Zákon přitažlivosti

200505101920 zakon

Co se škád­lí­vá, škád­lí­vá se tak dlou­ho, až se to rádo mívá. Asi tak by se dal veli­ce struč­ně cha­rak­te­ri­zo­vat film Zákon při­taž­li­vos­ti. Taky by se moh­lo pou­žít poře­ka­dlo o pro­ti­kla­dech, kte­ré se při­ta­hu­jí.

Audrey (Julianne Moore) and Daniel (Pierce Brosnan) jsou oba roz­vo­do­ví práv­ní­ci, oba hod­ně dob­ří a oba si mys­lí, že prá­vě ona/on je ten nej­lep­ší. Ani jeden nemá přítele/přítelkyni. Alespoň potud podo­ba obou hlav­ních hrdi­nů. Každý jsou však z tro­chu jiné­ho těs­ta. Audrey je poně­kud upja­tá a zása­do­vá. Pracuje v moder­ní práv­nic­ké fir­mě. Tak nějak by si člo­věk před­sta­vo­val úspěš­né­ho práv­ní­ka.

Oproti ní je Daniel na prv­ní pohled II. práv­nic­ká kate­go­rie. Věčně vypa­da­jí­cí jako „když ho vytáh­ne krá­vě z huby“, malič­ká kan­ce­lář, ve kte­ré není přes vše­chen nepo­řá­dek k hnu­tí. Hned na dru­hý pohled je však jas­né, že není o nic míň hla­va ote­vře­ná než Audrey. Z jejich spo­leč­ných soud­ních pro­ce­sů, ve kte­rých se to jen hemží osob­ní­mi a pro­fe­si­o­nál­ní­mi úto­ky, vstá­va­jí soud­cům vla­sy na hla­vě.

Ale! To by se film nesměl jme­no­vat tak, jak se jme­nu­je, aby se i tihle dva živlo­vé neda­li dohro­ma­dy. Od začát­ku je vám jas­né, proč je tam celá ta demon­stra­ce jejich roz­díl­ných nátur. A nebu­de­te na pochy­bách, kam celá ta „kome­die“ spě­je.

Ad kome­die. Nejvtipnější na celém fil­mu mi při­pa­dá mat­ka Audrey v podá­ní Frances Fischer, kte­rou zná­me např. z fil­mu Dům z pís­ku a mlhy nebo jako nerud­nou mat­ku z vel­ko­fil­mu Titanic. Ačkoli Sáře již dáv­no bylo -náct i –cet vypa­dá díky všem plas­ti­kám, die­tám a cvi­če­ní lépe než její dce­ra. A nejen­že vypa­dá, ona i mla­dě uva­žu­je. Sára sice mno­ho pro­sto­ru ve fil­mu nedo­sta­la, vždy když se na plát­ně obje­ví, je vese­lo.

Celkově vza­to je Zákon při­taž­li­vos­ti film, u kte­ré­ho se spíš sem tam pou­smě­je­te, než že bys­te se řácha­li od začát­ku do kon­ce. Neříkám, že je to špat­ně… Představitelé hlav­ních rolí si jsou rov­no­cen­ný­mi part­ne­ry a hlav­ně díky nim má film šťá­vu. Pierce Brosnan je opro­ti své­mu Jamesi Bondovi o chlup méně ele­gant­ní a galant­ní, přes­to ane­bo prá­vě pro­to však své fanyn­ky opět potě­ší.

O filmu:

Rok: 2004
Oficiální web: Laws of Attraction
Režie: Peter Howitt
Scénář: Aline Brosh McKenna, Robert Harling
Hudba: Ed Shearmur
V hlav­ních rolích: Pierce Brosnan, Julianne Moore, Frances Fischer
Délka: 90 minut


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Zeptej se prachu23. června 2006 Zeptej se prachu Další z filmových adaptací slavných knih v našich kinech aneb Jak zprznit skvělý román Johna Fantea a udělat z něj klasickou fádní telenovelu… Když John Fante psal svůj román, […]
  • The Circle – Recenze – 40%16. května 2017 The Circle – Recenze – 40% Film The Circle (vzniklý v koprodukci USA a Spojených arabských emirátů, natočený podle stejnojmenné knižní předlohy, s Emmou Watson v hlavní roli) je dystopické drama odehrávající se […]
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Špión, který mi dal kopačky (Meg Griffinová rozdává rány po Praze)15. srpna 2018 Špión, který mi dal kopačky (Meg Griffinová rozdává rány po Praze) Audrey se svojí kamarádkou Morgan oslavuje v baru narozeniny, ale nemá příliš dobrou náladu. Její přítel jí právě dal kopačky a Audrey se s tím neumí poprat. Bere to jako další věc, která […]
  • Amélie z Montmartru28. září 2005 Amélie z Montmartru Asi není třeba nějak zvlášť představovat dílo, které pobralo spoustu různých ocenění a bylo vyhlášeno nejlepším filmem za rok 2001. Pro mě se rozhodně jedná o neopakovatelný […]
  • Šifra mistra Leonarda (POP ART Steelbook)28. února 2016 Šifra mistra Leonarda (POP ART Steelbook) Co pak si pustit večer na domácí televizi? Tak třeba film, který je podle knihy. Šifra mistra Leonarda má nové vydání, pěkně plechové a hodící se do sbírky. Toto nové vydání přináší […]
  • Trio z Belleville12. prosince 2003 Trio z Belleville Tento týden si Vás dovolím pozvat na další kreslený film. Dorazil z Francie a jmenuje se Trio z Belleville. Přestože jde o kreslený film, neodvažoval bych se v tomhle případě tvrdit, že […]