Dům u jezera

200609242024 sandra bullock14

U toho­to fil­mu nemů­že­te moc pře­mýš­let, proč se vlast­ně děje to, co se děje. Rozumné vysvět­le­ní pro to totiž není. Prostě se jen nech­te udi­vo­vat nesku­tečnem a vzta­hem dvou lidí, kte­ří jsou si vzdá­le­ni „na dva roky“.

Hlavní hrdi­no­vé Kate (Sandra Bullock) a Alex (Keanu Reeves) se „sezná­mí“ díky domu, v němž kdy­si oba byd­le­li či byd­lí. Když se z něj Sandra stě­hu­je nechá pro nové­ho maji­te­le ve schrán­ce dopis s žádos­tí o pře­po­sí­lá­ní pří­pad­né poš­ty. Z tak­to pros­té žádosti se ovšem vyklu­be inten­ziv­ní dopi­so­va­cí vztah. Jaké je jejich pře­kva­pe­ní, když vel­mi záhy zjis­tí, že kaž­dý vlast­ně žije v jiné době. Obligátní brá­nou do jiné­ho času je pak prá­vě schrán­ka u domu u jeze­ra.

Upřímně řeče­no v polo­vi­ně fil­mu jsem byla doslo­va ztra­ce­ná a jen krou­ti­la hla­vou, co se to vlast­ně děje a děsi­la se toho, že o fil­mu navíc musím něco napsat :). To je mož­ná dáno i tím, že scé­nář mís­ty tro­chu v logi­ce pokul­há­vá. Nechci ale v tomhle ohle­du film roz­hod­ně kri­ti­zo­vat, pro­to­že nato­čit film s časo­vou záplet­kou tak, aby vše logic­ky zapa­da­lo, mi při­jde jako vel­ký kumšt.

Obsah fil­mu se tedy díky hrát­kám s časem nedá moc dob­ře pře­tlu­mo­čit, ale o zamo­ta­ný čas jde až v dru­hé řadě. Důležité je, že Kate a Alex jsou „ti pra­ví“, kte­ří se i přes poměr­ně vel­kou kom­pli­ka­ci v podo­bě dvou­le­té­ho časo­vé­ho posu­nu do sebe zami­lu­jí a ačko­li si oba žijí své živo­ty ve svém čase, vzá­jem­ně po sobě tou­ží a pro napl­ně­ní svých tužeb jsou ochot­ni něco udě­lat. Zejména tedy Alex, pro kte­ré­ho je Sandra žena z budouc­nos­ti a musí si na ni počkat.

Pominu-li tedy časo­vý cha­os, film roz­hod­ně pohla­dí po duši. Celkově má hod­ně hezkou atmo­sfé­ru. Nějak ve mně zane­chal dojem „pro­svět­le­nos­ti“, podob­né o jaké mlu­ví Alex se svým otcem ve scé­ně v nemoc­ni­ci. K pro­svět­le­né­mu dojmu z fil­mu urči­tě při­spí­vá i zvlášt­ní archi­tek­tu­ra Domu. Celý ze skla a oce­li, prů­hled­ný a ješ­tě u vody. Půjdete-li na film ve dvou, on si bude zřej­mě lámat hla­vu nad časo­vým posu­nem a ona zamáčk­ne slzu, jak to Sandře a Keanu zase slu­še­lo a jaká to byla roman­ti­ka...

O filmu:

Rok: 2006
Režie: Alejandro Agresti
Scénář: David Auburn
V hlav­ních rolích: Keanu Reeves, Sandra Bullock, Shohreh Aghdashloo, Willeke van Ammelrooy, Christopher Plummer, Dylan Walsh
Délka: 105 minut

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Good bye, Lenin!10. prosince 2003 Good bye, Lenin! Hořce úsměvný až dojemný příběh o vztahu syna a matky z doby ne tak dávno minulé aneb film pro pamětníky i pro mladší, zejména německy mluvící generaci. Zápletka filmu vzniká v době, […]
  • Kafe a cigára7. září 2006 Kafe a cigára U skvělého povídkového filmu Jima Jarmusche se budete bavit nad absurdními dialogy, které se už někde staly (nejednou) a zaručeně se dějou na mnoha místech každý den. Jen ve filmu to […]
  • The Circle – Recenze – 40%16. května 2017 The Circle – Recenze – 40% Film The Circle (vzniklý v koprodukci USA a Spojených arabských emirátů, natočený podle stejnojmenné knižní předlohy, s Emmou Watson v hlavní roli) je dystopické drama odehrávající se […]
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Miluj mě, prosím3. prosince 2004 Miluj mě, prosím Romantický příběh s lehce záhadnou zápletku o nalezení, ztracení a znovuobjevení. Matthew (Josh Hartnett) má před sebou vcelku jasnou budoucnost. Má dobré místo, pěknou snoubenku a […]
  • Dokažte mi vinu5. listopadu 2006 Dokažte mi vinu Vin Diesel v roli italského mafiána Jacka DiNorscia, souzeného za překupnictví narkotik, v dramatu podle skutečné události. Dvouhodinový film amerického režiséra Sidneyho Lumeta (Psí […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]