Matka

200510101532 matka4

Ve vari­a­ci na (ne)klasický (ne)manželský troj­ú­hel­ník se nej­no­vě­ji obje­vu­je matka-důchodkyně s dce­rou a muž, kte­rý se mezi nimi nemů­že roz­hod­nout. A hlav­ní muž­skou roli v tom hra­je zná­mý dív­čí svůd­ce, zbru­su nový před­sta­vi­tel Jamese Bonda!

May s man­že­lem při­je­dou do Londýna navští­vit rodi­ny své­ho syna a dce­ry. To však ješ­tě nevě­dí, že sta­rý pán dosta­ne infarkt a domů se již nevra­tí. Ale co May? Jak se se smr­tí své­ho muže bude schop­na vyrov­nat? Raději si ji necha­jí v Londýně, aby neby­la doma sama. Bude se u dce­ry Pauly sta­rat o vnu­ka. Zpočátku víta­ná pomoc mat­ky se samo­zřej­mě pře­jí. Není to však kvů­li „běž­ným“ zále­ži­tos­tem...

Paula udr­žu­je sty­ky s Darrenem, což je řeme­sl­ník, kte­ré­ho zaměst­ná­vá její bra­tr při stav­bě zim­ní zahra­dy ve svém domě. Darren má sice ženu a dítě, ale jejich vztah je minu­los­tí. Paula neví přes­ně, jak váž­ně to sní Darren mys­lí, a pro­to se sna­ží donu­tit mat­ku, aby se Darrena zepta­la. May se to ale vymkne z ruky. I přes znač­ný věko­vý roz­díl zjis­tí ti dva, že si mají co říci a i přes vel­ký věko­vý roz­díl se mezi nimi vytvá­ří vztah. Zároveň ale Darren boju­je s Paulou: ta na dál­ku boju­je s mat­kou a pře­je si, aby Darren žil s ní...

Během děje vychá­ze­jí na povrch nepěk­ná fak­ta ze živo­ta rodi­ny. V pod­sta­tě kaž­dý něko­mu něco vyčí­tá: dce­ra mat­ce, že si jí nikdy nevší­ma­la víc, než muse­la, syn dce­ři to, že mu vždyc­ky závi­dě­la atd. Fyzické a psy­chic­ké nási­lí je také pří­tomno, ale ne zda­le­ka v tako­vé míře jak by moh­lo být v něja­ké vyhro­ce­něj­ší vari­an­tě. Prostor pro výbuchy akté­rů se najde, ale vět­ši­na zále­ži­tos­tí se řeší sice s emo­ce­mi, ale bez kři­ku – „tichý­mi roz­hod­nu­tí­mi“.

Kontroverzní téma zna­me­ná pro film vždyc­ky dobrou star­tov­ní pozi­ci, pro­to­že zaujme už jen svým nápa­dem. Ve srov­ná­ní s tabu z jiných fil­mů posled­ních let (Tajnosti a lži, Rodinná osla­va) však Matka výraz­ně pokul­há­vá v cel­ko­vém nábo­ji. Nechtěl bych, aby se všich­ni ve fil­mu za kaž­dou cenu pohá­da­li a pomlá­ti­li, ale to, že je Matka z vět­ší čás­ti „jen“ pří­bě­hem a ne vystup­ňo­va­ným dra­ma­tem, je v tom­to pří­pa­dě jed­no­znač­ně na ško­du téma­tu.

O filmu:

Mother
Scénář: Hanif Kureishi
Režie: Roger Michell
V hlav­ních rolích: Anne Reid, Daniel Craig, Cathryn Bradshaw, Oliver F. Davies, Carlo Kureishi, Steven Mackintosh
Velká Británie 2003, 112 minut


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • The Circle – Recenze – 40%16. května 2017 The Circle – Recenze – 40% Film The Circle (vzniklý v koprodukci USA a Spojených arabských emirátů, natočený podle stejnojmenné knižní předlohy, s Emmou Watson v hlavní roli) je dystopické drama odehrávající se […]
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Učitelka - 65 %15. července 2016 Učitelka - 65 % Co je na tom špatného, když si lidé pomáhají? Obhajuje své vlezlé chování kadeřnice Bártová, u které se učitelka Drazdechová nechává doma česat. Za nový účes nechce zaplatit penězi, ale […]
  • Dveře v podlaze28. února 2005 Dveře v podlaze Příběh nešťastného rozpadajícího se manželství, do jehož poslední "životní" fáze se připlete mladý nezkušený kluk. "-náctiletý" Eddie (Jon Foster) přijíždí na léto na zkušenou ke […]
  • Dívčí válka6. září 2004 Dívčí válka Píše se rok 55 p.n.l. Římská vojska se blíží ke kanálu La Manche a se chystají dobít Britanii. Nejedná se ale o historický film, ale o céčkovou komedii, která je tak pitomá, až vám to […]
  • Prázdniny14. února 2007 Prázdniny Tak tu máme zase svatého Valentýna a nedisponujete-li žádným vhodným protějškem, se kterým byste jej oslavili, tak hurá do kina na Prázdniny. Za a) ve filmu najdete zaručený recept, jak si […]
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Táta je doma 2 - 65 %24. listopadu 2017 Táta je doma 2 - 65 % Před dvěma roky byla  komedie Táta je doma, v němž spolu hráli Mark Wahlberg(Dusty) a Will Ferrell(Brad) dvojici otců soupeřících o otcovství, dobře přijata u diváků. Není tedy nic […]
  • Návrat23. července 2004 Návrat Když se v našich kinech objeví film z Ruska, nejde obvykle o masovou zábavu. Ani Návrat není pro všechny diváky. Ti, co ale do sedačky v kině usednou, budou určitě vtaženi do děje pomalu […]