Rukojmí


Bruce Willis ten­to­krát v roli šéfa poli­cie Jeffa Talleyho, kte­rý musí zví­tě­zit nad tro­ji­cí mla­dí­ků drží­cích v šachu otce a jeho dvě děti.Willis je býva­lý poli­cej­ní vyjed­na­vač, kte­rý se po jed­nom neú­spěš­ném pří­pa­du ukli­dí do malé­ho měs­ta, kde kaž­dý den je „no-crime“.

Ovšem až do doby než se par­tič­ka fra­jír­ků roz­hod­ne svézt se v autě míst­ní­ho bohá­če Smithe (Kevin Pollak). Zprvu bláz­ni­vý nápad tří výrost­ků se ale zvrh­ne ve zce­la váž­ný pří­pad, při kte­rém jde všem akté­rům o život.

Jak už to mezi vydě­ra­či bývá, vždy se najdou umír­ně­ní, radi­kál­ní a něco mezi. Právě radi­kál­ní a psy­chic­ky naru­še­ný Mars (Ben Foster) způ­so­bí, že z rela­tiv­ně nevin­né­ho pře­pa­de­ní se sta­ne vra­žed­ná zále­ži­tost. Ve hře však nejsou pou­ze živo­ty rodin­ky z pře­py­cho­vé vily, ale i Jeffovy rodi­ny. Aby toho neby­lo málo, uká­že se totiž, že Smith je namo­čen do jakých­si nele­gál­ních kšef­tů a jeho „part­ne­ři“ Jeffovi řád­ně zava­ří.

Jeff se tak dosta­ne mezi pověst­né mlýn­ské kame­ny – zachrá­nit svou i Smithovu rodi­nu, a to za cenu ne zce­la stan­dard­ních poli­cej­ních prak­tik, kte­ré jsou jeho kole­gům při­nejmen­ším „pro­ti srs­ti“. Původně zamýš­le­né psy­cho­lo­gic­ké vyjed­ná­vá­ní s vydě­ra­či se tak náh­le mění v akč­ní zásah, při kte­rém hlav­ní roli hra­jí neo­hro­že­ný poli­cej­ní šéf, spous­ta mobi­lů, zají­ma­vá tech­nic­ká zaří­ze­ní a taje luxus­ní vily a mani­ak Mars.

V sou­vis­los­ti s ním jeden snad zají­ma­vý postřeh. Všimněte si, že Mars cho­dí celý film v čer­ném. Těsně před tím než je ale váž­ně zasa­žen nožem, si sun­dá čer­nou bun­du. Na odha­le­ném bílém trič­ku, tak doko­na­le může vynik­nout krev, kte­rá z něj jen crčí a dodá­vá mu tak ješ­tě démo­nič­těj­ší zjev.

Celkově vza­to kro­mě něko­lik oprav­du zda­ři­lých zábě­rů šíle­né­ho, zkr­va­ve­né­ho Marse mi v pamě­ti asi nej­víc utkví to množ­ství tele­fo­nů, kte­ré se v prů­bě­hu zása­hu dosta­nou do akce a vila-hrad zabu­do­va­ný čás­teč­ně do ská­ly. Jo, a taky mě doce­la zau­ja­la gra­fi­ka úvod­ních titul­ků.

O filmu:

Rok: 2004
Scénář: Doug Richardson, pod­le romá­nu Roberta Craise
Režie: Florent Siri
Kamera: Giovanni Fiore Coltellacci
V hlav­ních rolích: Bruce Willis, Kevin Pollak, Jonathan Tucker, Ben Foster, Jimmy Bennett, Michelle Horn, Marshall Allman, Serena Scott Thomas, Rumer Willis
Délka: 113 minut


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • Prach - 45 %1. srpna 2016 Prach - 45 % Režisér Vít Zapletal si pro svůj absolventský film napsal scénář pro několik herců a zvolil velmi citlivou formu zpracování. Zachycuje členy jedné rodiny, která je postavena do závažné […]
  • Constantine5. července 2006 Constantine Constantine je film, který vyšel z komiksové předlohy Hellblazera, jako většina v poslední době natočených sci-fi filmů. Vypráví o ničiteli démonů Johnovi Constantinovi, který už od […]
  • Den Šakala 1973 – thriller mrazivý jako duše zabijáka13. listopadu 2015 Den Šakala 1973 – thriller mrazivý jako duše zabijáka ,,Tak hodně štěstí, pane….pane Šakale.“ Pokud je někdo aspoň trochu sečtelý, asi je zbytečné představovat britského spisovatele Fredericka Forsytha. Aspoň v to doufám. Tento novinář a […]
  • Okno naproti14. ledna 2004 Okno naproti Oproti většinové americké produkci, která je v našich kinech běžně k vidění, představuje italský koprodukční film Okno naproti docela příjemnou změnu. Vzhledem k tomu, že znalost italštiny […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Gosford Park15. prosince 2004 Gosford Park Gosford Park je sídlo sira Williama a jeho rodiny, do kterého se sjede anglická smetánka na lov. Jak už to v takové společnosti bývá, panují zde různé intriky a řada návštěvníků se snaží […]