Kinomol.cz vyhlašuje výroční ceny o Řád Kinomolu


Po dvou letech účin­ko­vá­ní na čes­kém inter­ne­tu se ser­ver Kinomol.cz roz­ho­dl vyhlá­sit vlast­ní sou­těž o nej­lep­ší film roku, v tom­to pří­pa­dě roku 2005.

Po celý minu­lý rok hla­so­va­li postup­ně čte­ná­ři Kinomolu.cz v anke­tách o nej­lep­ší film měsí­ce. Filmy, kte­ré byly v daném měsí­ci nej­lep­ší a fil­my s nej­vět­ším počtem hla­sů, postou­pi­ly do semi­fi­ná­le. Semifinále odstar­tu­je v pátek 31. břez­na ve 13:00 vyhla­šo­vá­ním nej­lep­ší­ho fil­mu prv­ní­ho čtvrt­le­tí. Každý pátek ve 13:00 pro­běh­ne uzá­věr­ka semi­fi­ná­le a ve stej­ný čas záro­veň začne semi­fi­ná­le dal­ší.

Harmonogram:

 • 1. čtvrt­le­tí: 31. břez­na – 7. dub­na
 • 2. čtvrt­le­tí: 7. dub­na – 14. dub­na
 • 3. čtvrt­le­tí: 14. dub­na – 21. dub­na
 • 4. čtvrt­le­tí: 21. dub­na – 28. dub­na
 • Finále: 28. dub­na – 5. květ­na (2 nej­lep­ší fil­my kaž­dé­ho čtvrt­le­tí + 4 dal­ší fil­my pod­le počtu hla­sů)
 • Nejlepší čes­ký film roku 2005: 5. květ­na – 12. květ­na

Nejlepším fil­mům dle hla­so­vá­ní udě­lí redak­ce Kinomol.cz Řád zla­té­ho (stří­br­né­ho, bron­zo­vé­ho) Kinomola.

Více na Kritiky.cz
Shrek’s Thrilling Tales - 60 %   Další krátkometrážní film z produkce studia DreamWorks Animation SKG tentokrát o na...
ZLÍNFEST - Rozhovor s Petrou Hudcovou 27. května 2018 ...
Tajný život mazlíčků - 55 % Max je ten nejšťastnější pes na světě. Žije se svojí paničkou Katie v malém bytě v New...
JOSH BROLIN Žádaný filmový herec JOSH BROLIN , držitel nominace na Oscara, hraje náročné role v mainstr...
ANDY SERKIS ANDY SERKIS  je držitelem celé řady cen od kritiků i diváků, kteří takto ocenili mnoho jeho...

Milan Barták, vrch­ní ředi­tel pro mar­ke­ting a odmě­ňo­vá­ní říká: „Podle našich mar­ke­tingo­vých ana­lýz před­po­klá­dá­me, že během čtyř až pěti let ohro­zí­me pozi­ce Českého lva. Letos samo­zřej­mě začí­ná­me skrom­ně­ji, ale již od příští­ho roku se to může změ­nit.“

Kinomol.cz chce v dohled­né době uká­zat, že má co nabíd­nout: v záso­bě jsou dal­ší nápa­dy, jak zaujmout. Vojtěch Semecký, vrch­ní ředi­tel pro IT a finan­ce pro­hla­šu­je: „Chceme se stát jed­no­znač­ně nej­lep­ším ama­tér­ským fil­mo­vým ser­ve­rem v Česku. Amatérští jsme na to dosta­teč­ně.“ Další ori­gi­nál­ní sou­tě­že na sebe pro­to nene­cha­jí dlou­ho čekat.

„Hned po skon­če­ní toho­to pro­jek­tu, tzn. pro obdo­bí mezi polo­vi­nou květ­na a polo­vi­nou červ­na, máme při­pra­ve­nu zna­lost­ní sou­těž“, říká vrch­ní ředi­tel­ka pro jazyk čes­ký a logis­ti­ku, kte­rá své recen­ze pub­li­ku­je pod pseu­do­ny­mem Filmoň. „Každý den bude­me vyhla­šo­vat jmé­no posta­vy z fil­mu a úko­lem čte­ná­řů bude uhod­nout, ze kte­ré­ho fil­mu posta­va pochá­zí. Ceny zís­ka­jí ti, kte­ří budou mít v měsíč­ním sou­hr­nu nej­ví­ce správ­ných odpo­vě­dí.“

Více na Kritiky.cz
Vřískot 3 Dvojité (?) zakončení hlasivkové trilogie…....
Autoškola 2017 - kniha - recenze - 100 % Auto je dnes velká nezbytnost. Bez něj je člověk jako kdyby neměl ruce. Pro ty, kdo ještě nev...
Anděl Páně 2 - Pohled do maskérny - Největší problém jsou červené nosy Hlavní maskérkou filmu Anděl Páně byla 2 Andrea McDonald. Liší se práce maskéra u pohádky ...
Divoká voda - cesta na vrchol - kniha Tato kniha mapuje vodní sporty, respektive nejúspěšnější sportovní hvězdy v tomto odvětví...
American Graffiti Teenage retro komedie odehrávající se jedné horké letní noci roku 1962 na maloměstě. Místn...

Hlavním poslá­ním ser­ve­ru Kinomol.cz je podá­vat 100% sub­jek­tiv­ní recen­ze na fil­my, s nimiž se může čes­ký divák setkat ve fil­mo­vé dis­tri­buci, na DVD nebo v tele­vi­zi. V sou­čas­nos­ti se počet den­ních návštěv na Kinomol.cz pohy­bu­je kolem 1600 uni­kát­ních návštěv den­ně, pra­vi­del­ně na něm pub­li­ku­je 5 redak­to­rů a od své­ho vzni­ku vydal téměř 350 fil­mo­vých recen­zí.

Ohodnoťte článek

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
 • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
 • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
 • České filmy v Cannes 201715. května 2017 České filmy v Cannes 2017 Už za pár dní odstartuje ve francouzském přímořském letovisku největší filmová událost roku - Mezinárodní filmový festival v Cannes (17. -28. 5. 2017). V oficiálním programu a dalších […]
 • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
 • Čtvrtečník18. prosince 2003 Čtvrtečník Jaké budou tento týden premiery (asi žádné) a jak to vypadá s Kinomolem do budoucna (dobře). Protože mám pocit, že před Vánocemi již žádné premiery nebudou (opravte mě, pokud se pletu), […]
 • Harry Potter a Ohnivý pohár9. prosince 2005 Harry Potter a Ohnivý pohár Další školní rok v bradavické škole čar a kouzel je tady. Tentokrát netradičně začíná rovnou v Bradavicích. Neužijeme si tedy žádné úvodní extempore s tetičkou Petunií, strýcem Vernonem […]
 • Tina a Vore (Gräns) – Recenze – 70%18. října 2018 Tina a Vore (Gräns) – Recenze – 70% Švédský multižánrový mix Tina a Vore, kombinující temnou skandinávskou krimi a bestiální romanci s fantasy mytologií, vyhrál letos v Cannes v sekci Un certain regard, kde si […]
 • Čarodějův učeň19. července 2004 Čarodějův učeň Kreslená hororová pohádka podle knihy Krabat. Poprvé jsem ji viděl někdy v dětství a už tenkrát mě neuvěřitelně dostala. Bohužel jsem si nezapamatoval její název, takže jsem po ní marně […]
 • X-Men 25. května 2003 X-Men 2 1.5.2003 k nám do České republiky přišel nový díl komixového příběhu od Marvelu Tak jsme remizovali se Slovakama, ale tohle není přeci server o hokeji, spíše o filmu. Tak tedy, co je teď […]