Válka policajtů

200506141900 valka

Válku poli­caj­tů nato­čil Olivier Marchal na zákla­dě svých zku­še­nos­tí z doby, kdy sám dělal u poli­cie a na zákla­dě vyprá­vě­ní o kri­zi, kte­rá v paříž­ské poli­cii zavlád­la v 80. letech. O to je hor­ší, jak je pří­běh bru­tál­ní. Ani ne tak co do jed­not­li­vých scén či zábě­rů, ačko­li i ty vám vez­mou dech, ale co do své pod­sta­ty. Normální člo­věk asi nepo­cho­pí, jak někdo může tak chlad­ně zni­čit dru­hé­mu člo­vě­ku život.

Divák je do děje vržen dost bez varo­vá­ní, jed­na šoku­jí­cí scé­na za dru­hou. V podob­ném duchu se pak ode­hrá­vá celý film, žád­né dlou­hé pro­sto­je, akce za akcí, šok za šokem. Ačkoli je Válka poli­caj­tů kri­mi­nál­ní dra­ma, nebu­de­te se u něj ani tak „bát“, jako vám spíš bude smut­no. Smutno z toho, jací lidé se mezi námi a dokon­ce mezi poli­cií pohy­bu­jí. Čeho vše­ho nejsou schop­ni jen pro svou slá­vu a moc.

V hlav­ních rolích Daniel Auteuil jako komi­sař Léo Vrinks Gérard Depardieu jako komi­sař Denis Klein. Léo je šťast­ně žena­tý, má pěk­nou mla­dou ženu a malou dcer­ku. Denis je sice také žena­tý, ale zdá se, že mu to pří­liš nekla­pe. Stále se něčím uží­rá, jde mu jen o moc a úspěch. Kdysi přá­te­lé, nyní veli­te­lé dvou kon­ku­renč­ních poli­cej­ních útva­rů, oba se stej­nou šan­cí na pový­še­ní na pozi­ci šéfa poli­cie. Rozhodnout se má pod­le toho, kdo dří­ve vyře­ší del­ší dobu se táh­nou­cí pří­pad.

Každý volí svůj způ­sob vyšet­řo­vá­ní. Léo je díky své­mu infor­má­to­ro­vi úspěš­něj­ší, ale bohu­žel se při tom sám namo­čí. Klein se ovšem jen tak nevzdá­vá. Nejenže zka­zí poli­cej­ní zásah, při kte­rém je zabit jeden z poli­cis­tů, dlou­ho­le­tý kama­rád Léa, ale navíc díky němu začne být Léo vyšet­řo­ván a nako­nec odsou­zen za kry­tí své­ho infor­má­to­ra.

Oba akté­ři hlav­ních rolí hra­jí své před­sta­vi­te­le oprav­du pře­svěd­či­vě. Auteuil si roz­hod­ně zís­ká vaši pří­zeň svým nevin­ným, zasmu­ši­lým pohle­dem, Depardieu zase vel­mi pře­svěd­či­vě hra­je své­ho chlad­né­ho a vypo­čí­ta­vé­ho zápo­rá­ka. Denis se prá­vem obá­vá pomsty, když je Léo pro­puš­těn z věze­ní… Spravedlnost totiž není sle­pá a jak se říká, „s čím kdo zachá­zí, tím taky schá­zí“.

Film po celou dobu dopro­vá­zí vel­mi suges­tiv­ní hud­ba, kte­rá doko­na­le pod­tr­hu­je zby­teč­nost a tragič­nost celé­ho pří­bě­hu. Po jeho shléd­nu­tí roz­hod­ně zůsta­ne­te chvil­ku sedět a řek­ne­te si „byl to nářez“.

O filmu:

Rok: 2004
Režie: Olivier Marchal
Scénář: D. Loiseau, F. Mancuso, O. Marchal, J. Rappeneau
Hudba: Erwann Kermorvant, Axelle Renoir
V hlav­ních rolích: Daniel Auteuil, Gérard Depardieu, Valeria Golino
Délka: 110 minut

Ohodnoťte článek

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Purpurové řeky 2: Andělé apokalypsy25. října 2004 Purpurové řeky 2: Andělé apokalypsy Vzhledem k tomu, že první díl Puprurových řek byl ukončený příběh, byl jsem zvědav, jak na něj chce Olivier Dahan navázat. Žádné navazování se však nekoná. Andělé apokalypsy jsou zcela […]
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • The Circle – Recenze – 40%16. května 2017 The Circle – Recenze – 40% Film The Circle (vzniklý v koprodukci USA a Spojených arabských emirátů, natočený podle stejnojmenné knižní předlohy, s Emmou Watson v hlavní roli) je dystopické drama odehrávající se […]
  • Obvyklí podezřelí4. července 2005 Obvyklí podezřelí Znáte Keysera Sozeho? Neznáte? Tak to pozor, mohli byste totiž dopadnout tak jako partička lidí ve filmu Obvyklí podezřelí. Doporučuji se s ním seznámit. Podle americké akademie jde o […]
  • Collateral26. října 2004 Collateral Collateral nemá složitý děj, zapeklitou zápletku ani neodhalené tajemství. Tak proč se celá naše redakce chce na tento film dříve nebo později vydat? Zkusme se na něj podívat… Zápletka […]
  • Umučení Krista5. května 2004 Umučení Krista Přemýšlím, o co vlastně Melu Gibsonovi v tomhle filmu šlo. Věřící určitě vědí, jak Ježíš trpěl, takže nepotřebují pro své prozření tenhle film. A ateista? Ateista musí být sadisticky […]
  • Pach krve8. března 2004 Pach krve Pět teenagerů a jeden jupík, které spojí dopravní nehoda, zabloudí v lese mimo civilizaci. Tuto oblast však obývají lesní lidé, ne zcela přesně určené zmutované bytosti, kterým jsou naši […]
  • Most16. dubna 2004 Most Krátký česko-americký film Most bojoval koncem února o Oskary. I když bude mít v našich kinech premiéru pravděpodobně až koncem roku, krátkou recenzi na něj si můžete přečíst již […]