Pod povrchem

200505141959 povrch2 lepsi

Ačkoli ve fil­mu figu­ru­je duch, není Pod povr­chem tou pra­vou „ducha­ři­nou“. Momentů, kdy se duch obje­vu­je či pro­je­vu­je zde není mno­ho. Oproti jiným fil­mům zde navíc nevy­stu­pu­je jako něja­ké stra­ši­dlo, jako spíš pro­stře­dek, jak pří­jít věcem na kloub.

Jak už to u podob­ných typů fil­mů bývá, jsou posta­vy, kte­ré ducha vidí či cítí a jiné posta­vy, kte­ré těm­to samo­zřej­mě nevě­ří. V tom­to pří­pa­dě jde o man­žel­ský pár, kte­rý prá­vě odve­zl svou jedi­nou dce­ru na ško­lu. Jejich dlou­ho­le­té šťast­né man­že­ství začne mít pro­blémy. Clair, do té doby hlav­ně mat­ka, nyní žena v domác­nos­ti, začne kolem sebe cítit pří­tom­nost jakési ženy.

Děj fil­mu se roz­jíž­dí vel­mi poma­lu a prv­ní „duchař­ské“ scé­ny se dočká­me za hod­nou chví­li. Značnou část fil­mu si Clair mys­lí, že onou zje­vu­jí­cí se ženou je jejich sou­sed­ka, kte­rou zabil man­žel (man­žel té sou­sed­ky). Tuto myš­len­ku však tvůr­ci časem zaže­nou. Sousedka je naži­vu, jen neby­la pár dní doma. Novému vysvět­le­ní celé záha­dy je pak věno­vá­no před­po­sled­ních cca 30 min. Film trvá dvě hodi­ny, a z toho posled­ní půl­ho­di­na je vlast­ně „konec“. Pořád čeká­te, že teď už to musí skon­čit, ale vždyc­ky se ješ­tě sta­ne něco dal­ší­ho, čím dál víc nesku­teč­né­ho a nepro­ve­di­tel­né­ho (zápor­ný hrdi­na je holt nezni­či­tel­ný...). Naprosto při­ta­že­ný za vla­sy je pak oprav­do­vý konec celé­ho „kon­ce“. Tvůrci zřej­mě chtě­li dosáh­nout efek­tu „osu­do­vos­ti“, ale mě spíš napadlo: to si snad už děla­jí sran­du.

Hlavní posta­vy toho­to dvou­ho­di­no­vé­ho thrille­ru, při kte­rém se bude­te oprav­du bát dohro­ma­dy tak 45 minut, vytvo­ři­li Michelle PfeifferHarrison Ford. Ženu, kte­rá ducha vidí, a její­ho man­že­la, gene­tic­ké­ho odbor­ní­ka, kerý jí moc nevě­ří. Sympatické je, že ve fil­mu není moc postav, ani něja­kých para­lel­ních dějů, tak­že se lehce ori­en­tu­je­te.

Suma sumá­rum, jde o thriller, v němž duch odha­lí váž­né pro­blémy ve svě­tě živých, kte­rým pak začne jít oprav­du o život.

O filmu:

Rok: 2000
Režie: Robert Zemeckis
V hlav­ních rolích: Harrison Ford, Michelle Pfeiffer
Délka: 124 minut


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • Ostrov lebek je královstvím jen pro Konga - 55 %9. března 2017 Ostrov lebek je královstvím jen pro Konga - 55 % Návštěva ostrova, o kterém lidstvo nemá dosud žádné informace, to může lákat dobrodružné povahy i vědce. Ostrov lebek je právě takovým místem, kam se vydává výprava vědců v čele s vládním […]
  • Tatínek26. listopadu 2004 Tatínek Jan Svěrák sice nedávno odmítl natočit film podle scénáře svého otce, ale to neznamená, že by ho přestal mít rád. Dokumentem Tatínek vzdává hold svému otci Zdeňkovi Svěrákovi a jeho […]
  • Ocelová pěst – boxerské zápasy v novém podání22. července 2018 Ocelová pěst – boxerské zápasy v novém podání I když by se mohlo zdát, že roboti už byli v tolika filmech, že už na ně lidé nejsou zvědaví, pak opak je pravdou. Roboti sice byli ztvárněni již v desítkách filmů, ale film Ocelová pěst […]
  • Lásko moje, kde jsi?6. října 2004 Lásko moje, kde jsi? Na kole, na kole, křičí děti ve škole. Napadá mě text jedné reklamy. Manželství Marie Dominique a jejího manžela Bertranda totiž vypadá tak, že on neustále podniká dlouhé cyklistické túry […]
  • Rozchod!18. září 2006 Rozchod! Lidi se neustále scházejí a rozcházejí. Scházení je krásné, plné nových zážitků. Rozcházení je pak o to horší a proti člověku se staví vše, co udělal či řekl, ať už to myslel […]
  • Dívčí válka6. září 2004 Dívčí válka Píše se rok 55 p.n.l. Římská vojska se blíží ke kanálu La Manche a se chystají dobít Britanii. Nejedná se ale o historický film, ale o céčkovou komedii, která je tak pitomá, až vám to […]