Noční hlídka

200509131909 nocnihlidka1

Vařili pej­sek s kočič­kou … a uva­ři­li Noční hlíd­ku. A tenhle miš­maš teď frčí v Rusku.

Síly Světla a Tmy, před­sta­vu­jí­cí dob­ro a zlo, uza­vře­li kdy­si na kon­ci nic neře­ší­cí vál­ky pakt o pří­mě­ří. Od té doby si navzá­jem stře­ží dodr­žo­vá­ní pod­mí­nek smlou­vy. Síly tmy hlí­da­jí během dne coby Denní hlíd­ka a síly svět­la během noci coby Noční hlíd­ka. Nejsou však jedi­ný­mi důle­ži­tý­mi posta­va­mi fil­mu: dal­ší­mi důle­ži­tý­mi jsou Jiní. Vždy, když se obje­ví Jiný, musí si dří­ve nebo poz­dě­ji někte­rou z těch­to dvou stran zvo­lit. Hlavní posta­va fil­mu Andrej se coby Jiný při­dal na stra­nu sil svět­la.

Jednoho dne se obje­ví nej­sil­něj­ší Jiný. Záleží na tom, na kte­rou stra­nu se při­dá, pro­to­že ta stra­na pak zví­tě­zí. Začíná sou­boj o to, kdo ho „při­nu­tí“ při­dat se na tu svo­ji stra­nu…

Snažil jsem se děj popsat ve struč­nos­ti jak jen to šlo. Moc dob­ře to ale nešlo(i přes doce­la úspěš­nou sna­hu o úvod­ní ent­rée) popsat ani auto­rům, a tak jsem se dobrou prv­ní polo­vi­nu fil­mu topil v nepře­hled­ných sou­vis­los­tech. Samotný pří­běh je dost nepře­hled­ný. Dějová linie je sice nako­nec zřej­má, ale v někte­rých chví­lích fakt netu­ší­te, proč akté­ři děla­jí to, co děla­jí, ane­bo proč reži­sér dával do scé­ná­ře něja­ké jiné scé­ny. Zbytečně roz­vět­vu­jí děj a matou divá­ka. Ale vlast­ně vím, proč tam jsou: kvů­li efek­tům. Spousta scén je ve fil­mu jen kvů­li efek­tu. Kvůli efekt­nos­ti jed­not­li­vých výje­vů se však občas těž­ko sou­stře­dí­te na poslá­ní scé­ny. Ale z tako­vých aspoň čiší nad­še­ní tvůr­ců.

Více na Kritiky.cz
Už 19. Dubna začne v Plzni 31.filmový festival Finále Plzeň Finále Plzeň, filmový festival, tentokrát už 31. ročník se opět bude konat v Měšťanské b...
Sedmikráska - audiokniha Sedmikráska patří mezi audioknihy německých pohádek, u kterých budou děti s velkým zaujet...
Terapie III. - EPIZODA 6: Úterý 11:00- Šimon ...
Zdeněk Rejdák, Karel Drbal: Perspektivy telepatie -Slavné psychotronické fenomény 20. století Kniha so zaujímavým názvom a ešte zaujímavejším príbehom. Nie, nie vážení čitatelia, ne...
DONALD GLOVER DONALD GLOVER (Lando Calrissian) je herec, producent, režisér, komik a scenárista, oceněný řad...

Kormě toho nda­še­ní by se pár plu­sů taky našlo. Určitě by sem pat­ři­la také vizu­ál­ní strán­ka fil­mu. Většina fil­mu se ode­hrá­vá za služ­by Noční hlíd­ky, to zna­me­ná ve tmě, ane­bo ale­spoň v pří­še­ří. To umož­ňu­je Noční hlíd­ce nasto­lit zají­ma­vou ponu­rou atmo­sfé­ru, kte­rá také pře­ce jen nahá­ní něko­lik bodů navíc. Taky ta „hek­tič­nost“ fil­mu: budí dojem, že se pořád něco děje, což je sice prav­da, ale dodá­vám „bohu­žel“, pro­to­že to pak nedr­ží pospo­lu…

Kromě toho vše­ho mě iri­to­va­ly „laci­ně efekt­ní“ vybuchu­jí­cí, mize­jí­cí a zase se obje­vu­jí­cí ang­lic­ké titul­ky. Ty navíc neby­ly zce­la syn­chro­ni­zo­va­né s titul­ky čes­ký­mi. Když se ozva­lo něco v ruš­ti­ně, nezna­me­ná to nut­ně, že se obje­ví ang­lic­ký pře­klad a už vůbec ne čes­ký. A to vůbec nemys­lím jako výtku čes­ké­mu pře­kla­du.

Nalijme si čis­té­ho vína: na rus­ké pomě­ry je Noční hlíd­ka sice neví­da­ný film, ale to nezna­me­ná, že výbor­ný. Jen se chtěl za kaž­dou cenu vyrov­nat efek­tu holly­wo­od­ských akč­ních fil­mů. Jako milov­ník kina říkám: pro­bo­ha, nechoď­te na to, sed­ně­te si radě­ji doma a půj­če­te si něja­kou video­ka­ze­tu od Michalkova nebo (z posled­ní doby) Zvjagincevův Návrat. Zlatá rus­ká kla­si­ka…

Více na Kritiky.cz
AM Plky #2: Druhá série Mob Psycho 100%, Nanatsu/ Poké film a další ...
Cirque du Soleil: Worlds Away jako film a ve 3D. Světoznámý zábavný podnik Cirque du Soleil, nebo-li Sluneční cirkus, se dočká plnohodno...
#1834: Umbrella Academy 2: Dallas - 85 % Umbrella Academy 2: Dallas (The Umbrella Academy: Dallas)Vydalo nakladatelství Crew v pev...
Kletba bratří Grimmů - recenze Přiznám se hned a bez mučení. Nevím pořádně, kdo je Terry Gilliam. Jistě mám povědomí ...
Kill Bill 2 Svatební obřad bývalé členky Komanda zmijí – zabijáků, Černé Mamby, změnil její pomsty...

Prostě jsem nepo­cho­pil celý ten hum­buk kolem toho­hle fil­mu. A jsem ocho­ten slíz­nout kri­ti­ku od těch, kte­rým se to líbi­lo.

O filmu:

Nočnoj dozor
Scénář: Timur Bekmambetov, Sergej Lukjaněnko
Režie: Timur Bekmambetov
V hlav­ních rolích: Konstantin Chabenskij, Vladimir Meňšov, Valerij Zolotuchin, Marija Porošina, Ilja Lagutěnko, Viktor Beržbinckij, Dima Martynov

Rusko 2004, 115 minut

Ohodnoťte článek

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • The Circle – Recenze – 40%16. května 2017 The Circle – Recenze – 40% Film The Circle (vzniklý v koprodukci USA a Spojených arabských emirátů, natočený podle stejnojmenné knižní předlohy, s Emmou Watson v hlavní roli) je dystopické drama odehrávající se […]
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Cokoliv21. dubna 2004 Cokoliv První věc, která mě v souvislosti s tímto filmem napadá je, že je to film hrozně milý, příjemný. Děj se odehrává v příjemných interiérech bytu a hospod New Yorku a pokud jde o exteriéry, […]
  • Collateral26. října 2004 Collateral Collateral nemá složitý děj, zapeklitou zápletku ani neodhalené tajemství. Tak proč se celá naše redakce chce na tento film dříve nebo později vydat? Zkusme se na něj podívat… Zápletka […]
  • Čtvrtečník - 26. února 200426. února 2004 Čtvrtečník - 26. února 2004 Poslední únorový čtvrtek přináší čtveřici komedií se sugestivními názvy: Pozor, hodný pes!; Drž hubu!; Vítejte v džungli! a Škola ro(c)ku. Pozor, hodný pes Bláznivá rodinná komedie v […]
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Loď duchů6. prosince 2004 Loď duchů Loď duchů je další z řady povedených béčkových hororů od Dark Castle Entertainment, který jako obvykle neprošel kritikou chudáků, co do dnes nepochopili, že béčko je již samostatný […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]