Něco jako láska


Něco jako lás­ka je pří­bě­hem dvou mla­dých lidí, jejichž ces­ty v prů­bě­hu něko­li­ka let pár­krát pro­tnou a zase roze­jdou. Oliver má jas­ný plán, jak po skon­če­ní vyso­ké ško­ly odstar­tu­je svou kari­é­ru, časem poří­dí dům a do něj krás­nou man­žel­ku. Emily je opro­ti němu nezá­vislač­ka kaž­dým cou­lem, kte­rá roz­hod­ně neplá­nu­je.

Poprvé se ti dva pot­ka­jí v leta­dle a poně­kud netra­dič­ně svůj budou­cí vztah zahá­jí tím, že se spo­lu rov­nou vyspí. Jako by se nechu­me­li­lo, jde si poté kaž­dý dál svou ces­tou. Během dal­ších sed­mi let, kdy oba pro­ží­va­jí své plá­no­va­né i neplá­no­va­né živo­ty, se sejdou ješ­tě něko­li­krát, ale v pod­sta­tě jen jako „důvěr­něj­ší“ přá­te­lé. Obvykle je to v době, kdy jeden z nich má něja­ké tra­ble a potře­bu­je spří­z­ně­nou duši.

Průběžně se míje­jí ve svých dojmech, že ten­to­krát už nejde jen o přá­tel­ství a vždy se jejich ces­ty opět roze­jdou.

Když teď po týd­nu od shléd­nu­tí pře­mýš­lím, co o fil­mu napsat, tro­chu váhám a pát­rám v pamě­ti. Oliver a Emily se pros­tě potká­va­jí a roz­chá­ze­jí a čas ply­ne. Nesporným tahá­kem této roman­tic­ké kome­die je fakt, že hlav­ní před­sta­vi­te­lé Ashton KutcherAmanda Peet spo­lu dob­ře „ladí“. Scénář hlav­ních hrdi­nům pře­de­pi­su­je dia­lo­gy, ve kte­rých si nebe­rou ser­vít­ky, mají sym­pa­tic­ký smy­sl pro humor a na nic si nehra­jí. Jejich vtah se postup­ně mění ze vzá­jem­né­ho špič­ko­vá­ní po cosi seri­óz­něj­ší­ho. Film je pra­vým opa­kem pří­bě­hů o lás­ce na prv­ní pohled, Emily a Oliver si až po sed­mi letech uvě­do­mí, že je mezi nimi „něco jako lás­ka“.

Co si však po jeho shléd­nu­tí uvě­do­mí divák? Že strá­vil více než hodi­nu a půl v kině a zpo­čát­ku se tře­ba i bavil zají­ma­vě se klu­ba­jí­cím vzta­hem. Ale za pár dní už poma­lu nebu­de vědět, na co tam vlast­ně kou­kal a co všech­no se na plát­ně ode­hrá­lo.

O filmu:

Rok: 2005
Režie: Nigel Cole
Scénář: Colin Patrick Lynch
Kamera: John De Borman
V hlav­ních rolích: Ashton Kutcher, Amanda Peet, Kathryn Hahn, Kal Penn, Ali Larter
Délka: 107 minut


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Úžasňákovi1. prosince 2004 Úžasňákovi Těžko se přít o tom, kdo že je nejlepším akčním hrdinou. Jistojistě je na prvním místě žebříčku všech dob pan Úžasňák a jeho úžasná rodinka. Jak již bylo mnohokrát řečeno, dobrý […]
  • Oliver Twist27. října 2005 Oliver Twist Roman Polanski chtěl podle svých slov natočit konečně film, na který by se mohli přijít podívat i jeho děti. Realizace probíhala především v Praze a režisér se chopil dlouhými […]
  • Zlatý podraz - Ve filmu ožívají kromě výborných sportovních úspěchů i obyčejné lidské osudy.25. října 2018 Zlatý podraz - Ve filmu ožívají kromě výborných sportovních úspěchů i obyčejné lidské osudy. Ve filmu „Zlatý podraz“  je zachycen osud mladého basketbalisty Františka, který trénuje  v průběhu  II. světové války pod vedením trenéra Valenty. Pro Františka je trenér velký životní […]
  • Moje léto lásky29. listopadu 2005 Moje léto lásky Komorní letní příběh dvou zcela rozdílných dívek doplňovaný "výstřelky" spasitelského bratra jedné z nich. Psychologický snímek honosící se různými cenami. Láska sourozenecká i lesbická, […]
  • Proposition28. září 2006 Proposition Hudebník Nick Cave se svým kolegou, režisérem Johnem Hilcoatem, vlil vodu živou do dnes už téměř mrtvého žánru a ve stopách Sama Peckinpaha stvořli drsný, s ničím se nemazlící […]
  • Alexander Veliký21. ledna 2005 Alexander Veliký Makedonský vládce Alexandr Veliký dobyl skoro celý v jeho době známý svět. Přestože po svém otci nezdědil příliš silnou armádu, dokázal téměř nemožné – nejprve se v čele svých řeckých […]
  • 22 July17. října 2018 22 July Netflix tenhle podzim rozhodně plánuje konkurovat tradičním filmovým distributorům v kinech. Nedávno jsem se na pár řádcích věnoval temnému thrilleru Hold the Dark, nyní přichází další […]