SběratelFilmová adap­ta­ce stej­no­jmen­né romá­no­vé prvo­ti­ny brit­ské­ho spi­so­va­te­le Johna Fowlese v podá­ní osca­ro­vé­ho reži­sé­ra Williama Wylera je vyni­ka­jí­cí psy­cho­lo­gic­kou stu­dií věz­ně a jeho věz­ni­te­le.

Vypráví o mla­dém, nevzdě­la­ném, osa­mě­lém a uza­vře­ném sbě­ra­te­li motý­lů Frederickovi, kte­rý nej­pr­ve z povzdá­lí pozo­ru­je krás­nou a nada­nou stu­dent­ku umě­ní Mirandu, svůj pro­ti­pól – vitál­ní dív­ku s mno­ha přá­te­li a vzta­hy. Nečekaná výhra v lote­rii mu umož­ní kou­pi opuš­tě­né­ho domu na odlehlém ven­ko­vě, kam Mirandu une­se a uči­ní tak z ní dal­ší expo­nát do své sbír­ky...

Chladné skle­pe­ní, v němž ji věz­ní, je upra­ve­no jako pokoj pro hos­ty (Miranda je pře­ce „jen“ jeho host...) – nakou­pil jí spous­tu šatů, knih o umě­ní.. Posedlý tou­hou po její pří­tom­nos­ti, po mož­nos­ti dívat se na ni a sobec­kým chtí­čem vlast­nit ji, po ní poža­du­je jedi­né – aby ho milo­va­la...

Miranda brzy pocho­pí sví­zel­nost své situ­a­ce – dochá­zí jí, že ON není ten, koho hle­da­jí. Společnost totiž poztrá­cí pou­ze ji... Zoufale se sna­ží své­ho věz­ni­te­le pře­mlu­vit, aby ji pus­til, leč záhy pozná­vá, že jeho sli­by jsou jen pla­ný­mi řeč­mi... Několikrát se pokou­ší o útěk, před­stí­rá nemoc, dokon­ce se ho sna­ží svést – to vše mar­ně. On ji totiž bude věz­nit tak dlou­ho, dokud se do něj neza­mi­lu­je. Z kon­fron­ta­ce jejich posto­jů k živo­tu je však jas­né, že Miranda a Frederick nikdy nedo­jdou k poro­zu­mě­ní...

Film vzni­kl dva roky po vydá­ní Fowlesova romá­nu a kro­mě nomi­na­cí na Zlaté gló­by zís­kal hned něko­lik nomi­na­cí na Oscara – za režii, nej­lep­ší adap­to­va­ný scé­nář a nej­lep­ší žen­ský herec­ký výkon. Oba hlav­ní před­sta­vi­te­lé - Terence Stamp a Samantha Eggar - si také odnes­li ceny z MFF v Cannes.

O filmu:

The Collector
Režie: William Wyler
Scénář: Stanley Mann a John Kohn
V hlav­ních rolích: Terence Stamp, Samantha Eggar, Kenneth More

Velká Británie / USA, 1965, 119 min


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • Oldboy28. listopadu 2005 Oldboy Brutální snímek korejského režiséra Chan-wook Parka, jenž je podle jeho slov především úvahou o pomstě a o touze, kterou každý zažije, ale málokdo uskuteční, protože společnost ji […]
  • Smrtonosná past 5: Opět v akci – 55 %8. března 2013 Smrtonosná past 5: Opět v akci – 55 % John McClane na dovolené v Rusku. Popáté a snad už naposledy. Je to sice drsné tvrzení, ale i ti nejskalnější fanoušci této slavné smrtonosné série s hláškujícím a zranitelným […]
  • Pohádky pro Emu právě v českých kinech4. listopadu 2016 Pohádky pro Emu právě v českých kinech Začátkem listopadu, tedy 3.11 vstoupila do kin rodinná komedie Pohádky pro Emu režiséra Rudolfa Havlíka, který na sebe upozornil poprvé před dvěma lety svým prvním režijním debutem Zítra […]
  • The Circle – Recenze – 40%16. května 2017 The Circle – Recenze – 40% Film The Circle (vzniklý v koprodukci USA a Spojených arabských emirátů, natočený podle stejnojmenné knižní předlohy, s Emmou Watson v hlavní roli) je dystopické drama odehrávající se […]
  • Podfu(c)k13. června 2006 Podfu(c)k Aspoň dvakrát. Tenhle film musíš vidět aspoň dvakrát, pokud chceš pochopit zápletku a napsat o něm recenzi! Bylo mi řečeno… Hmm, tak jsem ho viděla jen jednou a asi si dost troufám, když o […]
  • Okno naproti14. ledna 2004 Okno naproti Oproti většinové americké produkci, která je v našich kinech běžně k vidění, představuje italský koprodukční film Okno naproti docela příjemnou změnu. Vzhledem k tomu, že znalost italštiny […]
  • Insider: Muž, který věděl příliš mnoho29. září 2004 Insider: Muž, který věděl příliš mnoho Pět let staré drama o boji proti tabákovému průmyslu inspirované skutečnou událostí. Ve své době nominován na sedm Oskarů. V hlavních rolích s Russellem Crowem a Al Pacinem. Mužem, […]