Otevřené moře

200507180743 15 otevrene more

Otevřené moře je sní­mek nato­če­ný na moti­vy sku­teč­né udá­los­ti. Přesto, že se v něm vysky­tu­je mini­mum her­ců a celý pří­běh se ode­hra­je v pod­sta­tě v roz­me­zí jed­no­ho dne, jeho natá­če­ní trva­lo témě dva roky. Důvodem bylo zra­ně­ní jed­no­ho ze dvou hlav­ních hrdi­nů Daniela Travise, kte­ré mu zne­mož­ni­lo natá­čet fyzic­ky nároč­né scé­ny.

90 % fil­mu se totiž, jak název napo­ví­dá, ode­hrá­vá na moři nebo lépe řeče­no pří­mo v moři. Navíc za asi­s­ten­ce počet­né­ho hej­na žra­lo­ků. Takové natá­če­ní bylo pro her­ce samo­zřej­mě fyzic­ky hod­ně nároč­né.

Susan (Blanchard Ryan) a Daniel (Daniel Travis) se vypra­ví na zřej­mě dlou­ho odklá­da­nou dovo­le­nou, v rám­ci níž se roz­hod­nou zúčast­nit se potá­pěč­ské­ho výle­tu. Díky nešťast­né náho­dě a neschop­nos­ti instruk­to­ra jsou však svou lodí zapo­me­nu­ti upro­střed širé­ho oce­á­nu.

Mladé dvo­ji­ci začne jít o život, zejmé­na kvů­li již zmí­ně­ným žra­lo­kům. Zpočátku zacho­vá­va­jí až neu­vě­ři­tel­ný klid, vzá­jem­ně se pod­po­ru­jí a uklid­ňu­jí. Žádné hys­te­ric­ké scé­ny, kte­ré by divák v tako­vé situ­a­ci oče­ká­val a dost mož­ná být sám akté­rem, tak by jim i pro­pa­dl. Po něko­li­ka hodi­nách bez­moc­né­ho uná­še­ní prou­dem a napa­de­ní med­úzou a žra­lo­ky však oba ztrá­ce­jí chlad­nou hla­vu, začnou si vyčí­tat vše mož­né, aby se však poz­dě­ji opět vrá­ti­li k vzá­jem­né pod­po­ře.

Více na Kritiky.cz
FOTO: Doktoři zašili ženě pod obličej balónky se slanou vodou! Neuvěříte, proč to udělali! Jennifer Hiles se narodila v Jižní Dakotě s malým mateřským znaménkem na nose. Doktoři rodi...
Návod na opuštění planety: využít tahu divokých ptáků… „Byl jednou jeden malý princ. Bydlil na jedné planetě a ta byla o málo větší než on sám. ...
Čertoviny - Ze zákulisí natáčení V podzemních prostorách pekla Jakub s Dominikem zápasili s horkem, protože byly navlečeni v...
Far Cry Primal - Lov šavlozubého tygra s krvavým tesákem Úkol v Far Cry Primal. Za úkol bylo ochočit si vzácné zvíře!...
Ticho před bouří (Serenity) – Recenze – 40% Baker (Matthew McConaughey) je rybářem a kapitánem lodi Serenity na jakémsi malém karibském os...

Otevřené moře ač trvá jen něco přes hodi­nu, vět­ši­nou si vysta­čí se dvě­ma her­ci a mořem, je oprav­du sil­ným dra­ma­tem, kte­ré mi svým způ­so­bem při­po­mně­lo Pád do ticha, kte­rý je také o sil­né vůli a boji pro­ti pří­ro­dě. Pro Daniela Travise před­sta­vu­je Otevřené moře prv­ní celo­ve­čer­ní film, pro roli Susan tvůr­ci shá­ně­li kro­mě jiné­ho i hereč­ku, kte­rá se nebu­de bát naho­ty. Taková scé­na je ovšem ve sním­ku jen jedi­ná a upřím­ně řeče­no jsem její význam neroz­luš­ti­la.

Snímek byl úče­lo­vě nato­čen digi­tál­ní kame­rou a spo­lu s rela­tiv­ně spo­ra­dic­kou dopro­vod­nou hud­bou tak výsle­dek na divá­ka půso­bí hod­ně věro­hod­ně. Máte pocit, že jste sami upro­střed hlu­bo­ké vody, v níž se může skrý­vat leda­cos. Slyšíte jen neko­neč­né šplou­chá­ní vody. Původní odva­ha a nadě­je v brzkou záchra­nu se mění v zou­fal­ství. „Po mno­ha hodi­nách“ pak zčis­ta jas­na při­chá­zí mož­ná neče­ka­ný závěr.

O filmu:

Rok: 2003
Scénář: Chris Kentis
Režie: Chris Kentis
Kamera: Chris Kentis, Laura Lau
V hlav­ních rolích: Blanchard Ryan, Daniel Travis, Saul Stein, Estelle Lau, Michael E. Williamson
Délka: 79 minut

Ohodnoťte článek

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • The Circle – Recenze – 40%16. května 2017 The Circle – Recenze – 40% Film The Circle (vzniklý v koprodukci USA a Spojených arabských emirátů, natočený podle stejnojmenné knižní předlohy, s Emmou Watson v hlavní roli) je dystopické drama odehrávající se […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Hra s nevěrou27. února 2006 Hra s nevěrou Při sledování thrilleru Hra s nevěrou se vám bude ze začátku vařit vzteky krev v žilách. Vzteky z toho, jak se docela normálnímu slušnému člověku, který jednou jedinkrát šlápne vedle, […]
  • Poslední samuraj23. února 2004 Poslední samuraj Na konci 19. století se Japonsko snaží připodobňovat západní civilizaci. Lobistická skupina vedená císařovým rádcem Omurou pozve do Japonska amerického kapitána Algrena, veterána z […]
  • Obvyklí podezřelí4. července 2005 Obvyklí podezřelí Znáte Keysera Sozeho? Neznáte? Tak to pozor, mohli byste totiž dopadnout tak jako partička lidí ve filmu Obvyklí podezřelí. Doporučuji se s ním seznámit. Podle americké akademie jde o […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • Jeepers Creepers 226. ledna 2004 Jeepers Creepers 2 Pozdě, ale přece, se budeme věnovat druhému pokračování hororu Jeepers Creepers, který měl premieru loni na podzim. Od původního filmu Jeepers Creepers uplynulo právě 23 let a Creeper […]
  • Harry Potter a tajemná komnata29. června 2005 Harry Potter a tajemná komnata Harry (nebo hlavně Daniel Radcliffe) nám trochu povyrostl. Už nebydlí v maličkém přístěnku pod schody, ale má svůj pokoj. Sice malý, ale pořád větší než ten přístěnek. Má za sebou první […]
  • Ospalá díra23. srpna 2004 Ospalá díra Tajemné městečko, záhadné vraždy, ponurá atmosféra, bezhlavý rytíř a to vše okořeněno trochou hororu, humoru i romantiky - takto by se dala charakterizovat Ospalá díra (Sleepy Hollow). Je […]
  • Kocour v botách 3D – překrásná pohádka od tvůrců Shreka22. června 2018 Kocour v botách 3D – překrásná pohádka od tvůrců Shreka Tvůrci Shreka si jednoho krásného dne sedli a domluvili se, že dají jedné postavě ze Shreka šanci a udělají mu 90 minutový prostor k tomu, aby vysvětlil svojí historii před tím, než […]