In America

200505191826 amerika

Sarah a Johnny při­chá­ze­jí do Ameriky, aby zde spo­lu se svý­mi dvě­ma malý­mi dce­ra­mi zača­li svůj nový život. Čekají je těž­ké úko­ly - spřá­te­lit se s nový­mi lid­mi, najít si prá­ci a uži­vit se a hlav­ně zapo­me­nout na Frankieho. Syna, kte­rý jim před časem zemřel na zhoub­ný nádor.

In America je pří­běh vel­mi soudrž­né rodi­ny, kte­rou trá­pí ztrá­ta jed­no­ho z nich. Každý se trá­pí poci­ty viny a sna­ží se s jeho smr­tí vyrov­nat po svém. Sarah (Samantha Morton) tím, že s man­že­lem počne dal­ší dítě, kte­ré má zapl­nit prázd­né mís­to po malém Frankiem. Paradoxně však prá­vě toto dítě opět ohro­zí rodin­né štěs­tí, a to ješ­tě dří­ve než se naro­dí. Nesmí se naro­dit ani poz­dě ani brzo, jde jak o život mat­ky tak i dítě­te.

Rodina si také sna­ží najít nové přá­te­le. Toho nej­lep­ší­ho najde pří­mo v domě, ve kte­rém kro­mě nich byd­lí jinak samé podiv­né exis­ten­ce. Mateo (Djimon Hounsouje) je na prv­ní pohled podi­vín, kte­rý si hra­je s barva­mi a jde z něj strach. Ukáže se však, že je to vel­mi cit­li­vý člo­věk, kte­rý si zís­ká srd­ce celé rodi­ny. Je však váž­ně nemoc­ný a rodi­ně opět způ­so­bí trá­pe­ní. Ve fil­mu figu­ru­je jako jaký­si sym­bol zno­vuzro­ze­ní. Umírá ve stej­ný den, ve kte­rý si Sarah a Johnny (Paddy Considine) mohou odnést své malé a sla­bé dětát­ko koneč­ně domů.

Více na Kritiky.cz
Avengers: Endgame - spoiler talk s bráchou | Kajin Life ...
Avengers: Infinity War Čtení těchto spoilerů je pouze na vlastní nebezpečí. Ten, kdo se nechce dozvědět, jak film ...
Mark Hamill Mark Hamill se narodil v roce 1951, 25. záři. Byl jedním ze sedmi dětí, strávil dětství v ...
Dokumentární film NewGame chce divákům přiblížit část české vývojářské scény NewGame není nově připravovaná hra, jak by si mnozí mohli myslet, jedná se totiž o filmový p...
Zpráva ze sociálních sítí Tak dnešní den je dnem, kdy jsme na naší stránce získali 1 000 fanouška na facebooku. Za posl...

Pokud bych měla vypích­nout něja­kou scé­nu, pak by to zřej­mě bylo háze­ní míč­ků na pou­ti. Rodina kvů­li posta­vič­ce E.T. mimo­zemš­ťa­na při­jde málem o všech­ny své pení­ze, ale přes­to Johnny tvr­do­hla­vě dál při­sa­zu­je a zkou­ší to zno­vu a zno­vu, jen aby udě­lal dětem radost. Právě tato scé­na zřej­mě nej­lé­pe doklá­dá irskou tvr­do­hla­vost a záro­veň lás­ku a důvě­ru, kte­rá v rodi­ně panu­je.

Film má vel­mi půso­bi­vou kame­ru, stří­da­jí se kla­sic­ké zábě­ry se zábě­ry domá­cí­ho videa, kte­ré natá­čí malá Christy (Sarah Bolger). To dodá­vá fil­mu na zají­ma­vos­ti a pes­t­ros­ti. A je to prá­vě Christy, kdo nám celý pří­běh vyprá­ví, komen­tu­je a doku­men­tu­je. Je to také ten nej­sil­něj­ší člá­nek celé rodi­ny, ona si jako prv­ní uvě­do­mí, že je potře­ba se s mrt­vým bráš­kou jed­nou pro vždy roz­lou­čit a začít oprav­du nový život.

Film dopro­vá­zí vel­mi pes­t­rá hud­ba, kte­rá ovšem někdy až pro­vo­ku­je svou nemíst­nos­tí (např. před­čas­ný, poměr­ně dra­ma­tic­ký porod dopro­vá­zí až pří­liš opti­mis­tic­ká melo­die). Jinak je film nato­čen vel­mi cit­li­vě a je plný emo­cí. Je tomu zřej­mě i pro­to, že reži­sér a záro­veň i scé­náris­ta Jim Sheridan psal ten­to pří­běh čás­teč­ně pod­le své­ho vlast­ní­ho živo­ta. Malý Frankie má ve sku­teč­nos­ti svůj předob­raz v Sheridanově bra­t­ro­vi, kte­rý pod­lehl nádo­ru na moz­ku.

Více na Kritiky.cz
Ticho před bouří (Serenity) – Recenze – 40% Baker (Matthew McConaughey) je rybářem a kapitánem lodi Serenity na jakémsi malém karibském os...
Dívka, která chtěla zachránit knížky Na tuhle knihu jsem se velmi těšila, nejen kvůli "mně blízkému" tématu, ale hlavně kvůli kr...
Baahubali 2: The Conclusion - 80 % V tomto dobrodružném muzikálu se nám naskýtá pohled do poměrů uvnitř indické královské r...
Ti druzí (The Others) Režisér španělského původu Alejandro Amenábar se do širšího povědomí diváků zapsal fil...
Wolfenstein 3D aneb 6 syrových lekcí přežití Střílečka z propadliště dějin nebo stále jeden z prubířských kamenů ovládání herního ...

O filmu:

Rok: 2003
Oficiální web: In America
Scénář: Jim Sheridan, Naomi Sheridan, Kirsten Sheridan
Režie: Jim Sheridan
V hlav­ních rolích: Samantha Morton, Paddy Considine, Djimon Hounsou, Emma Bolger, Sarah Bolger
Délka: 101 minut

Ohodnoťte článek

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • The Circle – Recenze – 40%16. května 2017 The Circle – Recenze – 40% Film The Circle (vzniklý v koprodukci USA a Spojených arabských emirátů, natočený podle stejnojmenné knižní předlohy, s Emmou Watson v hlavní roli) je dystopické drama odehrávající se […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • Upgrade (odplata australského robotizovaného "Venoma" za smrt přítelkyně)24. srpna 2018 Upgrade (odplata australského robotizovaného "Venoma" za smrt přítelkyně) V neznámém velkoměstě v blízké budoucnosti žije ve svém malém domě šťastný manželský pár, Grey a Asha. Jejich život je propojen s moderní technologií, ať už se to týká auta, domu, telefonu […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Super Size Me17. března 2006 Super Size Me Režisér Morgan Spurlock si dal nelehký úkol. Po dobu jednoho měsíce se bude stravovat výhradně v McDonaldu, bude tam jíst 3 jídla denně, nesmí jíst stále to samé, rsp. musí vyzkoušet […]
  • Texaský masakr motorovou pilou2. února 2004 Texaský masakr motorovou pilou Film podle skutečné události, která se stala v 70. letech v Texasu. Psychopatický šílenec s motorovou pilou si ve sklepě jednoho starého domu doslova zřídil lidské řeznictví. Po několika […]
  • Predátor: Evoluce (The Predator) - Recenze - 70%12. září 2018 Predátor: Evoluce (The Predator) - Recenze - 70% Predátor: Evoluce navazuje svým příběhem na původní dva Predátory. Podařilo se důstojně navázat na kultovní jedničku s Arnoldem, nebo alespoň vylepšit dojem z druhého filmu? Quinn McKenna […]
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Záhada Silver Lake (Under the Silver Lake) – Recenze – 80%17. listopadu 2018 Záhada Silver Lake (Under the Silver Lake) – Recenze – 80% Samovi (Andrew Garfield) je přes třicet, bydlí v Los Angeles, a protože nic moc nedělá a práci si neshání, tak nemá na nájem, a tudíž mu hrozí příkaz k vystěhování. Jednoho […]