna o ukradené vzducholodi, nehořlavém plynu, tajuplném ostrovu, pirátech, zlatu a pětici kluků, která tohle všechno prožije. Na jubilejní […]
  • Úniková hra (Escape Room) – Recenze – 60%1. února 2019 Úniková hra (Escape Room) – Recenze – 60% Únikové hry představují pozoruhodný způsob zážitkového trávení volného času, kdy je malá skupinka hráčů zavřena v nějaké místnosti nebo v sérii místností a musí se dostat ven za pomoci […]
  • Collateral26. října 2004 Collateral Collateral nemá složitý děj, zapeklitou zápletku ani neodhalené tajemství. Tak proč se celá naše redakce chce na tento film dříve nebo později vydat? Zkusme se na něj podívat… Zápletka […]