Nesvatbovi

200509301714 nesvatbovi2

Tak dlou­ho se cho­dí … při­ži­vo­vat se na cizí svat­by… až do toho spad­nou sami. John a Jeremy jsou neroz­luč­ní kama­rá­di, kte­ří od jis­té­ho „prů­kop­ní­ka“ zís­ka­li jedi­neč­ný recept, jak se dostá­vat na cizí svat­by a uží­vat si tam jíd­la, pití a hlav­ně sta­veb­ní nála­dou zjih­lých holek.

Podobně jako má někdo rád kvů­li kou­pá­ní léto nebo kvů­li lyžo­vá­ní zimu, mají John (Owen Wilson) a Jeremy (Vince Vaughn) v obli­bě tzv. sva­teb­ní sezo­nu. Mají doko­na­le pro­pra­co­va­nou meto­di­ku, jak se na svat­bu nejen dostat, ale hlav­ně jak tam zaujmout a dostat své vyhlíd­nu­té obě­ti. Používají k tomu srd­ce­ryv­né his­tor­ky o růz­ných výpra­vách, při kte­rých při­šli o řadu kama­rá­dů (včet­ně zápa­su s Yankees:-), nebo děla­jí pří­tom­ným dětem kašpa­ry, čímž pro­ka­zu­jí své dob­ré srd­ce.

Málokterá pak samo­zřej­mě odo­lá. A tak si hoši dlou­há léta uží­va­jí. Svatební vese­li­ce pořá­da­ná jakým­si ame­ric­kým minis­trem se jim však sta­ne osud­nou. Na muš­ku si páno­vé vez­mou sho­dou okol­nos­tí nevěs­ti­ny sest­ry. John se však zce­la pro­ti pra­vi­dlům do Claire (XY) zami­lu­je a Jeremy je stí­hán „nym­fo­ma­nic­kou pan­nou“ Glorií. O záplet­ku je tedy posta­rá­no. John se sna­ží zís­kat Clair a Jeremy by nao­pak co nej­rych­le­ji vykli­dil bojiš­tě.

Ačkoli jde o roman­tic­kou kome­dii, hlav­ní pár netvo­ří kra­sa­vi­ce a sva­lo­vec, ale dva muži. Osobně mi uča­ro­val Owen Wilson coby jem­něj­ší a cito­věj­ší z uve­de­né dvo­ji­ce. Ti dva se však výbor­ně dopl­ňu­jí a divák se baví. Kromě humo­ru hlav­ní dvo­ji­ce, je také dob­rým zdro­jem vese­lí minis­tro­va rodi­na, ve kte­ré snad nikdo není nor­mál­ní. Vulgární babič­ka, mat­ka alko­ho­lič­ka, homose­xu­ál­ní a poně­kud uťápnu­tý bra­tr. Ti všich­ni při­spí­va­jí k oprav­du dob­ré zába­vě (vtip­ná je např. noč­ní scé­na, ve kte­ré Glorii u Jeremyho vystří­dá prá­vě brá­cha).

Více na Kritiky.cz
Ethan Peck jako nový Spock v seriálu Star Trek: Discovery Po 52 letech je znám teprve 3. herec, který je obsazen do role Spocka seriálu Star Trek. Tím se ...
Labyrint: Zkoušky ohněm - Thomase čeká tvrdá zkouška ohněm. Jednou už musel Thomas a jeho kamarádi bojovat v labyrintu o holý život a tento boj byl v první...
Antonín Molčík Pocházel z nehereckého prostředí, jeho tatínek byl četník a maminka úřednice. Ti jeho uměl...
Grindhouse: Planeta Teror - Grindhouse: Planet Terror Společný projekt dvou kultovních režiséru Quentina Tarantina a Roberta Rodrigueze čeřil hladi...
Gramatika v obrázcích: Němčina Také se vám při slově gramatika v souvislosti s cizími jazyky zježí všechny chlupy, proto...

Jediné, co mi tak úpl­ně nese­dí, je název fil­mu. Nesvatbovi zní tak nějak tuc­to­vě. V čes­kých titul­cích se čas­to obje­vu­je výraz „obrá­žet“ (coby pře­klad ang­lic­ké­ho „cra­sh“). Takový výraz „obrá­že­či“, prav­da, zní tro­chu vul­gár­ně a ani ne moc čes­ky (ačko­li ho auto­ma­tic­ká opra­va ve wor­du necha­la bez povšim­nu­tí), ale byl by doce­la výstiž­ný :-).

O filmu:

Rok: 2005
Oficiální strán­ka fil­mu: Nesvatbovi
Scénář: Steve Faber, Bob Fisher
Režie: David Dobkin
Hudba: Rolfe Kent
V hlav­ních rolích: Owen Wilson, Rachel McAdams, Vince Vaughn
Délka: 119 minut

Ohodnoťte článek

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Kdo by nechtěl nebe s Andělem Páně 2? - 70 %28. listopadu 2016 Kdo by nechtěl nebe s Andělem Páně 2? - 70 % Kdo by nechtěl za Petronelem do pohádkového nebe, ten musí být nejspíš totální prudič a zlostník. Protože nebe je plné chápavých postaviček, které vykonávají s radostí své povinnosti, a […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • Smím prosit?21. března 2005 Smím prosit? Hned při prvních záběrech, v nichž se Richard Gere při jízdě vlakem zadívá do oken tančírny a spatří tam půvabnou ženu, si mnozí diváci řeknou: "Ha, to už jsem někde viděl". Přesně tak, […]
  • Účastníci zájezdu - „Našli ho na pláži, ležel tam jak vyvrženej vorvaň. Už se do něj pouštěli racci.“4. května 2019 Účastníci zájezdu - „Našli ho na pláži, ležel tam jak vyvrženej vorvaň. Už se do něj pouštěli racci.“ Kdo byl alespoň jednou v životě na českém autobusovém zájezdu, a to ideálně nějakých pár let nazpátek, určitě mu budou účastníci tohoto zájezdu velmi povědomí. Pár let nazpátky proto, že […]
  • Taxi 121 - 50 %2. září 2016 Taxi 121 - 50 % Matěj a Lucie jsou pár, který se zná několik let a každým dnem si užívají své manželské štěstí. Oba jsou mladí, zdraví a plni plánů do budoucnosti. Jejich hlavním cílem je nyní mít rodinu, […]
  • Šťastnou cestu14. července 2004 Šťastnou cestu Do děje filmu je divák vhozen bez velkých okolků. Žádné zdlouhavé úvody, představování postav, hned po pár minutách přijde jedna ze dvou hlavních zápletek: po premiéře svého nového filmu […]