Pod bodem mrazu


Jeden z fil­mů z Dnů evrop­ské­ho fil­mu, kte­ré se prá­vě pře­sou­va­jí z Prahy do Brna a potr­va­jí do 14. úno­ra.

Pod bodem mra­zu je psychologicko-kriminální dra­ma o hle­dá­ní ztra­ce­né­ho člo­vě­ka. Sestra Kate se sice ztra­ti­la již před dvě­ma roky a všich­ni ji pova­žu­jí za mrt­vou, Kate se s tou­to myš­len­kou ale nechce smí­řit a sna­ží se ale­spoň zjis­tit, co se Annie před dvě­ma roky sta­lo. Jak moh­la máma od malé­ho dítě­te jen tak zmi­zet? Svou nadě­ji při­tom opí­rá o záznam z bez­peč­nost­ní kame­ry, kte­rá Annie zachy­ti­la napo­sle­dy naži­vu. Kate se stá­le sna­ží z video­ka­ze­ty něco vypo­zo­ro­vat a občas ji pře­pa­dá vidě­ní, ve kte­rém vídá oso­bu podob­nou své sestře. V jejím pát­rá­ní jí pomá­há vikář-vrba, kte­rý naslou­chá prů­bě­hu její­ho pát­rá­ní a pomá­há jí vyrov­nat se se zmi­ze­ním sest­ry. Jejich vztah se poma­lu mění z tera­pe­u­tic­ké­ho na mile­nec­ký…

Pod bodem mra­zu prá­vem pat­ří mezi klu­bo­vé fil­my, kte­ré se do maso­vé dis­tri­buce nedo­sta­nou. Upřímně řeče­no bylo tro­chu nároč­né u něj vydr­žet. Ač poměr­ně krát­ký film, děj se odví­jí vel­mi, vel­mi poma­lu. Psychicky poně­kud labil­ní Kate, kte­rá napros­to pod­lé­há své­mu pře­svěd­če­ní, že sest­ru najde, vět­ši­nu fil­mu hlav­ně kou­ká na kaze­tu ane­bo táza­vě zírá do bez­peč­nost­ní kame­ry. Takže i divák si už pře­je, ať už na něco při­jde. Je to film pro oprav­du trpě­li­vé divá­ky, a to osob­ně moc nejsem.

Jinak je ale nato­čen vel­mi půso­bi­vě. Jakoby bez barev, jen s výraz­ným Anniným kabá­tem, spous­ta depre­siv­ních zábě­rů na moře při odli­vu. Když tak nad tím uva­žu­ju, tro­chu mi film svou nála­dou při­po­mí­ná „Prolomit vlny“ od Triera. Takže jste-li dosta­teč­ně trpě­li­ví a nejste v depre­si vyraž­te ve čtvr­tek do Brna…

O filmu:

Rok: 2005
Režie: Juliet McKoen
V hlav­ních rolích: Shirley Henderson, Roshan Seth, Ger Ryan, Richard Armitage,
Ralf Little, Jamie Sives, Shireen Shah, Sean Harris
Délka: 90 minut

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • The Circle – Recenze – 40%16. května 2017 The Circle – Recenze – 40% Film The Circle (vzniklý v koprodukci USA a Spojených arabských emirátů, natočený podle stejnojmenné knižní předlohy, s Emmou Watson v hlavní roli) je dystopické drama odehrávající se […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Kafe a cigára7. září 2006 Kafe a cigára U skvělého povídkového filmu Jima Jarmusche se budete bavit nad absurdními dialogy, které se už někde staly (nejednou) a zaručeně se dějou na mnoha místech každý den. Jen ve filmu to […]
  • Jeepers Creepers 226. ledna 2004 Jeepers Creepers 2 Pozdě, ale přece, se budeme věnovat druhému pokračování hororu Jeepers Creepers, který měl premieru loni na podzim. Od původního filmu Jeepers Creepers uplynulo právě 23 let a Creeper […]
  • Až na dno | Submergence2. května 2018 Až na dno | Submergence Aktuálně kina drancují třetí Avengers, i na ostatní žánry ale třeba nezapomínat. V nabídce kin se tak aktuálně nachází novinka režiséra Wima Wenderse Až na dno v jejíž hlavních rolích se […]
  • Poslední samuraj23. února 2004 Poslední samuraj Na konci 19. století se Japonsko snaží připodobňovat západní civilizaci. Lobistická skupina vedená císařovým rádcem Omurou pozve do Japonska amerického kapitána Algrena, veterána z […]
  • Choking Hazard26. dubna 2004 Choking Hazard Partička tragédů, kteří asi nemají nic lepšího práci, se, pod vedením svého slepého duchovního vůdce, zabývá hledáním smyslu života. Odjedou na víkend rozjímat kamsi do křivoklátských […]