Klíč

200508300919 klic1

Jó, hol­ka, váž­ně nevím, co sis moh­la mys­let, že najdeš v domě upro­střed bažin poblíž New Orleans. Už na prv­ní pohled je to stra­ši­del­né mís­to, a to ses tady ješ­tě neza­byd­le­la…


Ta paní, co Tě s pomo­cí toho mla­dé­ho práv­ní­ka, při­jí­ma­la do služ­by o své­ho ochr­nu­té­ho man­že­la, je už od začát­ku odmě­ře­ná, a za tím něco vězí. Skrývá něco, ane­bo je to pros­tě jenom sta­řec­ká nedů­vě­ra vůči mla­dým? Dala Ti sice uni­ver­zál­ní klíč, jen­že ten nefun­gu­je ode všech dve­ří. Co ty dve­ře na půdě? Proč nejdou ode­mknout? A po domě nema­jí žád­ná zrca­dla, a to je pře­ce víc než podiv­né.

Zvláště když Ti k tomu hra­je stra­ši­del­ná hud­ba, kame­ra Tě zabí­rá skrz šaty visí­cí na půdě a scé­nář tě nutí cho­dit po domě a lekat se pada­jí­cích relikvií a neslyš­ně cho­dí­cí paní domá­cí. Pan sce­náris­ta je navíc otře­lý tvůr­ce horo­rů, ve kte­rých to s hlav­ní­mi hrdi­ny nedo­padlo zrov­na nej­líp. Už to ani nevy­pa­dá, že by pan domá­cí dostal jen tak oby­čej­nou mrt­vi­ci, ale ta Tvoje zvě­da­vost tě nutí zůstá­vat a pomá­hat tomu bez­moc­né­mu star­ci, a obje­vo­vat tak tajem­ství domu.

Aspoň že nevě­říš míst­ním jižan­ským pověrám. Nějaké húdú, něja­ký roz­sy­pa­ný cih­lo­vý prá­šek před tvý­mi dveř­mi, to pře­ce vůbec nic nezna­me­ná. Přece se nebu­deš zao­bí­rat zaří­ká­va­dly, vždyť to jsou jen hlouposti, kte­ré nikdy nefun­go­va­ly a kte­rým věří pou­ze sta­ré bab­ky. Ale co bude za těmi zamče­ný­mi dveř­mi na půdě? Tam nemů­že být urči­tě nic pěk­né­ho. Ale ty máš na to, abys zjis­ti­la, co se tam skrý­vá, stůj co stůj.

Velká část scén je „leka­cích“, ale to Ti (jak se zdá) neva­dí. Všichni Tví par­ťá­ci a konec­kon­ců i Ty si to doce­la uží­vá­te a je to poznat. Pravda, někte­ré efek­ty a vývoj děje od polo­vi­ny fil­mu jsem už (mám sil­ný pocit) viděl v jiných fil­mech a ne jed­nou. Pointa ale obe­hra­ná není. To tedy ne!

Jsem ale moc zvě­dav, kdo ti ve tvé nai­vi­tě pomů­že, až půjde oprav­du do tuhé­ho (a mys­lím, že půjde). Ale pře­ju ti hóó­ó­ód­ně dlou­hý život…

O filmu:

Oficiální strán­ka fil­mu: The Sceleton Key
Scénář: Ehren Kruger
Režie: Iain Softley
V hlav­ních rolích: Kate Hudson, Gena Rowlands, John Hurt, Peter Sarsgaard, Joy Bryant
USA 2005, 105 minut

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • The Circle – Recenze – 40%16. května 2017 The Circle – Recenze – 40% Film The Circle (vzniklý v koprodukci USA a Spojených arabských emirátů, natočený podle stejnojmenné knižní předlohy, s Emmou Watson v hlavní roli) je dystopické drama odehrávající se […]
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • Baba na zabití19. května 2004 Baba na zabití Baba na zabití je tak trochu variace na téma "Sám doma". Na straně "lupičů" se ale objevuje téměř stoletá žena a na straně bojující je mladý manželský pár. Alex (Ben […]
  • Páni kluci1. března 2004 Páni kluci Velmi zdařilý film pro děti natočený na motivy románu Marka Twaina - Dobrodružství Toma Sawyera a položený do malého českého města na začátku 20. století. Tomáš, sirotek a hlavní […]
  • Texaský masakr motorovou pilou2. února 2004 Texaský masakr motorovou pilou Film podle skutečné události, která se stala v 70. letech v Texasu. Psychopatický šílenec s motorovou pilou si ve sklepě jednoho starého domu doslova zřídil lidské řeznictví. Po několika […]
  • Eyes Wide Shut4. října 2004 Eyes Wide Shut Mysteriozní, eroticky laděné, drama Eyes wide shut je posledním dílem Stanleyho Kubricka, které stačil před svou smrtí natočit. Film je to velmi rozporuplný, mnohými zcela nepochopený, […]