Kachní sezóna

200603151908 kachnisezona3

Mexický film bez po zuby ozbro­je­ných drs­ných mužů, tzn. že se v něm nestří­lí? Odehrávající se celý v pane­lá­ku? V čes­ké dis­tri­buci??? Tak to musí urči­tě stát za to!


Matka prá­vě ode­šla z domu a doma za sebou zane­cha­la dva dospí­va­jí­cí klu­ky. Jaký může být jejich spo­leč­ný pobyt doma? Překvapivě klid­ný: popí­je­jí kolu a baví se hra­ním video­her. Poté, co vypnou proud, je prů­běh dopo­led­ne ješ­tě poklid­něj­ší a ome­zu­je se v pod­sta­tě pou­ze na seze­ní v křes­le a kou­ká­ní se před sebe. Naštěstí ho naru­ší mla­dá sou­sed­ka, kte­ré nefun­gu­je trou­ba, a tak si při­šla upéct ved­le.

Přichází čas obě­da a s ním i objed­náv­ka piz­zy. Akce typu „nepřijedeme-li do 30 minut, máte to zadar­mo“, se poslíč­ko­vi sta­ne osud­nou. Díky poma­lé­mu sprin­tu po scho­dech pane­lá­ku dorá­ží ke dve­řím od bytu o 11 sekund po limi­tu. Kluci samo­zřej­mě za tak­to mizer­nou služ­bu nehod­la­jí zapla­tit, jen­že poslí­ček se Ulises zase nehod­lá vzdá­lit bez hono­rá­ře.

V pato­vé situ­a­ci, kdy nej­lep­ší stra­te­gií obou stran je trpě­li­vé vyčká­vá­ní, při­chá­ze­jí naho­ze­ní prou­du a s ním i nápad klu­ků roz­dat si to ve video­hrách. Kdo vyhra­je, dosta­ne piz­zu i pení­ze, kdo pro­hra­je, ostrou­há. Protovníci se dohod­nou na fot­ba­lo­vém zápa­se. Přestože klu­ci vedou už 3:1, v dra­ma­tic­kém závě­ru poslí­ček srov­ná a musí se hrát pro­dlou­že­ní. Co mys­lí­te: kdo vyhra­je? A jak vlast­ně celý den dopad­ne a kdo na něj bude inten­ziv­ně­ji vzpo­mí­nat?

Bez pře­svěd­či­vých herec­kých výko­nů by tohle nešlo… Všichni čty­ři her­ci dostá­va­jí v poměr­ně komor­ním fil­mu cel­kem sluš­ný pro­stor k sebe­re­a­li­za­ci a pří­le­ži­tost vyu­ží­va­jí. Kachní sezó­na i jinak cel­kem sto­jí za to. Pokud se smí­ří­te s tím, že tem­po sním­ku a jeho atmo­sfé­ra je podob­ná čes­kým hitům Indiánské léto nebo Návrat idi­o­ta. Budete se smát spíš kout­ky úst než abys­te se vále­li po pod­la­ze. Možná s leh­ký­mi výhra­da­mi k nedo­sta­teč­né poin­tě. Neplatí to ale pro trpě­liv­ce, kte­ří si počka­jí na konec titul­ků.

Jde o odpo­čin­ko­vý film s kva­lit­ním scé­ná­řem pro strá­ve­ní pří­jem­né­ho veče­ra nebo jed­no­ho víken­do­vé­ho dne. Stejně jako na plát­ně. A vůbec nic neva­dí, že po vel­kou část fil­mu nejde elektři­na…

O filmu:

Temporada de patos
Scénář a režie: Fernando Eimbcke
V hlav­ních rolích: Daniel Miranda, Diego Cataño, Enrique Arreola, Danny Perea
Mexiko 2004, 85 minut


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • The Circle – Recenze – 40%16. května 2017 The Circle – Recenze – 40% Film The Circle (vzniklý v koprodukci USA a Spojených arabských emirátů, natočený podle stejnojmenné knižní předlohy, s Emmou Watson v hlavní roli) je dystopické drama odehrávající se […]
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Odnikud - 80 %18. prosince 2017 Odnikud - 80 % Jedna teroristická bomba v hamburské uličce, kde podnikají turečtí emigranti, změní Katje (Diane Krugerová) život. Přijde o manžela, malého synka a postupně přichází o naději, že se […]
  • Eyes Wide Shut4. října 2004 Eyes Wide Shut Mysteriozní, eroticky laděné, drama Eyes wide shut je posledním dílem Stanleyho Kubricka, které stačil před svou smrtí natočit. Film je to velmi rozporuplný, mnohými zcela nepochopený, […]
  • Moje léto lásky29. listopadu 2005 Moje léto lásky Komorní letní příběh dvou zcela rozdílných dívek doplňovaný "výstřelky" spasitelského bratra jedné z nich. Psychologický snímek honosící se různými cenami. Láska sourozenecká i lesbická, […]
  • Casino Royale27. listopadu 2006 Casino Royale Tak je to tu. Nová bondovka je na světě! Taky jste se nemohli dočkat, jak dopadla výměna Pierce Brosnana za Daniela Craiga? Zvlášť po té mediální přestřelce, kdy ho jedni chválí a druzí […]
  • Oliver Twist27. října 2005 Oliver Twist Roman Polanski chtěl podle svých slov natočit konečně film, na který by se mohli přijít podívat i jeho děti. Realizace probíhala především v Praze a režisér se chopil dlouhými […]