Scarface (Zjizvená tvář)


V květ­nu 1980 ote­vřel Fidel Castro kubán­ský pří­stav Mariel s jas­ným zámě­rem nechat někte­ré obča­ny odjet za pří­buz­ný­mi do Spojených stá­tů. Do sedm­de­sá­ti dvou hodin bylo 3000 ame­ric­kých lodí na ces­tě na Kubu. Brzy se uká­za­lo, že Castro při­nu­til maji­te­le lodí, aby odvez­li nejen pří­buz­né, ale i nej­hor­ší kubán­ské věz­ně. Mezi 125 000 uprch­lí­ky, kte­ří se vylo­di­li na Floridě, bylo 25 000 trestan­ců. A jed­ním z nich byl i kubán­ský poli­tic­ký vězeň Tony Montana.

Tony Montana (Al Pacino) se dostá­vá s ost­ta­ní­mi uprch­lí­ky do Spojených stá­tů. Imigrační úřed­ní­ci však záhy pro­kouk­nout, že není poli­tic­kým věz­něm a dosta­ne se do jaké­ho si zajatecko-uprchlického tábo­ra. Tam ihned dosta­ne nabíd­ku zís­kat zele­nou kar­tu v pří­pa­dě, že zavraž­dí jis­tou oso­bu. Tak se také sta­ne a Tony je vol­ný.

Z počát­ku se živí jako poskok v něja­kém fast­fo­o­du a z čehož není pří­liš nad­šen. Ameriku si pros­tě před­sta­vo­val jinak. Na fast­fo­od se, spo­lu se svým kama­rá­dem, brzy vykaš­le a dá se na ces­tu dro­go­vé­ho zlo­či­nu. Z nuly se tak během rela­tiv­ně krát­ké doby vypra­cu­je na bose dro­go­vé­ho obcho­du...

Scarface je vel­mi kva­lit­ní gan­gs­ter­ka nato­če­ná pod­le sku­teč­né udá­los­ti. Zachycuje kla­sic­ký vze­stup a pád tolik typic­ký pro ty, kdo snad­no zís­ka­jí jis­té posta­ve­ní a nejsou na to při­pra­ve­ni. Lehce nabyl, lehce pozbyl. Je to film, kte­rý vás nato­lik upou­tá svým pří­bě­hem, že od něj neod­trh­ne­te oči a ani si při­tom nevšim­ne­te, že trval téměř 3 hodi­ny. Celý film půso­bí vel­mi suges­tiv­ně a i když se nejed­ná o nej­lep­ší Al Pacinovu roli, jeho herec­ký výkon se roz­hod­ně neza­pře.

Trochu obtíž­né je zto­tož­ně­ní s hlav­ní posta­vou Tonym. Z počát­ku jeho kari­é­ry snad ješ­tě ano, poz­dě­ji již film pro­ží­vá­te spí­še jako pozo­ro­va­tel a niko­liv oči­ma hlav­ní­ho hrdi­ny. Díky tomu ale film půso­bí mno­hem reál­ně­ji a sná­ze mu uvě­ří­te, než kdy­by si vymýš­lel vykon­stru­o­va­né záplet­ky, do kte­rých se lépe vži­je­te, ale jen těž­ko uvě­ří­te, že by se sta­ly. Co semi moc nelí­bi­lo, byla hud­ba. Omluvit ji lze jen díky tomu, že byla zvo­le­na tak, aby zapa­da­la do doby, ve kte­ré se film ode­hrá­vá (80. léta). Jinak byla oprav­du pří­šer­ná, ale to je snad jedi­né, co bych tomu vyt­kl.

O filmu:

Scarface
USA, 1983, 170 min
Režie: Brian De Palma
V hlav­ních rolích: Al Pacino, Steven Bauer, Michelle Pfeiffer, Mary Elizabeth Mastrantonio, Robert Loggia, F. Murray Abraham, Harris Yulin, Mark Margolis, Richard Belzer, Gregg Henry, Katt Shea

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • The Circle – Recenze – 40%16. května 2017 The Circle – Recenze – 40% Film The Circle (vzniklý v koprodukci USA a Spojených arabských emirátů, natočený podle stejnojmenné knižní předlohy, s Emmou Watson v hlavní roli) je dystopické drama odehrávající se […]
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • RECENZE: Zelená kniha19. února 2019 RECENZE: Zelená kniha    Peter Farrelly je režisér, který se proslavil především jako polovina bratrské režisérské dvojice, která má na svědomí komedie jako Blbý a blbější, Něco na té Mary je nebo Já, mé druhé […]
  • Fimfárum 223. března 2006 Fimfárum 2 Po čtyřech letech se vracíme ke čtyřem pohádkám z Werichovy knihy pohádek Fimfárum. A zastavení je to opět velmi příjemné. Moře, stýčku, proč je slané? Bylo nebylo, dva bratři byli od […]
  • Špína Londýna6. srpna 2004 Špína Londýna Když přišla Špína Londýna do českých kin, chystal jsem se na ni vyrazit. Bohužel mi to nevyšlo, a tak jsem si na skvělý pocit po jejím shlédnutí musel počkat až do domácí pohody. Špína […]
  • Fahrenheit 9/1117. září 2004 Fahrenheit 9/11 Asi nikdo, kdo viděl nejnovější film Michaela Moorea, si nemyslí, že tenhle dokument vznikl jako pocta Georgi Bushovi. Naopak, nenechává na současném prezidentu USA ani nitku suchou a […]
  • Pár mafiánských fláků.9. ledna 2003 Pár mafiánských fláků. Nevím co to se mnou poslední dobou je, ale s údivem zjišťuji, že se ze mě stává fanda gangsterských filmů. Za uplynulé dva měsíce jsem totiž viděl více filmů s mafiánskou tématikou, než za […]