Kafe a cigára

200602161458 kafeacigara1


U skvě­lé­ho povíd­ko­vé­ho fil­mu Jima Jarmusche se bude­te bavit nad absurd­ní­mi dia­lo­gy, kte­ré se už někde sta­ly (nejed­nou) a zaru­če­ně se dějou na mno­ha mís­tech kaž­dý den. Jen ve fil­mu to pros­tě vyzní dale­ko vtip­ně­ji než ve sku­teč­nos­ti.

Černobílé povíd­ky film Jima Jarmusche, kte­ré se sdru­žu­jí pod názvem Kafe a cigá­ra, mají jed­no spo­leč­né. Jak už název napo­ví­dá, jde o dia­lo­gy nad kávou a ciga­re­ta­mi ode­hrá­va­jí­cí se vět­ši­nou v neú­tul­ných pod­ni­cích. Celé to zača­lo vzni­kat v 80. letech, kdy Jarmusch nato­čil krát­ké fil­my a po dva­ce­ti letech se k téma­tu vrá­til a doto­čil zby­tek.

Některé dia­lo­gy jsou vtip­něj­ší, jiné méně vtip­né. Při někte­rých z nich si ale roz­hod­ně vzpo­me­ne­te na situ­a­ce, kte­ré jste již někdy v živo­tě pro­ži­li, ane­bo jste je někde vidě­li. Skvělé dia­lo­gy vůbec doká­ží čes­ké­mu divá­ko­vi při­po­me­nout absurd­ní styl humo­ru Návratu idi­o­ta nebo Indiánského léta. Například: „Já ale oprav­du nemám žád­ný pro­blém.“ – „Tak dob­ře, nemu­síš mi to říkat dnes, ale až se mi s tím svým pro­blé­mem budeš chtít svě­řit, tak se nestyď a zavo­lej mi.“

Film je plný sebe­pa­ro­du­jí­cích situ­a­cí: vel­ká část z her­ců (a že je tu k vidě­ní pěk­ná řád­ka kva­lit­ních her­ců!) v pod­sta­tě před­sta­vu­je sám sebe a dělá si ze sebe legra­ci, Billa Murrayho, Alfreda Molinu a Iggyho Popa nevy­jí­ma­je. Bill Murray roz­ná­ší kafe ve svém oblí­be­ném pod­ni­ku a pije ho rov­nou z kon­vi­ce, Alfred Molina se chce vytáh­nout před pro­du­cen­tem Cooganem a tele­fo­nu­je si pro­to se Spikem Jonzem, aby ho ohro­mil (což se mu poda­ří), a Iggy Pop vyse­dá­vá ve svém baru, kde se baví s Tomem Waitsem o kou­ře­ní a o tom, jest­li od nich mají na juke­bo­xu pís­nič­ky nebo ne.

Více na Kritiky.cz
Peklo ...
Stapfordské paničky Joanna je ambiciózní, tvrdohlavá hvězda jedné americké televize a ve svých pořadech si bere ...
RECENZE – Prokletí Schwartzovy vily Autorka: Anna Beatrix BártováNakladatelství: PetrklíčRok vydání: 2019Počet stran: 224ISBN:&n...
Pán prstenů: Návrat krále - Srazí vás do kolen. Recenzi na Dvě věže jsem začínal slovy "Peter Jackson je Bůh", takže abych se neopakoval, ten...
Recenze: Bojovnice – 65% Na příběh celovečerního debutu režiséra Davida Wnendta Bojovnice (Die Kriegerin), jednoho ze ...

V kaž­dé scén­ce je pří­tomno něja­ké nedo­ro­zu­mě­ní, ať už pra­me­ní z jazy­ko­vé bari­é­ry, neschop­nos­ti dru­hé­ho pocho­pit nebo roz­díl­nos­ti svě­tů, ve kte­rých teď oba akté­ři žijí. Jasně, že někte­ré stříp­ky sklá­dan­ky jsou vyni­ka­jí­cí a jiné „jen dob­ré“, ale kdy jste vidě­li povíd­ko­vý film s napros­to vyrov­na­ný­mi povíd­ka­mi, že. Z toho, co může­te vidět v Kafi a cigá­rech, si i ta „nej­slab­ší“ věc sto­jí pořád ješ­tě dost dob­ře.

O filmu:

Coffee and Cigarettes
Scénář a režie: Jim Jarmusch
V hlav­ních rolích: Roberto Benigni, Steve Buscemi, Cate Blanchett, Steve Coogan, Alfred Molina, Iggy Pop, Tom Waits, Steven Wright, Bill Murray
USA 2003, 96 minut

Ohodnoťte článek

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Podfu(c)k13. června 2006 Podfu(c)k Aspoň dvakrát. Tenhle film musíš vidět aspoň dvakrát, pokud chceš pochopit zápletku a napsat o něm recenzi! Bylo mi řečeno… Hmm, tak jsem ho viděla jen jednou a asi si dost troufám, když o […]
  • Dům u jezera25. září 2006 Dům u jezera U tohoto filmu nemůžete moc přemýšlet, proč se vlastně děje to, co se děje. Rozumné vysvětlení pro to totiž není. Prostě se jen nechte udivovat neskutečnem a vztahem dvou lidí, kteří jsou […]
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Pod bodem mrazu6. února 2006 Pod bodem mrazu Jeden z filmů z Dnů evropského filmu, které se právě přesouvají z Prahy do Brna a potrvají do 14. února. Pod bodem mrazu je psychologicko-kriminální drama o hledání ztraceného člověka. […]
  • Lásko moje, kde jsi?6. října 2004 Lásko moje, kde jsi? Na kole, na kole, křičí děti ve škole. Napadá mě text jedné reklamy. Manželství Marie Dominique a jejího manžela Bertranda totiž vypadá tak, že on neustále podniká dlouhé cyklistické túry […]
  • Příběh hraček6. dubna 2005 Příběh hraček Dětský pokoj není ani trochu nudné místo, a to ani když jsou z něj děti pryč. Ba právě naopak: dětské hračky si žijí svým životem a ožívají, jen co děti odejdou z pokoje. Příběh hraček […]
  • Životy těch druhých - 80%15. února 2013 Životy těch druhých - 80% Nemám moc v oblibě cokoli německého, to říkám hned na úvod. Většinou je to totiž šíleně strohé, chladné a strojově precizní a příliš to zavání nacismem. Nemůžu za to, tahle averze je […]