Naboso

200605311821 photoalbum5

Láska kve­te nejen v kaž­dém věku, ale i v kaž­dém psy­chic­kém sta­vu. Naboso je pří­bě­hem jak už to tak bývá poně­kud nesou­ro­dé dvo­ji­ce. Tvrďáka Nicka, kte­rý si není scho­pen udr­žet ani prá­ci ani hol­ku resp. její jmé­no v pamě­ti. A psy­chic­ky naru­še­né Leily, hol­či­ny ze sana­to­ria, jíž mat­ka až do své smr­ti brá­ni­la v jakém­ko­li kon­tak­tu s okol­ním svě­tem.

Poté co Nick (Til Schweiger) Leile zabrá­ní v sebe­vraž­dě, nedo­stat­kem lás­ky vyprah­lá Leila (Johanna Wokalek) k němu oka­mži­tě při­lne a napros­to neu­vě­ři­tel­ným způ­so­bem vyklouz­ne ze sana­to­ria a zazvo­ní pře­kva­pe­né­mu Nickovi u dve­ří jeho bytu. Začíná zají­ma­vý vztah dvou na prv­ní pohled odliš­ných lidí. Po prvot­ní sna­ze dostat ji zpět do sana­to­ria, smí­ří se Nick s tím, že se Leily hned tak nezba­ví, a bere ji na ces­tu na svat­bu své­ho šosác­ké­ho bra­t­ra.

Naivní a beze­lstná Leila je člo­ví­ček tak tro­chu z jiné pla­ne­ty, kte­rý o reál­ném živo­tě nic neví. O sys­té­mu jíz­de­nek v auto­busech a vla­cích, o vybí­rá­ní peněz, dokon­ce ji ani netrá­pí, že dív­ky si obvykle neod­ska­ku­jí „na pány“. Navíc trpí „spo­le­čen­sky nepři­ja­tel­ný­mi“ pro­je­vy své psy­chic­ké poru­chy, tak­že o „zába­vu“ na ces­tě ani o rodin­né tra­pa­sy samo­zřej­mě není nou­ze (např. když v opi­los­ti Nickově otčí­mo­vi napros­to upřím­ně zopa­ku­je jak na něj Nick nahlí­ží - jako na nerud­né­ho sta­ří­ka se sme­tá­kem v zad­ku :-). Příběh Nicka a Leily je tak vese­lý i smut­ný záro­veň a navíc ho dopro­vá­zí vel­mi pes­t­rá a tref­ná hud­ba. Ačkoli je zku­še­né­mu divá­ko­vi hned v prv­ním zábě­ru, kdy Leila Nicka spat­ří, jas­né, kam pří­běh smě­řu­je, potě­ší.

Kromě ústřed­ní sym­pa­tic­ké dvo­ji­ce si pak všim­ně­te hned v úvo­du posta­vy jed­né z cho­va­nek ústa­vu. Té, kte­rá má v puse neu­stá­le ciga­re­tu a poz­dě­ji Nicka pokou­še. Její trha­vé neu­ro­tic­ké pohy­by vypa­da­jí hod­ně věro­hod­ně :-). Stejně oprav­do­vě pro­tiv­ný je pak před­sta­vi­tel Nickova bra­t­ra, kte­rý se na Nicka dívá jako na napros­to neschop­né indi­vi­du­um, kte­ré si navíc poří­di­lo stej­ně nepo­u­ži­tel­nou pří­tel­ky­ni.

Více na Kritiky.cz
Jaroslav Seifert: SVĚTLEM ODĚNÁ - 85% Jaroslav Seifert se právem řadí mezi nejvýznamnější básníky 20. století. Jako jedinému č...
Titulky k American Housewife S03E11 - The Things You Do Vítám vás po nekonečné pauze a pokračujeme v zábavě. Když se celá rodina semkne, aby vyře...
Outlast Hra zdarma v rámci Xbox live Gold - 16/12 - 15/01...
Tento film zvítězil ve Varech Křišťálový globus získal na 53. ročníku MFF KV rumunský film Je mi jedno, že vstoupíme do...
Na Prima Comedy Central míří britský sitcom My Family Do sbírky rodinných seriálů na Prima Comedy Central přibude nový exemplář. Úspěšný brits...

Závěr jejich pří­bě­hu pak mohl být malič­ko méně pate­tic­ký. Na dru­hou stra­nu, pokud by scé­náris­to­vo pero skon­či­lo v mís­tě, kdy Nickovi Leilina ošet­řu­jí­cí lékař­ka spl­ní podiv­nou prosbu, byl by konec zřej­mě ješ­tě „ame­rič­těj­ší“. Závěrečnou scé­nu pak lze pře­lo­žit jako: lás­ka léčí líp než všech­ny léky svě­ta.

O filmu:

Rok: 2005
Oficiální strán­ka fil­mu: Barfuss
Režie: Til Schweiger
Kamera: Christof Wahl
Hudba: Dirk Reichardt, Stefan Hansen, Max Berghaus
V hlav­ních rolích: Til Schweiger, Johanna Wokalek, Imogen Kogge, Nadja Tiller
Délka: 118 minut

Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • Taxi 121 - 50 %2. září 2016 Taxi 121 - 50 % Matěj a Lucie jsou pár, který se zná několik let a každým dnem si užívají své manželské štěstí. Oba jsou mladí, zdraví a plni plánů do budoucnosti. Jejich hlavním cílem je nyní mít rodinu, […]
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Klan létajících dýk17. března 2005 Klan létajících dýk Po historicky laděném filmu Hrdina přichází režisér Zhang Yimou s novým kung-fu snímkem Klan létajících dýk. Tentokrát půjde o romanticky laděnou legendu, ve které se mísí láska s bojovým […]
  • Jak na věc17. října 2005 Jak na věc Will (Hugh Grant) je starý mládenec, který žije z autorských práv svého otce. Oproti svým dřívějším filmům Grant nehraje žádného ňoumu, ale tvrďáka, povrchního sobce, který kouká, jak […]
  • Volver19. října 2006 Volver Un film de Pedro Almodóvar. Komu to nestačí k tomu, aby se zvedl a šel do kina? Raimunda (Penelope Cruz) s dcerou Paulou a sestrou Sole jedou na tradiční návštěvu své tety na venkově. […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Escobar (Loving Pablo) - Recenze - 75%26. června 2018 Escobar (Loving Pablo) - Recenze - 75% A máme tu životopisný AAA snímek o kolumbijském kokainovém králi. Tím svého času nebyl nikdo jiný, než proslulý zločinec a narkobaron Pablo Escobar Gaviria. Akorát po všech těch krvácích a […]
  • Most16. dubna 2004 Most Krátký česko-americký film Most bojoval koncem února o Oskary. I když bude mít v našich kinech premiéru pravděpodobně až koncem roku, krátkou recenzi na něj si můžete přečíst již […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *