Naboso

200605311821 photoalbum5

Láska kve­te nejen v kaž­dém věku, ale i v kaž­dém psy­chic­kém sta­vu. Naboso je pří­bě­hem jak už to tak bývá poně­kud nesou­ro­dé dvo­ji­ce. Tvrďáka Nicka, kte­rý si není scho­pen udr­žet ani prá­ci ani hol­ku resp. její jmé­no v pamě­ti. A psy­chic­ky naru­še­né Leily, hol­či­ny ze sana­to­ria, jíž mat­ka až do své smr­ti brá­ni­la v jakém­ko­li kon­tak­tu s okol­ním svě­tem.

Poté co Nick (Til Schweiger) Leile zabrá­ní v sebe­vraž­dě, nedo­stat­kem lás­ky vyprah­lá Leila (Johanna Wokalek) k němu oka­mži­tě při­lne a napros­to neu­vě­ři­tel­ným způ­so­bem vyklouz­ne ze sana­to­ria a zazvo­ní pře­kva­pe­né­mu Nickovi u dve­ří jeho bytu. Začíná zají­ma­vý vztah dvou na prv­ní pohled odliš­ných lidí. Po prvot­ní sna­ze dostat ji zpět do sana­to­ria, smí­ří se Nick s tím, že se Leily hned tak nezba­ví, a bere ji na ces­tu na svat­bu své­ho šosác­ké­ho bra­t­ra.

Naivní a beze­lstná Leila je člo­ví­ček tak tro­chu z jiné pla­ne­ty, kte­rý o reál­ném živo­tě nic neví. O sys­té­mu jíz­de­nek v auto­busech a vla­cích, o vybí­rá­ní peněz, dokon­ce ji ani netrá­pí, že dív­ky si obvykle neod­ska­ku­jí „na pány“. Navíc trpí „spo­le­čen­sky nepři­ja­tel­ný­mi“ pro­je­vy své psy­chic­ké poru­chy, tak­že o „zába­vu“ na ces­tě ani o rodin­né tra­pa­sy samo­zřej­mě není nou­ze (např. když v opi­los­ti Nickově otčí­mo­vi napros­to upřím­ně zopa­ku­je jak na něj Nick nahlí­ží - jako na nerud­né­ho sta­ří­ka se sme­tá­kem v zad­ku :-). Příběh Nicka a Leily je tak vese­lý i smut­ný záro­veň a navíc ho dopro­vá­zí vel­mi pes­t­rá a tref­ná hud­ba. Ačkoli je zku­še­né­mu divá­ko­vi hned v prv­ním zábě­ru, kdy Leila Nicka spat­ří, jas­né, kam pří­běh smě­řu­je, potě­ší.

Kromě ústřed­ní sym­pa­tic­ké dvo­ji­ce si pak všim­ně­te hned v úvo­du posta­vy jed­né z cho­va­nek ústa­vu. Té, kte­rá má v puse neu­stá­le ciga­re­tu a poz­dě­ji Nicka pokou­še. Její trha­vé neu­ro­tic­ké pohy­by vypa­da­jí hod­ně věro­hod­ně :-). Stejně oprav­do­vě pro­tiv­ný je pak před­sta­vi­tel Nickova bra­t­ra, kte­rý se na Nicka dívá jako na napros­to neschop­né indi­vi­du­um, kte­ré si navíc poří­di­lo stej­ně nepo­u­ži­tel­nou pří­tel­ky­ni.

Závěr jejich pří­bě­hu pak mohl být malič­ko méně pate­tic­ký. Na dru­hou stra­nu, pokud by scé­náris­to­vo pero skon­či­lo v mís­tě, kdy Nickovi Leilina ošet­řu­jí­cí lékař­ka spl­ní podiv­nou prosbu, byl by konec zřej­mě ješ­tě „ame­rič­těj­ší“. Závěrečnou scé­nu pak lze pře­lo­žit jako: lás­ka léčí líp než všech­ny léky svě­ta.

O filmu:

Rok: 2005
Oficiální strán­ka fil­mu: Barfuss
Režie: Til Schweiger
Kamera: Christof Wahl
Hudba: Dirk Reichardt, Stefan Hansen, Max Berghaus
V hlav­ních rolích: Til Schweiger, Johanna Wokalek, Imogen Kogge, Nadja Tiller
Délka: 118 minut

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Matka / The Mother3. května 2013 Matka / The Mother “We’ll be like that one day. No one wanting us.” May je obyčejná penzistka, která žije svůj obyčejný život se stárnoucím a chátrajícím manželem Tootsem. Když jednoho dne sbalí kufry i […]
  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • Divočina a Cheryl, která se na dlouhé cestě našla5. března 2015 Divočina a Cheryl, která se na dlouhé cestě našla Když si Cheryl Strayedová rozvazuje tkaničku od pohorky, má už chůze po Pacifické dálkové trase plné zuby. Chce si především odpočinout. Jenže stačí trocha nepozornosti a k nejbližšímu […]
  • Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU17. května 2017 Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU Ridley Scott od počátku chtěl, aby tekla krev. „Myslím, že Ridleyho první slova byla ‘Bude to tvrdý film ratingu R a budeme potřebovat opravdu hodně filmové krve,” vzpomíná producent […]
  • Barva ráje (Rang-e khoda) 199916. září 2012 Barva ráje (Rang-e khoda) 1999 Íránský snímek Barva ráje režiséra Majidiho (je například autorem slavného filmu Božské děti) mě velmi příjemně překvapil, byť to překvapení nebylo nikterak šokující, neboť velmi příjemný […]
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Ztraceno v překladu - Tolik nominací na Oscara, tolik zklamání..4. července 2004 Ztraceno v překladu - Tolik nominací na Oscara, tolik zklamání.. Tak jsem zase jednou doplatil na svou důvěru v názory jiných. Když jsem se poprvé dozvěděl o filmu Ztraceno v překladu, nepřisoudil jsem mu příliš ambicí na úspěch (tzv. jsem jej odvrhl […]
  • Ahoj, Terezko (Czesc Tereska) 200122. srpna 2011 Ahoj, Terezko (Czesc Tereska) 2001 Filmů o dospívání, kde se "cosi" pokazí je poměrně dost. Namátkou mohu zmínit Modyssonovo dílo Lilja 4-ever, či německé Děti ze stanice ZOO. Snímek Ahoj, Terezko je filmem polského […]
  • Snowboarďáci28. prosince 2004 Snowboarďáci Rendy(Vojtěch Kotek) a Jáchym(Jiří Mádl) jsou dva obyčejní šestnáctiletí kluci.Jejich životní touhy se omezují na to udržet si rekord v herních automatech a sbalit co nejlepší holky.A této […]
  • Gosford Park26. listopadu 2002 Gosford Park Robert Altman nás bere na exkurzi do Anglie první poloviny dvacátého století, kdy patřilo k dobrému bontonu každého šlechtice mít osobního sluhu, náležitě okatě přehlížet všechny ostatní, […]