Noční hlídka

200509131909 nocnihlidka1

Vařili pej­sek s kočič­kou … a uva­ři­li Noční hlíd­ku. A tenhle miš­maš teď frčí v Rusku.

Síly Světla a Tmy, před­sta­vu­jí­cí dob­ro a zlo, uza­vře­li kdy­si na kon­ci nic neře­ší­cí vál­ky pakt o pří­mě­ří. Od té doby si navzá­jem stře­ží dodr­žo­vá­ní pod­mí­nek smlou­vy. Síly tmy hlí­da­jí během dne coby Denní hlíd­ka a síly svět­la během noci coby Noční hlíd­ka. Nejsou však jedi­ný­mi důle­ži­tý­mi posta­va­mi fil­mu: dal­ší­mi důle­ži­tý­mi jsou Jiní. Vždy, když se obje­ví Jiný, musí si dří­ve nebo poz­dě­ji někte­rou z těch­to dvou stran zvo­lit. Hlavní posta­va fil­mu Andrej se coby Jiný při­dal na stra­nu sil svět­la.

Jednoho dne se obje­ví nej­sil­něj­ší Jiný. Záleží na tom, na kte­rou stra­nu se při­dá, pro­to­že ta stra­na pak zví­tě­zí. Začíná sou­boj o to, kdo ho „při­nu­tí“ při­dat se na tu svo­ji stra­nu…

Snažil jsem se děj popsat ve struč­nos­ti jak jen to šlo. Moc dob­ře to ale nešlo(i přes doce­la úspěš­nou sna­hu o úvod­ní ent­rée) popsat ani auto­rům, a tak jsem se dobrou prv­ní polo­vi­nu fil­mu topil v nepře­hled­ných sou­vis­los­tech. Samotný pří­běh je dost nepře­hled­ný. Dějová linie je sice nako­nec zřej­má, ale v někte­rých chví­lích fakt netu­ší­te, proč akté­ři děla­jí to, co děla­jí, ane­bo proč reži­sér dával do scé­ná­ře něja­ké jiné scé­ny. Zbytečně roz­vět­vu­jí děj a matou divá­ka. Ale vlast­ně vím, proč tam jsou: kvů­li efek­tům. Spousta scén je ve fil­mu jen kvů­li efek­tu. Kvůli efekt­nos­ti jed­not­li­vých výje­vů se však občas těž­ko sou­stře­dí­te na poslá­ní scé­ny. Ale z tako­vých aspoň čiší nad­še­ní tvůr­ců.

Kormě toho nda­še­ní by se pár plu­sů taky našlo. Určitě by sem pat­ři­la také vizu­ál­ní strán­ka fil­mu. Většina fil­mu se ode­hrá­vá za služ­by Noční hlíd­ky, to zna­me­ná ve tmě, ane­bo ale­spoň v pří­še­ří. To umož­ňu­je Noční hlíd­ce nasto­lit zají­ma­vou ponu­rou atmo­sfé­ru, kte­rá také pře­ce jen nahá­ní něko­lik bodů navíc. Taky ta „hek­tič­nost“ fil­mu: budí dojem, že se pořád něco děje, což je sice prav­da, ale dodá­vám „bohu­žel“, pro­to­že to pak nedr­ží pospo­lu…

Kromě toho vše­ho mě iri­to­va­ly „laci­ně efekt­ní“ vybuchu­jí­cí, mize­jí­cí a zase se obje­vu­jí­cí ang­lic­ké titul­ky. Ty navíc neby­ly zce­la syn­chro­ni­zo­va­né s titul­ky čes­ký­mi. Když se ozva­lo něco v ruš­ti­ně, nezna­me­ná to nut­ně, že se obje­ví ang­lic­ký pře­klad a už vůbec ne čes­ký. A to vůbec nemys­lím jako výtku čes­ké­mu pře­kla­du.

Nalijme si čis­té­ho vína: na rus­ké pomě­ry je Noční hlíd­ka sice neví­da­ný film, ale to nezna­me­ná, že výbor­ný. Jen se chtěl za kaž­dou cenu vyrov­nat efek­tu holly­wo­od­ských akč­ních fil­mů. Jako milov­ník kina říkám: pro­bo­ha, nechoď­te na to, sed­ně­te si radě­ji doma a půj­če­te si něja­kou video­ka­ze­tu od Michalkova nebo (z posled­ní doby) Zvjagincevův Návrat. Zlatá rus­ká kla­si­ka…

Prostě jsem nepo­cho­pil celý ten hum­buk kolem toho­hle fil­mu. A jsem ocho­ten slíz­nout kri­ti­ku od těch, kte­rým se to líbi­lo.

O filmu:

Nočnoj dozor
Scénář: Timur Bekmambetov, Sergej Lukjaněnko
Režie: Timur Bekmambetov
V hlav­ních rolích: Konstantin Chabenskij, Vladimir Meňšov, Valerij Zolotuchin, Marija Porošina, Ilja Lagutěnko, Viktor Beržbinckij, Dima Martynov

Rusko 2004, 115 minut


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • The Circle – Recenze – 40%16. května 2017 The Circle – Recenze – 40% Film The Circle (vzniklý v koprodukci USA a Spojených arabských emirátů, natočený podle stejnojmenné knižní předlohy, s Emmou Watson v hlavní roli) je dystopické drama odehrávající se […]
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Cokoliv21. dubna 2004 Cokoliv První věc, která mě v souvislosti s tímto filmem napadá je, že je to film hrozně milý, příjemný. Děj se odehrává v příjemných interiérech bytu a hospod New Yorku a pokud jde o exteriéry, […]
  • Collateral26. října 2004 Collateral Collateral nemá složitý děj, zapeklitou zápletku ani neodhalené tajemství. Tak proč se celá naše redakce chce na tento film dříve nebo později vydat? Zkusme se na něj podívat… Zápletka […]
  • Čtvrtečník - 26. února 200426. února 2004 Čtvrtečník - 26. února 2004 Poslední únorový čtvrtek přináší čtveřici komedií se sugestivními názvy: Pozor, hodný pes!; Drž hubu!; Vítejte v džungli! a Škola ro(c)ku. Pozor, hodný pes Bláznivá rodinná komedie v […]
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • Loď duchů6. prosince 2004 Loď duchů Loď duchů je další z řady povedených béčkových hororů od Dark Castle Entertainment, který jako obvykle neprošel kritikou chudáků, co do dnes nepochopili, že béčko je již samostatný […]
  • Cesta draka / Drak přichází24. února 2005 Cesta draka / Drak přichází Tang Lung (Bruce Lee) jede z Hong Kongu do Říma, kde má ochránit restauraci jedné krásné dámy před místní mafií, která chce restauraci převzít. Nejprve se mu to daří, pak mafie přitvrdí a […]