Podfu(c)k

200606122139 brad pitt6

Aspoň dva­krát. Tenhle film musíš vidět aspoň dva­krát, pokud chceš pocho­pit záplet­ku a napsat o něm recen­zi! Bylo mi řeče­no… Hmm, tak jsem ho vidě­la jen jed­nou a asi si dost trou­fám, když o něm chci něco napsat 🙂

Tak prv­ně, oprav­du ho musí­te vidět víc­krát. Napoprvé se na vás totiž vyva­lí poměr­ně dost postav, všich­ni jsou pro­ti všem, kaž­dý je pro­ti něko­mu. Prostě tako­vý kla­sic­ký mafi­án­ský pro­ple­te­nec. Všichni si jdou vzá­jem­ně po krku, a kdo po nikom nejde, tak je tím, po kom jde někdo jiný :-). Vše se točí jed­nak kolem vel­ké­ho dia­man­tu a jed­nak kolem nele­gál­ních boxer­ských zápa­sů, při kte­rých jde zřej­mě o vel­ké pra­chy.

V urči­tém ohle­du mi Podfu(c)k tro­chu při­po­mí­ná dvoj­ku Dannyho par­ťá­ků, kde je záplet­ka ze začát­ku taky pěk­ně „zaple­te­ná“ :-). Jednu z hlav­ních postav Mickeyho O’Neilla, na prv­ní pohled neškod­ně vypa­da­jí­cí­ho ciká­na s pěs­tí však olo­vě­nou a nezvykle fixo­va­né­ho na svou mat­ku, hra­je Brad Pitt (dal­ší podob­nost s Dannyho par­ťá­ky). Obrazně řeče­no pro­ti němu sto­jí sli­zoun Brick Top (Alan Ford), posta­va to vskut­ku nechut­ně odpor­ná. A mezi nimi se motá dvo­ji­ce gan­gstří­ků typu „při­šel k tomu, jak sle­pej k hous­lím“ v podá­ní Jasona Stathama (Turkish) a Stephena Grahama (Tommy) a něko­lik nesmír­ně „šikov­ných“ čer­noš­ských zlo­dě­jíč­ků. A pak spous­ta dal­ších postav, kte­ré snad roz­klí­ču­ju příš­tě...

I přes­to, že jsem film vidě­la jen jed­nou a nestih­la jsem zatím plně postřeh­nout vzá­jem­né vzta­hy všech zúčast­ně­ných indi­vi­duí, roz­hod­ně mě hod­ně poba­vil. Někdy i tím, že jsem vůbec netu­ši­la, kte­rá bije. Nejen co do děje, ale i co do roz­ho­vo­rů. Film hýří oprav­du skvě­lým drs­ným humo­rem a vidět film víc­krát zna­me­ná postřeh­nout zřej­mě pokaž­dé něja­kou novou hláš­ku. Geniální jsou scé­ny, v nichž ban­da ciká­nů vyjed­ná­vá pod­mín­ky Mickeyho boxo­vá­ní. Rozumět cikán­ské ang­lič­ti­ně není zjev­ně leh­ké ani pro domo­rod­ce :-).

Naprosto nej­lep­ší je pak scé­na, v níž se pro­tnou „ces­ty“ posádek tří aut (Boris mota­jí­cí se po sil­ni­ci s pyt­lem na hla­vě mě napros­to dostal :-). Kromě vtip­ných hlá­šek pak roz­hod­ně zaujme výbor­ná hud­ba a efekt­ní stří­dá­ní rych­los­ti fil­mu. Proti všem pra­vi­dlům je tře­ba oce­nit i vcel­ku tref­ný pře­klad ori­gi­nál­ní­ho názvu fil­mu – Snatch. Vzhledem k poin­tě pří­bě­hu a vskut­ku „pes­t­ré“ mluvě hlav­ních akté­rů, co věta to něja­ká „fuck-fráze“, oprav­du výstiž­né.

Takže vře­le dopo­ru­ču­ju a měj­te oči i uši na stop­kách!!

O filmu:

Rok: 2000
Scénář a režie: Guy Ritchie
V hlav­ních rolích: Jason Statham, Stephen Graham, Brad Pitt, Alan Ford, Dennis Farina, Vinnie Jones, Mike Reid, Rade Šerbedžija, Benicio Del Toro
Délka: 100 minut


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Mrakodrap (Skyscraper) - Recenze - 40%12. července 2018 Mrakodrap (Skyscraper) - Recenze - 40% Už samotný název filmu divákovi snadno napoví, kde se bude odehrávat. A pokud divák viděl některou z ukázek, bude mu naprosto jasné, o čem to bude. Režisér Rawson Marshall Thurber se po […]
  • Rekonstrukce27. února 2004 Rekonstrukce Před 14 dny jsem psal recenzi na 21 gramů, což je film, kde jsou jednotlivé sekvence filmu přeházeny. Nyní mám to štěstí, že jsem si vybral film, kde nazývat cokoliv dějovou linií je […]
  • Kafe a cigára7. září 2006 Kafe a cigára U skvělého povídkového filmu Jima Jarmusche se budete bavit nad absurdními dialogy, které se už někde staly (nejednou) a zaručeně se dějou na mnoha místech každý den. Jen ve filmu to […]
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Gosford Park15. prosince 2004 Gosford Park Gosford Park je sídlo sira Williama a jeho rodiny, do kterého se sjede anglická smetánka na lov. Jak už to v takové společnosti bývá, panují zde různé intriky a řada návštěvníků se snaží […]
  • Tísňové volání (Den skyldige) - film, co jste prošvihli na KVIFF 2018 - 80%6. července 2018 Tísňové volání (Den skyldige) - film, co jste prošvihli na KVIFF 2018 - 80% Dánský thriller Tísňové volání se celý odehrává výhradně v prostorách budovy, kde pracují policejní operátoři tísňové linky, jejichž pracovní náplní je vyslechnout volajícího a poslat za […]
  • Svěrací kazajka27. července 2005 Svěrací kazajka Kolik pohledů na cestování časem se již v kinematografii objevilo. Další z nich nabízí film Svěrací kazajka s výborným Adrienem Brody v hlavní roli. Jack Starks má za sebou jeden […]
  • Film Ve středu 9. května soutěží o cenu na podporu lidských práv21. března 2016 Film Ve středu 9. května soutěží o cenu na podporu lidských práv Film s názvem Ve Středu 9. Května přibližuje život mladé manželky, která od tragické smrti rodičů žije u své konzervativní tety a zákeřného bratrance, kterým by ráda představila svého […]