Devátý den


Devátý den je film více poli­tic­ký než váleč­ný zalo­že­ný na sku­teč­ném pří­bě­hu z 2. svě­to­vé vál­ky. Hlavním hrdi­nou je lucem­bur­ský kněz Kremer pro­puš­tě­ný „na pod­mín­ku“ z kon­cen­t­rač­ní­ho tábo­ra v Dachau. Pokud během své­ho deví­ti­den­ní­ho pro­puš­tě­ní spl­ní svůj úkol, bude vol­ný. Pokud se poku­sí o útěk, všich­ni jeho spo­luvěz­ni – fará­ři budou zabi­ti.

Kremerovým pro­ti­hrá­čem je ambi­ci­óz­ní gesta­pác­ký důstoj­ník Gebhardt (August Diehl), kte­rý dostal za úkol dohléd­nout, aby zása­do­vý farář během oněch deví­ti dní pře­svěd­čil lucem­bur­ské­ho bis­ku­pa k při­slí­be­ní spo­lu­prá­ce církve s Hitlerem. Jejich poměr­ně dlou­hé politicko-náboženské deba­ty tvo­ří do znač­né míry základ fil­mu a o to je hor­ší, že pro mě mís­ty byly doce­la nepře­hled­né. Kremer (Ulrich Matthes) byl v pod­sta­tě Gebhardtem postr­ko­ván při­jmout podob­nou úlo­hu jako kdy­si Jidáš.

Film by zřej­mě nebyl tako­vým jakým je, nebýt prá­vě hlav­ní­ho pro­ta­go­nis­ty Ulricha Matthese, kte­rý je v roli kně­ze hod­ně pře­svěd­či­vý. Jestli si z fil­mu budu něco pama­to­vat, tak roz­hod­ně výraz jeho tvá­ře. Skvěle hra­je postup­ný vývoj své posta­vy. Zprvu před­sta­vu­je totál­ně vyčer­pa­né­ho, vydě­še­né­ho, ale přes­to dušev­ně sil­né­ho věz­ně, jemuž strach i zlo­ba kou­ká z očí. Postupně s tím, jak se mu po pro­puš­tě­ní vra­cí fyzic­ké síly, vra­cí se mu i kuráž bojo­vat. Původně poklid­ný a hlou­ba­vý člo­věk se doká­že pořád­ně a spra­ved­li­vě roz­čí­lit, ale chvil­ku poté už zase nasa­dí svou kamen­nou tvář.

Vzhledem k tomu, že Devátý den se čás­teč­ně ode­hrá­vá v kon­cen­t­rá­ku, nevy­hnul se kla­sic­kým atri­bu­tům těch­to fil­mů. Tedy demon­stra­ci toho, jak bylo v lágrech s věz­ni nelid­sky zachá­ze­no. Nejen scé­ny nási­lí pácha­né­ho na cír­kev­ních hod­nos­tá­řích (ukři­žo­vá­ní, bití), ale i pochmur­né zim­ní poča­sí a samo­zřej­mě samo téma, mají na svě­do­mí cel­ko­vě vel­mi depre­siv­ní cha­rak­ter fil­mu. Kromě zásad­ní­ho roz­ho­do­va­cí­ho fará­řo­va dile­ma­tu film dále při­bli­žu­je v té době zřej­mě kla­sic­kou reak­ci Kremerovy rodi­ny. Zprvu nad­še­né při­ví­tá­ní, radost z neo­če­ká­va­né­ho shle­dá­ní, ale poz­dě­ji oba­vy o svůj vlast­ní život v pří­pa­dě, že svůj úkol Kremer nespl­ní nebo se dokon­ce poku­sí o útěk.

Devátý den je roz­hod­ně sil­ný film, kte­rý vás nene­chá chlad­ný­mi. Za zmín­ku mož­ná sto­jí, že se natá­čel čás­teč­ně také v Čechách, tak­že v titul­cích nara­zí­te na řadu čes­kých her­ců.

O filmu:

Rok: 2004
Oficiální strán­ka fil­mu: Der Neunte Tag
Režie: Volker Schlöndorff
Scénář: Eberhard Görner, Andreas Pflüger
V hlav­ních rolích: Ulrich Matthes, August Diehl, Bibiana Beglau
Délka: 98 minut


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Poslední samuraj23. února 2004 Poslední samuraj Na konci 19. století se Japonsko snaží připodobňovat západní civilizaci. Lobistická skupina vedená císařovým rádcem Omurou pozve do Japonska amerického kapitána Algrena, veterána z […]
  • Den nezávislosti: Nový útok - 80 %24. června 2016 Den nezávislosti: Nový útok - 80 % Tak je tomu dvacet let. Film Den nezávislosti byla  velká akční jízda. Taky  byl velmi úspěšný. Tento týden měl premiéru druhý díl. Má to být lepši, než první díl, což se sice nepotvrdilo, […]
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Křižáček - 65 %31. července 2017 Křižáček - 65 % Je krásné slunečné ráno a malý chlapec se právě probudil. Ví, že jeho den bude jiný než ostatní. Podle oblečení poznáme, že se bude oblékat do brnění, ale to není vše. Ještě se rozloučí […]
  • Kocour v botách 3D – překrásná pohádka od tvůrců Shreka22. června 2018 Kocour v botách 3D – překrásná pohádka od tvůrců Shreka Tvůrci Shreka si jednoho krásného dne sedli a domluvili se, že dají jedné postavě ze Shreka šanci a udělají mu 90 minutový prostor k tomu, aby vysvětlil svojí historii před tím, než se […]
  • Most přes řeku Kwai22. dubna 2016 Most přes řeku Kwai Když recenzuji film starý více než půl století, tak je to vždy to jeden z nejtěžších úkolů, co znám. Málokdo ten film zná, je o něm málo informací a hlavně v moderní době se člověk dostane […]
  • Deadpool 2 - Recenze - 75%15. května 2018 Deadpool 2 - Recenze - 75% Pokračování úspěšného experimentu se sprostým (ne)hrdinou Deadpoolem je tu. Jelikož se mi zdá synopse z různých webovek stejná a stejně zavádějící, tak si pojďme nastínit situaci, ve které […]