Jak na věc


Will (Hugh Grant) je sta­rý mlá­de­nec, kte­rý žije z autor­ských práv své­ho otce. Oproti svým dří­věj­ším fil­mům Grant nehra­je žád­né­ho ňou­mu, ale tvrďá­ka, povrch­ní­ho sob­ce, kte­rý kou­ká, jak sba­lit kdeja­kou kost. Nedělá nic uži­teč­né­ho (rozu­měj není zaměst­nán), jen sle­du­je tele­vi­zi, cho­dí k holi­či, na kuleč­ník apod. To vše pro­vá­dí v 30 minu­to­vých jed­not­kách...

Razí teo­rii, že lidé jsou ost­ro­vy a dost si na tom zaklá­dá. Jako tako­vé nema­jí s nikým nic spo­leč­né­ho, nemuse­jí se na niko­ho ohlí­žet, o niko­ho se sta­rat. On sám se při­tom pova­žu­je za Ibizu :-). Jeho život­ní styl i názor má však změ­nit malý kluk – Marcus (Nicholas Hoult). Marcus má tra­ble s mámou (Toni Collette), kte­rá poně­kud nezvlá­dá, že ji opus­til man­žel. S Willem se Marcus sezná­mí v den, kdy se máma poku­sí o sebe­vraž­du. Tato sku­teč­nost změ­ní nejen život Marcusův, ale zpo­čát­ku přes jeho odpor i život Willa. Marcus si totiž vez­me do hla­vy, ne až tak nelo­gic­ky, že jeho mámě může pomoct jedi­ně chlap a sna­ží se dát Willa s mámou dohro­ma­dy.

To je však jen výcho­zí bod nad­chá­ze­jí­cích udá­los­tí. Will a Marcusova máma v sobě zalí­be­ní nena­jdou, zato dojde k neče­ka­né­mu sblí­že­ní Willa a Marcuse. Hugh Grant tedy, opro­ti tomu jak bychom čeka­li, pri­már­ně neo­kouz­lu­je Londýnské krás­ky (ačko­li prá­vě díky tomu se vlast­ně s Marcusem sezná­mil), ale přá­te­lí se s malým klu­kem. Díky němu si ve svých 38 letech uvě­do­mí, že jeho život vlast­ně neměl do té doby smy­sl.

Ze vzni­ka­jí­cí­ho přá­tel­ství vychá­zí oba jako noví lidé. Marcus se díky Willově vli­vu stá­vá sebe­vě­do­měj­ším, zís­ká­vá si přá­te­le ve ško­le, kde ho dopo­sud jen šika­no­va­li. A Will si poně­kud neo­chot­ně uvě­do­mu­je, že lidé sice jsou ost­ro­vy, ale někte­ří tvo­ří sou­ostro­ví, kte­ré je pod vodou pev­ně spo­je­né. Získává také nové přá­te­le a snad i smy­sl živo­ta.

Jak na věc je sice kome­die, ale jde v ní o poměr­ně váž­nou věc. Díky inte­li­gent­ní­mu a stříz­li­vé­mu vti­pu je ale svět rázem vese­lej­ší (např. ze dne, kdy se Marcusova máma poku­si­la o sebe­vraž­du, se sta­ne tzv. Den mrt­vé kach­ny, kte­ré­mu se pak všich­ni smě­jí). Humor fil­mu je do znač­né míry zalo­žen hlav­ně na Willově život­ním posto­ji a jeho poma­lé ale jis­té pře­mě­ně. Ta se pak pro­je­ví hlav­ně v závě­reč­né hudeb­ní scé­ně (upřím­ně, moc nechá­pu co je tak straš­né­ho na pís­ni Killing me soft­ly). Vtipná je i samo­zřej­most s jakou se Marcus roz­hod­ne dostat do Willova živo­ta resp. dostat Willa do své­ho živo­ta.

O filmu:

Rok: 2002
Oficiální strán­ka fil­mu: About a Boy
Režie: Paul a Chris Weitz
Scénář: Peter Hedges, Paul a Chris Weitz
V hlav­ních rolích: Hugh Grant, Nicholas Hoult, Toni Collette
Délka: 101 minut


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Důkaz30. ledna 2006 Důkaz Někdo moudrý kdysi řekl, že hranice mezi genialitou a šílenstvím je křehká. A něco na tom bude, alespoň podle filmu Důkaz soudě. Ústřední zápletku filmu tvoří hned dva důkazy. Jednak […]
  • Most16. dubna 2004 Most Krátký česko-americký film Most bojoval koncem února o Oskary. I když bude mít v našich kinech premiéru pravděpodobně až koncem roku, krátkou recenzi na něj si můžete přečíst již […]
  • Pod bodem mrazu6. února 2006 Pod bodem mrazu Jeden z filmů z Dnů evropského filmu, které se právě přesouvají z Prahy do Brna a potrvají do 14. února. Pod bodem mrazu je psychologicko-kriminální drama o hledání ztraceného člověka. […]
  • Návrat23. července 2004 Návrat Když se v našich kinech objeví film z Ruska, nejde obvykle o masovou zábavu. Ani Návrat není pro všechny diváky. Ti, co ale do sedačky v kině usednou, budou určitě vtaženi do děje pomalu […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Beze stop (Leave No Trace) – Recenze – 70%24. září 2018 Beze stop (Leave No Trace) – Recenze – 70% Beze stop je drama americké nezávislé režisérky a scenáristky Debry Granik, která vešla ve známost obzvlášť díky svému předchozímu snímku Do morku kostí z roku 2010, nominovanému na čtyři […]
  • Oldboy28. listopadu 2005 Oldboy Brutální snímek korejského režiséra Chan-wook Parka, jenž je podle jeho slov především úvahou o pomstě a o touze, kterou každý zažije, ale málokdo uskuteční, protože společnost ji […]
  • Prach - 45 %1. srpna 2016 Prach - 45 % Režisér Vít Zapletal si pro svůj absolventský film napsal scénář pro několik herců a zvolil velmi citlivou formu zpracování. Zachycuje členy jedné rodiny, která je postavena do závažné […]