Mission: Impossible III

200605251001 mission1

Tom Cruise se v roli sko­ro­su­per­ma­na Ethana Hunta vra­cí ve tře­tím pokra­čo­vá­ní série, aby zachra­ňo­val, co se dá, a bojo­val se šéfem Bratrstva krá­li­čí prac­ky… či jak se to vlast­ně jme­nu­je.

Ethan Hunt, pří­sluš­ník sil IMF (Impossible Mission Force), se roz­hod­ne pově­sit zachra­ni­tel­ské řemes­lo na hře­bí­ček věno­vat se pou­ze své pří­tel­ky­ni Julii. Jenže zvyk je železná koši­le: co by čert nechtěl, hned krát­ce po zásnu­bách neo­do­lá­vá nabíd­ce „býva­lé­ho zaměst­na­va­te­le“ vydat se do akce: do Berlína zachrá­nit jed­nu ze svých žákyň, kte­rá během důle­ži­té mise upadla do zaje­tí.

Záchranná akce roz­hod­ně nedá ozna­čit za výbor­ně zvlád­nu­tou, díl­čí úspěch však sla­ví, a tak úkol může pokra­čo­vat. Ze zís­ka­né­ho spá­le­né­ho har­d­dis­ku se totiž poda­ři­lo vydo­lo­vat něko­lik emai­lů, ze kte­rých se dozví­dá­me, že pro­tiv­ník, těž­ko vysto­po­va­tel­ný obchod­ník se zbra­ně­mi Owen Davian, kte­rý má prá­vě dora­zit na schůzku do Vatikánu. A že tam má nabí­zet cosi, co sice netu­ší­me, co je, jen víme, že za to něja­ký kupec chce zapla­tit 850 mili­o­nu dola­rů, což je pěk­ný balík peněz. Ethan se spo­lu s tříčlen­ným týmem vydá­vá do Vatikánu do akce, jejíž cílem je zajmout Daviana a dostat se k důle­ži­tým infor­ma­cím vedou­cím k nale­ze­ní krá­li­čí prac­ky.

MI3 není pře­hlíd­kou ori­gi­na­lit (z pen­ze už se vra­cel kdeja­ký policista/záchranář/atd.), je ale pře­hlíd­kou tech­no­lo­gic­kých novi­nek jako nových typů nálo­ží, pří­prav­ků, mož­nos­tí pře­vle­ků a já nevím čeho dal­ší­ho. Divák se mír­ně ztrá­cí v tom, co a jak fun­gu­je a jak k čemu došlo. Existuje vůbec bom­bič­ka do moz­ku, jejíž deto­nač­ní úči­nek se zru­ší zabi­tím posti­že­né­ho člo­vě­ka elek­tric­kým prou­dem a pak masá­ží srd­ce, kte­rá způ­so­bí jeho opě­tov­né nasko­če­ní??? A to nemlu­vím vůbec o krá­li­čí prac­ce: co to sak­ra je? Budování kul­tu nové­ho a tro­chu odliš­né­ho Jamese Bonda bude mít ješ­tě dal­ší pokra­čo­vá­ní: zas tak málo peněz ješ­tě nevy­dě­lá­vá… Doufám, že nám aspoň v té čtyř­ce řek­nou, o co jde s tou krá­li­čí prac­kou:-) To ale ber­te s nad­sáz­kou: že nám neřek­nou, co je ta prac­ka, nemá sebe­men­sí vliv na děj.

V někte­rých scé­nách je také kvů­li rych­lým pro­stři­hům a „neklid­né“ kame­ře poměr­ně těž­ké ori­en­to­vat se: co se vlast­ně sta­lo, pocho­pí­me lec­kdy až v závě­ru scé­ny; jinak může jít pou­ze o smě­si­ci výbuchů, úde­rů a pohy­bů. Nereálné akti­vi­ty jako ská­ká­ní z budo­vy na budo­vu a podob­né kaska­dér­ské kous­ky budí­cí spí­še úsměvy, tele­fo­nát zlo­du­cho­vi za pět sekund limit pro zabi­tí man­žel­ky, pro­mě­na ze ženy - milu­jí­cí man­žel­ky k ženě - chlad­no­krev­né vra­žed­ky­ni a nepře­ber­né množ­ství zvra­tů v ději k akč­ním fil­mům podob­né­ho dru­hu pros­tě pat­ří, a tak se nebu­du roze­pi­so­vat o tom, že toho je na můj vkus pře­ce­jen poměr­ně hod­ně.

Vzhledem k tomu, o jakou podí­va­nou se jed­ná, bych Mission: Impossible III zhod­no­til při­rov­ná­ním, že je pro muže asi tím, čím je Hříšný tanec 2 pro ženy. Při sle­do­vá­ní sice máte pocit, že jste sice vidě­li něco podob­né­ho a mno­hem lep­ší­ho, ale pořád vás to ješ­tě doce­la baví a jste v napě­tí, jak to dopad­ne (i když to víte :-)).

O filmu:

Oficiální strán­ka fil­mu: Mission: Impossible III
Režie: J.J. Abrams
Scénář: x Kurtzman, Roberto Orci, J.J. Abrams
V hlav­ních rolích: Tom Cruise, Philip Seymour Hoffman, Michelle Monaghan, Jonathan Rhys-Meyers, Billy Crudup, Laurence Fishburne, Ving Rhames, Maggie Q, Carla Gallo, Michael Berry Jr., Simon Pegg, Keri Russell
USA 2006, 125 minut


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Mission Impossible - Ghost Protocol – výborný akční thriller plný hvězd!20. června 2018 Mission Impossible - Ghost Protocol – výborný akční thriller plný hvězd! Ethan Hunt (Tom Cruise) je opět v akci a zase bude muset bojovat o svůj život, protože po něm půjde nejenom jeho vláda, ale také Ruští agenti, kteří mají pifku na každého vetřelce. Proč? […]
  • Který film série Mission: Impossible je nejlepší? A ve kterém chtěla agenta Hunta zabít budoucí Bond girl?11. srpna 2018 Který film série Mission: Impossible je nejlepší? A ve kterém chtěla agenta Hunta zabít budoucí Bond girl? Už je tomu 22 let, kdy se na plátnech kin poprvé objevil nestárnoucí Tom Cruiseů jako Ethan Hunt. Od té doby si tento agent IMF (Impossible Missions Force) v současném akčním a špionážním […]
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Mission: Impossible - Fallout2. srpna 2018 Mission: Impossible - Fallout O PRODUKCI CESTA ETHANA HUNTA Tom Cruise za poslední dvě dekády produkoval, hrál a zazářil v těch nejodvážnějších scénách filmů Mission: Impossible, které se staly globálním kulturním […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • The Circle – Recenze – 40%16. května 2017 The Circle – Recenze – 40% Film The Circle (vzniklý v koprodukci USA a Spojených arabských emirátů, natočený podle stejnojmenné knižní předlohy, s Emmou Watson v hlavní roli) je dystopické drama odehrávající se […]
  • Mission: Impossible - Fallout - 75 %1. srpna 2018 Mission: Impossible - Fallout - 75 % Do kin se v horkých letních dnech dostává nový akční film s Tomem Cruisem v hlavní roli, Mission: Impossible – Fallout. Jako agent Ethan Hunt se opět, tentokrát již pošesté, vydává […]
  • Twister - Jsou to ve skutečnosti naprostí šílenci.11. srpna 2018 Twister - Jsou to ve skutečnosti naprostí šílenci.  Vědátoři posedlí zkoumavým duchem nehledí na tělesné riziko a lezou do chřtánů soptících vulkánů, horkých pramenů a čelistí žraloků, jen aby pořídili jedinečný snímeček nebo odebrali […]
  • Temný rytíř - Multiplexová událost léta? Dejme tomu :)14. srpna 2008 Temný rytíř - Multiplexová událost léta? Dejme tomu :) Je to už dávno (čtyři roky?), co mě poprvé napadla vize komiksového filmu, který by ve své podstatě nebyl komiksový. Zůstal by jen hrdina bojující proti zlu (zároveň však stále pouhý […]