Příběh o uplakaném velbloudovi

200502241751 velbloud2

Za deva­de­sá­te­ro hora­mi, za deva­de­sá­te­ro lesy, v jed­né pouš­ti jmé­nem Gobi v Mongolsku, se jed­né vel­blou­di­ci naro­di­lo jed­no roz­to­mi­lé vel­blou­dě...

A porod to byl vel­mi kom­pli­ko­va­ný, trval bez­má­la jeden den, což je pro tako­vou vel­blou­di­ci vel­mi stre­su­jí­cí záži­tek. Proto se své­ho potom­ka chce vzdát. Nechce mu dát ani najíst. Osvědčené meto­dy selhá­va­jí, tak co teď. Zřejmě posled­ní šan­cí pro záchra­nu mla­dé­ho živo­ta je sta­rý ritu­ál, kte­rý může pro­vést pou­ze zku­še­ný a dob­rý hudeb­ník. Ti však v osa­dě nejsou k dis­po­zi­ci, a pro­to se syno­vé vydá­va­jí na pouť do nej­bliž­ší ves­ni­ce, aby s sebou jed­no­ho při­ved­li a poku­si­li se o navá­zá­ní mateř­ské­ho vzta­hu mezi vel­blou­dí mat­kou a jejím syn­kem.

Film těží čás­teč­ně z roz­to­mi­los­ti hlav­ních akté­rů, tj. vel­blou­dů, a kro­mě nich něko­li­ka vtip­ných momen­tů, mezi něž pat­ří napří­klad setká­ní s tele­vi­zí a pro Čechy vel­mi důvěr­ně zná­mým kres­le­ným seri­á­lem „Nu paga­di!“ aneb „Jen počkej!“. Jestliže jsem minu­lý týden napsal o armén­ském fil­mu Vodka Lemon, že je lyric­ký, pak už nevím, co napsat teď. Doba hodi­ny a půl dél­ky je pod­le mého názo­ru zce­la neú­měr­ná tomu, co se ve fil­mu sta­ne.

Příběh o upla­ka­ném vel­blou­do­vi bych pro­to jed­no­znač­ně ozna­čil za doku­men­tár­ní film ze živo­ta mon­gol­ské pas­te­vec­ké rodi­ny a vel­blou­dů, kte­ré­mu by slu­še­la dél­ka maxi­mál­ně jed­né hodi­ny. S ohle­dem na tuto cílo­vou sku­pi­nu si zřej­mě film najde ces­tu do srd­ce jen ome­ze­né­mu okru­hu fil­mo­vých fanouš­ků.

O filmu:

Režie: Byambasuren Davaa, Luigi Falorni
Scénář: Byambasuren Davaa, Luigi Falorni
V hlav­ních rolích: Janchiv Ayurzana, Ikhbayar Amgaabazar, Chimed Ohin
Mongolsko, Německo 2003, 87 minut


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Vodka lemon23. února 2005 Vodka lemon V únoru se dostalo i na filmy ze zemí, se kterými se obvykle nesetkáme v české filmové distribuci. Film Vodka lemon je sice hrazen z francouzských a dalších evropských peněz peněz, ale […]
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Hranice života25. dubna 2006 Hranice života Pokud rádi hloubáte nad smyslem života a vlastně nad smyslem čehokoliv, rozhodně byste si neměli nechat ujít nový film režiséra Marca Forstera. Patří totiž do skupiny těch filmů, po jehož […]
  • The Circle – Recenze – 40%16. května 2017 The Circle – Recenze – 40% Film The Circle (vzniklý v koprodukci USA a Spojených arabských emirátů, natočený podle stejnojmenné knižní předlohy, s Emmou Watson v hlavní roli) je dystopické drama odehrávající se […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Dogman – Recenze – 50%25. října 2018 Dogman – Recenze – 50% Na zuboženém předměstí Říma bydlí vyzáblý a citlivý Ital Marcello, který zde provozuje psí hotel/salon. Je to hodný člověk, co má rád svoji živnost a svou dceru (kterou mu půjčuje […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Prach - 45 %1. srpna 2016 Prach - 45 % Režisér Vít Zapletal si pro svůj absolventský film napsal scénář pro několik herců a zvolil velmi citlivou formu zpracování. Zachycuje členy jedné rodiny, která je postavena do závažné […]
  • Shrek25. června 2004 Shrek Pohádku o obrovi Shrekovi, který se vydává osvobodit princeznu (teda ne že by to dělal dobrovolně), si zamilovali nejen děti, ale i dospělí. Některé vtipy totiž až tak pro děti nebyly. […]