Scarface (Zjizvená tvář)


V květ­nu 1980 ote­vřel Fidel Castro kubán­ský pří­stav Mariel s jas­ným zámě­rem nechat někte­ré obča­ny odjet za pří­buz­ný­mi do Spojených stá­tů. Do sedm­de­sá­ti dvou hodin bylo 3000 ame­ric­kých lodí na ces­tě na Kubu. Brzy se uká­za­lo, že Castro při­nu­til maji­te­le lodí, aby odvez­li nejen pří­buz­né, ale i nej­hor­ší kubán­ské věz­ně. Mezi 125 000 uprch­lí­ky, kte­ří se vylo­di­li na Floridě, bylo 25 000 trestan­ců. A jed­ním z nich byl i kubán­ský poli­tic­ký vězeň Tony Montana.

Tony Montana (Al Pacino) se dostá­vá s ost­ta­ní­mi uprch­lí­ky do Spojených stá­tů. Imigrační úřed­ní­ci však záhy pro­kouk­nout, že není poli­tic­kým věz­něm a dosta­ne se do jaké­ho si zajatecko-uprchlického tábo­ra. Tam ihned dosta­ne nabíd­ku zís­kat zele­nou kar­tu v pří­pa­dě, že zavraž­dí jis­tou oso­bu. Tak se také sta­ne a Tony je vol­ný.

Z počát­ku se živí jako poskok v něja­kém fast­fo­o­du a z čehož není pří­liš nad­šen. Ameriku si pros­tě před­sta­vo­val jinak. Na fast­fo­od se, spo­lu se svým kama­rá­dem, brzy vykaš­le a dá se na ces­tu dro­go­vé­ho zlo­či­nu. Z nuly se tak během rela­tiv­ně krát­ké doby vypra­cu­je na bose dro­go­vé­ho obcho­du...

Scarface je vel­mi kva­lit­ní gan­gs­ter­ka nato­če­ná pod­le sku­teč­né udá­los­ti. Zachycuje kla­sic­ký vze­stup a pád tolik typic­ký pro ty, kdo snad­no zís­ka­jí jis­té posta­ve­ní a nejsou na to při­pra­ve­ni. Lehce nabyl, lehce pozbyl. Je to film, kte­rý vás nato­lik upou­tá svým pří­bě­hem, že od něj neod­trh­ne­te oči a ani si při­tom nevšim­ne­te, že trval téměř 3 hodi­ny. Celý film půso­bí vel­mi suges­tiv­ně a i když se nejed­ná o nej­lep­ší Al Pacinovu roli, jeho herec­ký výkon se roz­hod­ně neza­pře.

Trochu obtíž­né je zto­tož­ně­ní s hlav­ní posta­vou Tonym. Z počát­ku jeho kari­é­ry snad ješ­tě ano, poz­dě­ji již film pro­ží­vá­te spí­še jako pozo­ro­va­tel a niko­liv oči­ma hlav­ní­ho hrdi­ny. Díky tomu ale film půso­bí mno­hem reál­ně­ji a sná­ze mu uvě­ří­te, než kdy­by si vymýš­lel vykon­stru­o­va­né záplet­ky, do kte­rých se lépe vži­je­te, ale jen těž­ko uvě­ří­te, že by se sta­ly. Co semi moc nelí­bi­lo, byla hud­ba. Omluvit ji lze jen díky tomu, že byla zvo­le­na tak, aby zapa­da­la do doby, ve kte­ré se film ode­hrá­vá (80. léta). Jinak byla oprav­du pří­šer­ná, ale to je snad jedi­né, co bych tomu vyt­kl.

O filmu:

Scarface
USA, 1983, 170 min
Režie: Brian De Palma
V hlav­ních rolích: Al Pacino, Steven Bauer, Michelle Pfeiffer, Mary Elizabeth Mastrantonio, Robert Loggia, F. Murray Abraham, Harris Yulin, Mark Margolis, Richard Belzer, Gregg Henry, Katt Shea


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • The Circle – Recenze – 40%16. května 2017 The Circle – Recenze – 40% Film The Circle (vzniklý v koprodukci USA a Spojených arabských emirátů, natočený podle stejnojmenné knižní předlohy, s Emmou Watson v hlavní roli) je dystopické drama odehrávající se […]
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • RECENZE: Zelená kniha19. února 2019 RECENZE: Zelená kniha    Peter Farrelly je režisér, který se proslavil především jako polovina bratrské režisérské dvojice, která má na svědomí komedie jako Blbý a blbější, Něco na té Mary je nebo Já, mé druhé […]
  • Fimfárum 223. března 2006 Fimfárum 2 Po čtyřech letech se vracíme ke čtyřem pohádkám z Werichovy knihy pohádek Fimfárum. A zastavení je to opět velmi příjemné. Moře, stýčku, proč je slané? Bylo nebylo, dva bratři byli od […]
  • Špína Londýna6. srpna 2004 Špína Londýna Když přišla Špína Londýna do českých kin, chystal jsem se na ni vyrazit. Bohužel mi to nevyšlo, a tak jsem si na skvělý pocit po jejím shlédnutí musel počkat až do domácí pohody. Špína […]
  • Fahrenheit 9/1117. září 2004 Fahrenheit 9/11 Asi nikdo, kdo viděl nejnovější film Michaela Moorea, si nemyslí, že tenhle dokument vznikl jako pocta Georgi Bushovi. Naopak, nenechává na současném prezidentu USA ani nitku suchou a […]
  • Pár mafiánských fláků.9. ledna 2003 Pár mafiánských fláků. Nevím co to se mnou poslední dobou je, ale s údivem zjišťuji, že se ze mě stává fanda gangsterských filmů. Za uplynulé dva měsíce jsem totiž viděl více filmů s mafiánskou tématikou, než za […]