Paparazzi

200504172154 papa

Paparazzi - to je chlap (vět­ši­nou), kte­rý strá­ví celou noc na stro­mě až mu mrz­ne zadek jen pro­to, aby vás vyfo­til v co nej­chou­los­ti­věj­ší situ­a­ci. Teda ne vás, ale samo­zřej­mě něja­kou star...

V pří­pa­dě fil­mu Paparazzi se objek­tem zájmu toho­to dru­hu foto­gra­fů sta­ne vychá­ze­jí­cí herec­ká hvězda Bo Laramie (Cole Hauser). Ti, kdo ho věč­ně pro­ná­sle­du­jí snad ani nejsou lidi, ale hye­ny, díky nimž Bo hava­ru­je a při neho­dě je váž­ně zra­něn jeho syn. Jakožto hvězda akč­ních fil­mů se Bo inspi­ru­je svý­mi role­mi a roz­hod­ne se se svý­mi nohsle­dy vypo­řá­dat. Začne jed­no­ho po dru­hém „nesmír­ně nená­pad­ně“ likvi­do­vat.

Toho si samo­zřej­mě nemů­že nevšim­nout bys­trý detek­tiv Burton (Dennis Farina). Ten „nená­pad­ně“ při­po­mí­ná svý­mi vyšet­řo­va­cí­mi meto­da­mi inspek­to­ra Colomba. Jen neno­sí ten hroz­ný baloňák a v jeho kap­se vajíč­ko. Taky ale hned od začát­ku vycí­tí odkud vítr fou­ká a hned své­ho vyhléd­lé­ho pode­zře­lé­ho začne pra­vi­del­ně infor­mo­vat, jak postu­pu­je vyšet­řo­vá­ní.
I Colombovo pří­znač­né „jo, ješ­tě jsem se chtěl zeptat“ se ve fil­mu obje­ví.

Narozdíl do Colomba však v Paparazzi není zce­la jas­né, na čí stra­ně vlast­ně detek­tiv je. Chápe již polo­ší­le­né­ho Bo a mlč­ky schva­lu­je jeho počí­ná­ní nebo chce, jako kaž­dý nor­mál­ní detek­tiv, při­jít na kloub záhad­ným úmr­tím sku­pi­ny foto­gra­fů?

Aby ten celý boj za prá­vo na sou­kro­mí měl ten správ­ný hap­py end, tak zlo je vyhu­be­no nebo ale­spoň potres­tá­no, Bo pokra­ču­je ve své hvězd­né kari­é­ře a co víc, man­žel­ka mu zřej­mě úspěš­ně dono­sí dru­hé­ho potom­ka. Ačkoli ve vět­ši­ně „dra­ma­tic­kých“ fil­mů kaž­dá jiná těhot­ná žena obvykle po auto­mo­bi­lo­vé neho­dě o dítě při­jde.

O filmu:

Rok: 2004
Oficiální web: Paparazzi
Režie: Paul Abascal
Scénář: Forrest Smith
Hudba: Brian Tyler
V hlav­ních rolích: Cole Hauser, Robin Tunney, Dennis Farina, Tom Sizemore, Daniel Baldwin, Tom Hollander, Kevin Cage, Andrea Baker
Délka: 84 minut


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Okno naproti14. ledna 2004 Okno naproti Oproti většinové americké produkci, která je v našich kinech běžně k vidění, představuje italský koprodukční film Okno naproti docela příjemnou změnu. Vzhledem k tomu, že znalost italštiny […]
  • Svěrací kazajka27. července 2005 Svěrací kazajka Kolik pohledů na cestování časem se již v kinematografii objevilo. Další z nich nabízí film Svěrací kazajka s výborným Adrienem Brody v hlavní roli. Jack Starks má za sebou jeden […]
  • Rychle a zběsile 3: Tokijská jízda13. srpna 2006 Rychle a zběsile 3: Tokijská jízda Rychle a zběsile se opět vrací! Vrací se na plátna kin, na dvd a v budoucnu také na televizní obrazovky. Ano je to ta známá automobilová podívaná, ale již třetí v pořadí. Rychle a zběsile […]
  • Mrtvá nevěsta Tima Burtona18. listopadu 2005 Mrtvá nevěsta Tima Burtona Po velmi úspěšném Nightmare Before Christmas (1993) přichází Tim Burton s dalším podobným animovaným filmem, který spolehlivě strčí do kapsy velkou část letošní hrané filmové […]
  • Dívčí válka6. září 2004 Dívčí válka Píše se rok 55 p.n.l. Římská vojska se blíží ke kanálu La Manche a se chystají dobít Britanii. Nejedná se ale o historický film, ale o céčkovou komedii, která je tak pitomá, až vám to […]
  • Doktor Proktor a prdící prášek - audiokniha - recenze - 100 %28. března 2017 Doktor Proktor a prdící prášek - audiokniha - recenze - 100 % Kdo někdy četl pohádky od norské spisovatelské hvězdy Jo Nesbø, tak zcela jistě ví, že série o doktoru Proktorovi je skvělá knižně, tudíž se dalo předpokládat, že i první díl, načtený do […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]