Pád do ticha

200501111932 ticho4

Pád do ticha je fil­mem nato­če­ným pod­le sku­teč­né udá­los­ti, kte­rá se sta­la dvě­ma horo­lez­cům v 80. letech. Rozhodli se zatím nemož­nou tra­sou zdo­lat jed­nu z hor Peruánských And. To se jim také poved­lo.

Horší již byla fáze sestu­pu, během níž se jeden z horo­lez­ců (Joe Simpson) vel­mi ošk­li­vě zra­nil. Zlomil si nohu a nebyl scho­pen se vlast­ní­mi sila­mi dostat do jejich jedi­né­ho, základ­ní­ho tábo­ra. Druhý z horo­lez­ců (Simon Yates) nevá­hal a roz­ho­dl se své­ho kama­rá­da do tábo­ra dostat. Velmi poma­lu a zejmé­na pro Joea hod­ně bolest­ně se postup­ně sla­ňo­va­li dolů. Již tato samot­ná sku­teč­nost by jis­tě v obou akté­rech zane­cha­la nepří­jem­né vzpo­mín­ky. Došlo však na něco ješ­tě hor­ší­ho.

Simon a Joe se dosta­li do neře­ši­tel­né situ­a­ce, v níž se Simon musel tvr­dě roz­hod­nout. Aby zachrá­nil ale­spoň svůj život a mohl se vůbec pohnout z mís­ta, odří­zl k sobě při­pou­ta­né­ho Joea. Ten po dlou­hém pádu skon­čil v hlu­bo­ké pro­pas­ti. Sám, se zlo­me­nou nohou. Oba si mys­le­li, že to Joe nemů­že pře­žít. Nic nepro­zra­dím, když řek­nu, že pře­žil.

Film je totiž napůl doku­ment, v němž vystu­pu­jí sku­teč­ní horo­lez­ci a líčí své poci­ty během těch­to něko­li­ka těž­kých dní. Napůl je kla­sic­kým dra­ma­tem, kte­rý se čás­teč­ně natá­čel v Alpách, a v němž mís­to horo­lez­ců vystu­pu­jí her­ci. Joe se přes všech­ny své kom­pli­ka­ce z pro­pas­ti dosta­ne a vydá se na stras­tipl­nou ces­tu zpět. V této fázi je film hlav­ně svě­dec­tvím o nesku­teč­ně pev­né vůli a odhod­lá­ní. O růz­ných tech­ni­kách, díky nimž je člo­věk scho­pen pře­žít a dodat si síly do dal­ší ces­ty.

Více na Kritiky.cz
Madagascar 3 - Recenze - 100% Po dlouhé době mě nalákala do kina novinka animovaného filmu Madagaskar, třetí pokračování...
Osamělý svobodný muž – 20 ...
Million Dollar Baby Clint Eastwood natočil poutavý příběh dívky, která chce být za každou cenu trénována úsp...
Dnes je předposledním dnem Finále Plzeň Také dnes nabízí filmový festival pestrý program, kdy si vybere snad úplně každý. Filmo...
TOP 25 filmů za 1. pololetí 2005 řazení sestavy dle návštěvnosti za období ...

Pád do ticha je těž­ké hod­no­tit jako film. Je to vlast­ně jen vyprá­vě­ní sku­teč­né­ho pří­bě­hu. Bez při­krášle­né­ho scé­ná­ře, úžas­ných herec­kých výko­nů. To, co na něm bude­te obdi­vo­vat, je vytr­va­lost Joea, se kte­rou pod­nik­ne nesmír­ně těž­kou ces­tu do tábo­ra, aniž by si byl vůbec jis­tý, že v něm ješ­tě něko­ho najde. Z kina bude­te zce­la jis­tě odchá­zet jako opa­ře­ní s poci­tem, že tohle bys­te nedo­ká­za­li. Když jsme kino opouš­tě­li my, jen pár lidí tiše pro­ho­di­lo: „Proč nikdo nemlu­ví?“

O filmu:

Rok: 2004
Režie: Kevin McDonald
Kamera: Mike Eley
V hlav­ních rolích: Joe Simpson, Simon Yates, Nicholas Aaron, Brendan Mackey
Délka fil­mu: 106 minut

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • The Circle – Recenze – 40%16. května 2017 The Circle – Recenze – 40% Film The Circle (vzniklý v koprodukci USA a Spojených arabských emirátů, natočený podle stejnojmenné knižní předlohy, s Emmou Watson v hlavní roli) je dystopické drama odehrávající se […]
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Otevřené moře18. července 2005 Otevřené moře Otevřené moře je snímek natočený na motivy skutečné události. Přesto, že se v něm vyskytuje minimum herců a celý příběh se odehraje v podstatě v rozmezí jednoho dne, jeho natáčení trvalo […]
  • Půlnoční míle5. prosince 2005 Půlnoční míle Ačkoli to na první pohled vypadá spíš jako svatba, tak úvodní záběry Půlnoční míle nás přivádí na pohřeb. Na pohřeb mladé ženy Diane, snoubenky Joea (Jake Gyllenhaal), která byla […]
  • Pád Třetí říše6. května 2005 Pád Třetí říše Historický film popisující poslední dny v Hitlerově bunkru před kapitulací Něměcka až do jeho sebevraždy a sebevražd mnoha dalších osob z jeho nejbližšího okolí. V úvodu filmu se na […]
  • Saw II2. února 2006 Saw II Ani ne po roce přichází do kin pokračování úspěšného thrilleru, v němž si smrtelně nemocný psychopat hraje svými oběťmi na schovávanou. - Žij nebo zemři. Vyber si. Skupinka osmi […]
  • Dny evropského filmu11. ledna 2006 Dny evropského filmu Již potřinácté budeme mít příležitost zúčastnit se festivalu Dny evropského filmu, a to mezi 26. lednem a 5. únorem v Praze a mezi 6. a 15. únorem v Brně. Třináctý ročník Dnů […]
  • Proti zdi4. května 2005 Proti zdi Nejlepší film roku a ocenění na Berlinale si připsal turecko-německý film Proti zdi. Jde o docela drsný příběh o neobvyklém soužití dvou tureckých přistěhovalců v Německu. Cahit má […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]