Bestie Karla


Laura Preponová a Misha Collins v rolích psy­cho­pa­tic­kých séri­o­vých vra­hů v dra­ma­tu pod­le sku­teč­né udá­los­ti.

Loni v létě byla po dva­nác­ti letech věze­ní pro­puš­tě­na séri­o­vá vra­žed­ky­ně, dce­ra čes­ké­ho emi­gran­ta, Karla Homolka, jež v 90. letech v Kanadě spo­leč­ně se svým man­že­lem Paulem Bernardem bru­tál­ně zavraž­di­la něko­lik mla­dých dívek. Pozůstalí zuři­li. A jejich vztek zesí­lil ješ­tě více, když se dozvě­dě­li o chys­ta­ném fil­mo­vém zpra­co­vá­ní toho­to pří­pa­du.


Karla Homolka a Paul Bernardo pro­slu­li v Kanadě jako nej­bru­tál­něj­ší zabi­já­ci moder­ní his­to­rie. Film se ale zamě­řu­je spí­še na vztah mla­dých man­že­lů – domi­nant­ní­ho Paula a sub­mi­siv­ní Karly, jež se před ním pla­zí po kole­nou a plní kaž­dé jeho přá­ní, jen aby se mu zavdě­či­la. A co na tom, že kvů­li němu chlad­no­krev­ně zabi­je svou vlast­ní sest­ru?


Na nic děsi­vě krva­vé­ho se netěš­te. Film neu­ká­že v pod­sta­tě vůbec nic, ačko­li dis­tri­bu­to­ři láka­li divá­ky prá­vě na chlad­no­krev­nost a bru­ta­li­tu. Navíc uka­zu­je Karlu spí­še jako chu­din­ku, kte­ré by měli lidé lito­vat. Jako nástroj v Paulových rukou, ačko­liv prá­vě ona byla mož­ná ješ­tě nebez­peč­něj­ší než její man­žel sám. Stála vždy v poza­dí a tiše sle­do­va­la jeho jed­ná­ní. Bestie, kte­rá nikdy neli­to­va­la svých činů a nikdy se za ně neo­mlu­vi­la.

Více na Kritiky.cz
Predátor: Evoluce - MYTOLOGIE PREDÁTORA Yautju, děsivého mimozemšťana známého jako Predátor, který se poprvé představil ve filmu v...
Kdysi dávno v Mexiku Jestliže je minulý rok (alespoň v rámci České republiky) ve znamení všelijakých sequelů (T...
Soutěž o DVD KRÁSKA A ZVÍŘE S.E. S našim partnerem vyhlašujeme novou soutěž o DVD KRÁSKA A ZVÍŘE S.E....
Komiks 24 ...
Farma SK – 8. série – 5. díl ...

Na celý pří­pad nazí­rá­me bohu­žel jen z jed­né stra­ny. Sledujeme jed­ná­ní Karly a Paula, jejich vztah od samot­né­ho počát­ku, od prvot­ní­ho sezná­me­ní. Jako divá­ci se účast­ní­me jejich zvrh­lých a mor­bid­ních sexu­ál­ních hrá­tek, vní­má­me jejich lás­ku a nená­vist. Vidíme mod­ři­ny a šrá­my v obli­če­ji Karly poté, co ji její milu­jí­cí muž opět zmlá­til, ale nikdo nám neu­ká­že názor dru­hé stra­ny. Jedině až v závě­reč­ných titul­cích se obje­vu­je stro­hé vyjá­d­ře­ní psy­cho­lo­ga, kte­rý posu­zo­val psy­chic­ký stav Karly kvů­li pod­mí­neč­né­mu pro­puš­tě­ní. To bylo samo­zřej­mě zamít­nu­to. Škoda nevy­u­ži­té­ho poten­ci­á­lu. Na toto téma mohl vznik­nout jis­tě zají­ma­věj­ší film.

O filmu:

Karla
Režie: Joel Bender
Scénář: Michael D. Sellers, Manette Rosenová, Joel Bender
V hlav­ních rolích: Laura Preponová, Misha Collins, Tess Harperová, Patrick Bauchau
USA, 2005, 99 min

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Klasika - Mafiáni -  „Co se pamatuju, tak jsem vždycky chtěl ´bejt´gangster,“6. srpna 2018 Klasika - Mafiáni -  „Co se pamatuju, tak jsem vždycky chtěl ´bejt´gangster,“ ...říká Henry Hill (Ray Liotta) ve chvíli, kdy pozoruje své parťáky Jimmyho Conwaye (Robert De Niro) a Tommyho DeVita (Joe Pesci) jak chladnokrevně dorážejí polomrtvého „mobstera“, […]
  • Film Ve středu 9. května soutěží o cenu na podporu lidských práv21. března 2016 Film Ve středu 9. května soutěží o cenu na podporu lidských práv Film s názvem Ve Středu 9. Května přibližuje život mladé manželky, která od tragické smrti rodičů žije u své konzervativní tety a zákeřného bratrance, kterým by ráda představila svého […]
  • The Circle – Recenze – 40%16. května 2017 The Circle – Recenze – 40% Film The Circle (vzniklý v koprodukci USA a Spojených arabských emirátů, natočený podle stejnojmenné knižní předlohy, s Emmou Watson v hlavní roli) je dystopické drama odehrávající se […]
  • 21 gramů13. února 2004 21 gramů Už jsme mohli vidět dobré filmy, kde se dějové linie různě protínají. Mohli jsme vidět filmy, kde se začíná koncem a končí začátkem. Ba dokonce, a to je bohužel celkem normální, nemají […]
  • Rafťáci13. března 2006 Rafťáci Tak tedy Rafťáci. Nový film s dvojicí Mádl - Kotek z dílny Karla Janáka. Hoši nám od Snowboarďáků trochu zestárli, nic tedy nebránilo Rafťákům poněkud přitvrdit. O sportovní činnost […]
  • Frankensteinova armáda: 30 % (70 % pro otrlé)25. března 2015 Frankensteinova armáda: 30 % (70 % pro otrlé) Nový film Karla Rodena? Nizozemská creepy lahůdka plná monster, odehrávající se přímo v centru druhé světové války. Film Frankensteinova armáda představuje malou skupinu ruských vojáků, […]
  • Muž bez stínu - Paul Verhoeven a jeho verze neviditelného muže.29. října 2018 Muž bez stínu - Paul Verhoeven a jeho verze neviditelného muže. „Muž bez stínu“ je jedním z filmů, na který jsem neměl odvahu. Už ani moc nevím proč. Mám pocit, že v době, kdy šel ven, jsem na něj slyšel nějaké špatné názory, a tak jsem se jím prostě […]