Ďábel nosí Pradu


Taky neví­te, co je to Prada? Pak jste na tom podob­ně jako Andrea, hlav­ní hrdin­ka této kome­die. Vy asi bez této zna­los­ti vcel­ku lehce pro­plou­vá­te živo­tem, ale Andrea dosta­la mís­to asi­s­tent­ky šéf­re­dak­tor­ky před­ní­ho mód­ní­ho časo­pi­su. Nejenže časo­pis nikdy nečet­la, nej­rad­ši má oble­če­ní ze seká­če, ale ani netu­ší jak se píše „Gabbana“ :-).

A o tom to je. Její poměr­ně despo­tic­ká šéfo­vá Miranda (Meryl Streep) je wor­kho­lik, pro kte­rou je svět módy vším a sama regu­lu­je mód­ní tren­dy. Stačí jed­no zašpu­le­ní rtů a celá kolek­ce vyhlá­še­ných mód­ních návr­há­řů jde do kytek. Jak všich­ni ve fir­mě pro­hla­šu­jí, za mís­to její asi­s­tent­ky by daly život mili­o­ny dívek, ne tak Andrea (Anne Hathaway). Jejím snem je psát pro solid­ní člán­ky pro solid­ní novi­ny a prá­ce u Mirandy je jen trpě­ná pře­stup­ní sta­ni­ce, jen řádek v jejím živo­to­pi­se, kte­rý jí má do novin pomoct.

A tak ačko­li se to Andree moc nelí­bí, začne se maný­rům Mirandy pod­ři­zo­vat. Nejdřív pro­běh­ne nut­ná změ­na vizá­že z chu­din­ky na „model­ku“, tak­že Andrea vymě­ní své civil­ní oděvy a bagan­ča­ta za tren­do­vé mode­ly včet­ně bot na jehlách. A pro­pos, nechá­pu, jak by nor­mál­ní člo­věk mohl v tako­vých botách lítat celý den po New Yorku a shá­nět tu šát­ky, tu steak, tu kafe, tu ruko­pis ješ­tě nevy­da­né­ho Harryho Pottera :-). V tom­to „model­ka“ sty­lu taky Andrea při­stou­pí na Mirandino pra­cov­ní tem­po a plně­ní více či méně pra­cov­ních úko­lů (viz zmi­ňo­va­ný Harry).

Tak dlou­ho se ovšem cho­dí se džbá­nem pro vodu, až začnou Andreu opouš­tět přá­te­lé a zpr­vu nepří­stup­ná Miranda pro­hlá­sí, že v Andree vidí kusí sebe.To je prá­vě tak ako­rát, aby si Andrea uvě­do­mi­la, kam až se to vlast­ně dosta­la. Takže hap­py end? Samozřejmě.

Meryl Streep bys­te za šéfo­vou asi oprav­du nechtě­li. Její Miranda je oprav­du nesne­si­tel­ná, ale záro­veň cítí­te, že i ona je jen člo­věk a má urči­tě svých osob­ních pro­blé­mů víc než dost. Anne Hathaway je na prv­ní pohled křeh­ká kvě­tin­ka, zvlášť když se šik oble­če – a pěk­ných obleč­ků si ve fil­mu oprav­du uži­je­te :-), ale při­tom je to bojov­ni­ce, kte­rá si vlast­ně jde jen za svým cílem. Sympatická posta­va je pak Mirandin dlou­ho­le­tý spo­lu­pra­cov­ník, holo­hla­vý Stanley Tucci, kte­rý Andree pomá­há pocho­pit Mirandino cho­vá­ní a celý svět, do kte­ré­ho spadla. A je to taky on, kdo z ní udě­lá krás­nou labuť. Co do pří­bě­hu roz­hod­ně neče­kej­te žád­ná pře­kva­pe­ní, dopad­ne to přes­ně tak, jak čeká­te. Nudit se však nebu­de­te, pro­to­že film chvá­tá stej­ným tem­pem, jakým Miranda pro­há­ní Andreu :-).

O filmu:

Rok: 2006
Oficiální strán­ka fil­mu: The Devil Wears Prada
Režie: David Frankel
Kamera: Florian Ballhaus
Scénář: Aline Broh McKenn
V hlav­ních rolích: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucii
Délka: 109 minut

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • The Circle – Recenze – 40%16. května 2017 The Circle – Recenze – 40% Film The Circle (vzniklý v koprodukci USA a Spojených arabských emirátů, natočený podle stejnojmenné knižní předlohy, s Emmou Watson v hlavní roli) je dystopické drama odehrávající se […]
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Putování tučňáků5. května 2006 Putování tučňáků Každým rokem, tisíce tučňáků císařských opouští jistotu jejich hlubokého oceánu a putují stovky mil přes zrádný a odpudivý antarktický ledovec, aby se mohli rozmnožovat. Putování […]
  • Rozchod!18. září 2006 Rozchod! Lidi se neustále scházejí a rozcházejí. Scházení je krásné, plné nových zážitků. Rozcházení je pak o to horší a proti člověku se staví vše, co udělal či řekl, ať už to myslel […]
  • Hledá se Nemo5. prosince 2003 Hledá se Nemo Studio Pixar přichází s dalším výborným animovaným filmem, v němž oranžová rybička se jménem Marlin vyplouvá do širého oceánu hledat do světa oranžovou jinou rybičku, svého syna […]
  • Sběratel3. listopadu 2005 Sběratel Filmová adaptace stejnojmenné románové prvotiny britského spisovatele Johna Fowlese v podání oscarového režiséra Williama Wylera je vynikající psychologickou studií vězně a jeho […]
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Moje tlustá řecká svatba4. prosince 2002 Moje tlustá řecká svatba Také na každé tramvaji a každém rohu vidíte poutače na novou romantickou komedii tohoto jména? Tak neváhejte a jděte se na ni podívat, protože lepší, už to nebude. Toula […]
  • Logan: Wolverine - 100 %2. března 2017 Logan: Wolverine - 100 % Začneme tím, že jsem fanoušek filmové série X-men.  Vzpomínám na to, jak mně první film před dlouhými 17 lety nadchl. Po skoro dvaceti letech se celý filmový svět ukončil. Už nebudou žádní […]