Láska s výstrahou

200604021940 cap004

Tvrdil, že shá­ní práv­nič­ku, ale v pod­sta­tě hle­dal chůvu, kte­rá mu pomů­že napros­to ve všem a kdy­ko­li.

Na prv­ní pohled je kaž­dý jiný. George (Hugh Grant) je úspěš­ný movi­tý pod­ni­ka­tel, tak tro­chu suk­nič­kář. Bydlí v hote­lu, kte­rý vlast­ní. Lucy (Sandra Bullock) je vel­mi schop­ná práv­nič­ka, kte­rá má sice Harward, ale vůbec se neže­ne za kari­é­rou. Je skrom­ná a rodi­če, tak­též práv­ní­ci, jí od mala vště­pu­jí ctnost­né ide­á­ly – pomá­há­ní chudým, boj za dobrou věc (zachra­ňo­vá­ní růz­ných objek­tů před demo­li­cí).

Přesto tito dva tvo­ří úžas­ný pár, dvo­ji­ci, kte­rá se výbor­ně dopl­ňu­je (např. pře­ha­zo­vá­ní ledu a ředkve u veče­ře). Lucy původ­ně zača­la pra­co­vat pro Georgovu fir­mu, ale postup­ně se zača­la sta­rat víc než o busi­ness o George. Ten je totiž napros­to nesa­mo­stat­ný a pod sta­vem nou­ze si před­sta­vu­je tře­ba i dile­ma s výbě­rem oble­ku a nevá­há Lucy kvů­li tomu vytáh­nout ze svat­by (tedy ne vlast­ní :-). George je ze své nové právničky/opatrovatelky nad­šen, ale ona samo­zřej­mě začí­ná „mlít z posled­ní­ho“.

Za těch něko­lik měsí­ců, kte­ré spo­lu pra­co­va­li, se od sebe vzá­jem­ně mno­hé učí. Lucy nabá­dá George jak uži­teč­ně zachá­zet s vydě­la­ný­mi peně­zi, uka­zu­je mu, že kaž­dý kšeft má i svou lid­skou strán­ku. On ji zase nutí být víc ženou a uvě­do­mit si, že její vztah s podob­ným akti­vis­tou jako je ona sama, kte­rý vět­ši­nu roku trá­ví kde­si na pro­test­ních akcích, je vlast­ně v tros­kách. Zkrátka doko­na­lý pár, ale spíš tak po kama­rád­sku. Až když se na scé­ně obje­ví soky­ně v podo­bě Lucyiny nástup­ky­ně June vzá­jem­né city se pro­je­ví a dojde na oče­ká­va­nou roman­ti­ku :-).

Láska s výstra­hou je vtip­ná roman­tic­ká kome­die, s řadou zábav­ných scén a dia­lo­gů, pra­me­ní­cích se vzá­jem­né­ho špič­ko­vá­ní hlav­ních hrdi­nů. Sandra Bullock je jako vždy tak tro­chu potrh­lá a Hugh Grant napůl nesmě­lý, napůl hol­kař. Nikdo z nich není ten lep­ší, kaž­dý má své chy­by i pozi­ti­va. Jakožto fan­du Hugha Granta mě pros­tě film nemohl zkla­mat :-). Je to pří­jem­ná oddychov­ka a ačko­li jde o roman­tic­kou kome­dii, tak je řek­ně­me doce­la civil­ní. A to zejmé­na pro­to, že po vět­ši­nu fil­mu jsou Lucy a George spíš kama­rá­di než milen­ci.

O filmu:

Scénář a režie: Marc Lawrence
Hudba: John Powell
Kamera: Laszlo Kovacs
V hlav­ních rolích: Hugh Grant, Sandra Bullock, Alicia Witt, Dana Ivey, Robert Klein

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • Taxi 121 - 50 %2. září 2016 Taxi 121 - 50 % Matěj a Lucie jsou pár, který se zná několik let a každým dnem si užívají své manželské štěstí. Oba jsou mladí, zdraví a plni plánů do budoucnosti. Jejich hlavním cílem je nyní mít rodinu, […]
  • The Circle – Recenze – 40%16. května 2017 The Circle – Recenze – 40% Film The Circle (vzniklý v koprodukci USA a Spojených arabských emirátů, natočený podle stejnojmenné knižní předlohy, s Emmou Watson v hlavní roli) je dystopické drama odehrávající se […]
  • Sexuální praktiky pozemšťanů15. března 2004 Sexuální praktiky pozemšťanů V nekonečném vesmíru žije mnoho obyvatel, leč nikdo z nich neprožívá rozmnožovací proces tak celistvě, tak bolestně a tak tragicky nádherně jako lidské bytosti. Sexuální praktiky […]
  • Otzi, muž z ledu - Někoho může potěšit i malá rolička, kterou tu má Franco Nero :).22. října 2018 Otzi, muž z ledu - Někoho může potěšit i malá rolička, kterou tu má Franco Nero :). Slavného Otziho (omlouvám se, že píši bez té diakritiky nad "O", nicméně oficiální český název filmu je skutečně takto) zná asi i člověk u nějž archeologie nemusí nutně patřit mezi ta […]
  • Legendy z Dogtownu19. září 2005 Legendy z Dogtownu V 70. letech žilo v Kalifornii pár kluků, kteří se neustále proháněli buď na moři nebo po ulicích na skateboardu. Každý z nich byl sice úplně jiný, ale tuhle vášeň měli společnou. Legendy […]
  • Choking Hazard26. dubna 2004 Choking Hazard Partička tragédů, kteří asi nemají nic lepšího práci, se, pod vedením svého slepého duchovního vůdce, zabývá hledáním smyslu života. Odjedou na víkend rozjímat kamsi do křivoklátských […]