Casino Royale


Tak je to tu. Nová bon­dov­ka je na svě­tě! Taky jste se nemoh­li dočkat, jak dopadla výmě­na Pierce Brosnana za Daniela Craiga? Zvlášť po té medi­ál­ní pře­střel­ce, kdy ho jed­ni chvá­lí a dru­zí kri­ti­zu­jí?

Mě osob­ně nová bon­dov­ka roz­hod­ně nezkla­ma­la. Zejména v úvo­du nara­zí­te na prv­ní cha­rak­te­ris­tic­ký rys, kdy se agent vrhá do napros­to nemož­ných akcí a dosa­hu­je nad­lid­ských výko­nů. Ovšem i pro­tiv­ník je ten­to­krát doce­la sluš­ně pod­ni­ka­vý, když bez potí­ží zdo­lá­vá vyso­ké jeřá­by a pak z nich zase bez pro­blé­mů ská­če dolů.

Casino Royale, ač se to nezdá, se ode­hrá­vá krát­ce poté, co Jamesovi při­by­ly pověst­né dvě nuly, tedy na samém počát­ku jeho „zabi­jác­ké“ kari­é­ry. Jeho šéf­ka M (tra­dič­ně Judi Dench) ješ­tě neví, co od něj může oče­ká­vat, jak dale­ce mu může věřit.

U kaž­dé nové bon­dov­ky jsou divá­ci obvykle zvě­da­ví na tři základ­ní věci – 1) jaká nová tech­nic­ká udě­lát­ka dosta­ne od pro­duk­tiv­ní­ho vyná­lez­ce Q, 2) do jakých nesku­teč­ných a pro nor­mál­ní­ho smr­tel­ní­ka nezvlád­nu­tel­ných situ­a­cí se dosta­ne a 3) jak bude vypa­dat bon­d­gi­rl.

Technická udě­lát­ka ten­to­krát bohu­žel neče­kej­te, ani chudá­ka Q, kte­ré­mu Bond vždy jeho vyná­le­zy záhy zlik­vi­du­je. Zato však jeho Aston Martin obsa­hu­je tako­vou pojízd­nou samo­ob­služ­nou poho­to­vost. A už to, že si vzhle­dem k blí­ží­cí se zásta­vě srd­ce agent sám pích­ne lido­ka­in a málem si dá i elek­tric­ké šoky, je dosta­teč­ně bon­dov­ské :-). O kaska­dér­ských kous­cích již byla řeč v úvo­du, přes­to je Casino poně­kud umír­ně­něj­ší co se týče nezbyt­né likvi­da­ce růz­né­ho movi­té­ho i nemo­vi­té­ho mate­ri­á­lu.

A bon­d­gi­rl Vesper (Eva Green) ten­to­krát agen­to­vi pěk­ně zamo­tá hla­vu. James se nám totiž zami­lu­je, ale jak už to bývá, nešťast­ně. Nedivme se pro­to jeho poz­děj­ší­mu (ve fil­mech ovšem před­cho­zí­mu 🙂 ) poně­kud kon­zum­ní­mu vzta­hu k ženám, kdy ač tělem pří­to­men, srd­cem vždy nad věcí.

Mno a co samot­ný Bond? Je poně­kud drs­něj­ší než jeho před­chůd­ci a není to tako­vý ele­gán. Své zásluž­né činy moc neko­men­tu­je, tepr­ve při­chá­zí na chuť vod­ce s mar­ti­ni a i obvyk­lé před­sta­ve­ní se: „Bond, James Bond“ ho „napad­ne“, až v samém závě­ru film. A pro­pos závěr. Casino je poměr­ně dlou­hý film, téměř dvě a půl hodi­ny, ale zku­še­ný bon­dov­ský fanou­šek pozná, že to co už už vypa­dá jako konec pros­tě konec být nemů­že a pře­je si, aby děj ješ­tě chví­li pokra­čo­val.

Suma sumá­rum, nové­ho Bonda „beru“ a těším se na dal­ší „blon­ďa­té pohád­ky“….

O filmu:

Rok: 2006
Oficiální strán­ka fil­mu: Casino Royale
Režie: Martin Cambell
Scénář: Neal Purvis, Robert Wade, Paul Haggis
V hlav­ních rolích: Daniel Craig, Eva Green, Judi Dench, Mads Mikkelsen
Délka: 147 minut

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • The Circle – Recenze – 40%16. května 2017 The Circle – Recenze – 40% Film The Circle (vzniklý v koprodukci USA a Spojených arabských emirátů, natočený podle stejnojmenné knižní předlohy, s Emmou Watson v hlavní roli) je dystopické drama odehrávající se […]
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Porota11. února 2004 Porota Na první pohled se zdá, že to, co hýbe soudním procesem proti prosperující zbrojovce, jsou peníze a dosud neochvějný odhad lidí zlotřilého poradce Rankina Fitche (Gene Hackman). Fitch […]
  • Kachní sezóna15. března 2006 Kachní sezóna Mexický film bez po zuby ozbrojených drsných mužů, tzn. že se v něm nestřílí? Odehrávající se celý v paneláku? V české distribuci??? Tak to musí určitě stát za to! Matka právě odešla z […]
  • Amélie z Montmartru28. září 2005 Amélie z Montmartru Asi není třeba nějak zvlášť představovat dílo, které pobralo spoustu různých ocenění a bylo vyhlášeno nejlepším filmem za rok 2001. Pro mě se rozhodně jedná o neopakovatelný […]
  • Rozchod!18. září 2006 Rozchod! Lidi se neustále scházejí a rozcházejí. Scházení je krásné, plné nových zážitků. Rozcházení je pak o to horší a proti člověku se staví vše, co udělal či řekl, ať už to myslel […]
  • Sexbomba od vedle19. září 2004 Sexbomba od vedle Na konec léta tady máme jednu méně tuctovou teenagerskou komedii. Odehrává se sice tradičně v univerzitním prostředí, které je však, již méně tradičně, zkombinováno z prostředím porno […]
  • Centrální inteligence - 45 %19. června 2016 Centrální inteligence - 45 % Když pracovat pro CIA, pak jedině s Bobem Stonem. Tenhle chlapík má v sobě schované trpké zkušenosti s šikanou na střední škole, ale jeho minulost dávno zmizela v propadlišti dějin a teď […]