Láska na inzerát


Když neví­te co by … najde­te to na inter­ne­tu aneb lás­ku lze nalézt jak­ko­li. Jsou i tací, kte­ří vám dopo­ru­čí cho­dit po sámoš­ce, šmí­ro­vat, co kdo kupu­je a pod­le toho poznat svo­bod­né­ho :-).

Hlavními pro­ta­go­nis­ty roman­tic­ké kome­die jsou Sarah (Diane Lane) a Jake (John Cusack). Pohledná uči­tel­ka z mateř­ské ško­ly, kte­rou man­žel opus­til z tra­dič­ních důvo­dů – kvů­li mlad­ší krás­ce. Velkou Sářinou výhrou je její roz­vět­ve­ná, dob­rác­ká rodi­na. Ona sama s man­že­lem mít děti nestih­la, a tak jí v nasta­lé samo­tě utě­šu­jí sest­ry a zby­tek pří­bu­zen­stva. Každý při­chá­zí se svou troš­kou foto­gra­fií svo­bod­ných a roz­ve­de­ných kra­sav­ců a radou, kde urvat toho pra­vé­ho. Až dojde také na inzer­ci, kon­krét­ně na inter­ne­tu. Sářina sest­ra jí podá inze­rát a nabíd­ky se jen hrnou….

Jake je šikov­ný sta­vi­tel lodí, jež ovšem nikdo neku­pu­je, a kte­ré­mu man­žel­ka roz­vo­dem zlo­mi­la srd­ce. Nechce se již pouš­tět „do tan­ce“ s dal­ší dámou, radě­ji sedí doma, pořád doko­la sle­du­je Doktora Živaga a smut­ní. Do živo­ta se ho sna­ží vrá­tit kama­rád, kte­rý samo­zřej­mě nara­zí na Sářin inze­rát. Aby ovšem situ­a­ce neby­la tak jed­no­znač­ná, začne se o Sáru taky zají­mat otec jed­no­ho dít­ka ze škol­ky (Dermot Mulroney). Ačkoli situ­a­ci zamo­tá, logic­ky se z něj něj časem vyklu­be dare­ba. Jake a Sára pak poma­lu pro­ží­va­jí zno­vu nale­ze­nou lás­ku, včet­ně toho, co jiní pro­ží­va­jí v puber­tě (např. poměr­ně vtip­ná scé­na shá­ně­ní kon­do­mů jako by „šlo o život“).

Kromě stříz­li­vých vtíp­ků ústřed­ní dvo­ji­ce, hlav­ně „sto­ic­ky klid­né­ho“ Jakea, sto­jí za pozor­nost Sářin otec (Christopher Plummer). Vdovec, kte­rý si na sta­rá kole­na poří­dil hned něko­lik pří­tel­kyň, ale žád­ná mu vlast­ně není schop­ná nahra­dit man­žel­ku. Podobnost se situ­a­cí své dce­ry je dove­de až tak dale­ko, že Sára nevě­dom­ky rea­gu­je na inze­rát, kte­rý si podal její otec. Jak milé pře­kva­pe­ní pro oba 🙂

Více na Kritiky.cz
Slušný a dobře oblečený neznámý přišel k jejím dcerám. Nebýt potetovaného muže, málem by došlo k tragédii! Někdy se zdá, že naše děti jsou v bezpečí. Ve skutečnosti ale stačí málo, aby došlo k ...
Lumpík zachraňuje - kniha Lumpík je roztomilé maličké štěňátko, které žije se svou maminkou Daisy u Honzíkových pr...
Jiří Hájíček, autor literární předlohy Narozen 11. září 1967 v Českých Budějovicích. Dětství prožil ve vesničce Purkarec (poblí...
Mission Impossible – Národ grázlů (Mission: Impossible – Rogue Nation) - 70 % Ethan Hunt se opět dostává do boje se zlem, ale tentokrát to bude trochu jiné. Jeho mateřská ...
Avengers: Nejmocnější hrdinové světa aneb Neinfantilní kreslená akce „Our world is about to break…tormented and attacked….lost from when we wake…with no way to...

Závěrem snad něco k názvu. Originální název je, pod­le znač­ky Sářina inze­rá­tu, „Must Love Dogs“ (musí mít rád psy). Proto se ve fil­mu samo­zřej­mě musí něja­cí obje­vit, ačko­li hlav­ní hous­le, jak by se z názvu zdá­lo, nehra­jí. Ústřední psí role byla při­sou­ze­na dob­rác­ké fen­ce jmé­nem Matka Tereza, vel­ké­mu čer­né­mu psu (asi „novo­fund­lanďák“ - nevím přes­ně, o jaké jde ple­me­no). Matka Tereza poslou­ží jako pro­stře­dek k sezná­me­ní s Jakem a jako huňa­tá Sářina utě­ši­tel­ka. Takže krom roman­tic­kých duší si na své při­jdou i kino­lo­go­vé 🙂

O filmu:

Rok: 2005
Oficiální strán­ka fil­mu: Must Love Dogs
Scénář a režie: Gary David Goldberg
Kamera: John Bailey
Hudba: Craig Armstrong
V hlav­ních rolích: Diane Lane, John Cusack, Christopher Plummer, Elizabeth Perkinson, Dermot Mulroney
Délka: 98 minut

Ohodnoťte článek

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Okno naproti14. ledna 2004 Okno naproti Oproti většinové americké produkci, která je v našich kinech běžně k vidění, představuje italský koprodukční film Okno naproti docela příjemnou změnu. Vzhledem k tomu, že znalost italštiny […]
  • Piková trojka3. listopadu 2004 Piková trojka Tajemné znamení na těle muže, které náhodou zahlédne mladá profesorka Frannie a které ji má později upozornit na hrozící smrtelné nebezpečí. Děj Pikové trojky se točí kolem základních […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • Rychle a zběsile 3: Tokijská jízda13. srpna 2006 Rychle a zběsile 3: Tokijská jízda Rychle a zběsile se opět vrací! Vrací se na plátna kin, na dvd a v budoucnu také na televizní obrazovky. Ano je to ta známá automobilová podívaná, ale již třetí v pořadí. Rychle a zběsile […]
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Svěrací kazajka27. července 2005 Svěrací kazajka Kolik pohledů na cestování časem se již v kinematografii objevilo. Další z nich nabízí film Svěrací kazajka s výborným Adrienem Brody v hlavní roli. Jack Starks má za sebou jeden […]
  • Na střeše – Recenze – 70%6. února 2019 Na střeše – Recenze – 70% Herec, režisér a scenárista Jiří Mádl režijně debutoval v roce 2014 rodinným filmem Pojedeme k moři, který byl coby sympatický, roztomilý a hravý snímek přijímán diváky i […]
  • Smrtonosná past 5: Opět v akci – 55 %8. března 2013 Smrtonosná past 5: Opět v akci – 55 %   John McClane na dovolené v Rusku. Popáté a snad už naposledy. Je to sice drsné tvrzení, ale i ti nejskalnější fanoušci této slavné smrtonosné série s hláškujícím a zranitelným […]
  • Krev zmizelého4. dubna 2005 Krev zmizelého Krev zmizelého je rozsáhlé vyprávění tragického životního příběhu česko-německé ženy Helgy Skládalové, jejíž trápení pramení z národnostní nenávisti. K Čechům i Němcům, díky Čechům, Němcům […]
  • Luk13. dubna 2006 Luk Jihokorejský "drsňák" Kim Ki-duk nám představuje svůj zatím poslední (v pořadí již dvanáctý) film, jenž nese režisérův klasický výstřední rukopis, avšak mírně vybočuje z jeho zajetých […]