Hledání Země Nezemě

200503131326 neverland

Hledání Země Nezemě vyprá­ví o tom, jak diva­del­ní­ho dra­ma­ti­ka polí­bi­la múza a on tak napsal jed­nu ze svých nej­zná­měj­ších her. Je to také pří­běh o tom, jak se mu díky osud­né­mu setká­ní změ­nil celý dosa­vad­ní život.

Po neú­spě­chu své nej­no­věj­ší hry hle­dá diva­del­ní dra­ma­tik James M. Barrie (Johhny Depp) námět pro svou dal­ší hru. Zcela neče­ka­ně ho nachá­zí v přá­tel­ství s rodi­nou mla­dé vdo­vy Sylvie (Kate Winslet). Ta po smr­ti man­že­la zůsta­la sama se čtyř­mi syny. Ti se se smr­tí otce vyrov­ná­va­jí kaž­dý po svém. Nejhůře vše nese malý Peter (Freddie Highmore). Přátelství s Jamesem, plným her, fan­ta­zie a pře­kva­pe­ní, postup­ně roz­ve­se­lí celou rodi­nu. Ovšem k neli­bos­ti upnu­té Sylviiny mat­ky.

I pro Jamese samot­né­ho je nena­dá­lá „zná­most“ pří­jem­ným zpes­t­ře­ním jeho dosa­vad­ní­ho živo­ta. Naprosto se vyží­vá ve vymýš­le­ní zába­vy pro chlap­ce a záro­veň tak zís­ká­vá mate­ri­ál pro svou poz­dě­ji veli­ce úspěš­nou a zná­mou hru Peter Pan. Zároveň se vzda­lu­je své chlad­né man­žel­ce, kte­rá opro­ti němu nemá sko­ro žád­nou fan­ta­zii, a nao­pak se nená­pad­ně při­bli­žu­je křeh­ké a přes­to sil­né Sylvii. Tento milost­ný vztah však fil­mu roz­hod­ně nedo­mi­nu­je a divák, a mož­ná i jeho dva hlav­ní akté­ři, dlou­ho věří, že jsou oprav­du „jen přá­te­lé“.

Epická linie fil­mu je mís­ty stří­dá­na zamýš­le­ný­mi podo­ba­mi růz­ných her, na kte­ré si chlap­ci s Jamesem pou­ze hra­jí (např. scé­na na pirát­ském korá­bu), a zob­ra­zo­vá­ním Jamesovy barev­né a poho­do­vé země - Neverlandu, plné skřít­ků a vil. Co vás na fil­mu roz­hod­ně upou­tá, je zjev před­sta­vi­te­le hlav­ní­ho hrdi­ny Johnnyho Deppa, čty­ři­cát­ní­ka, kte­rý zde nevy­pa­dá ani na dva­cet. Ale tako­vý prý J. M. Barrie byl. Věčné dítě, kte­ré stej­ně jako jeho slav­ná posta­va, nikdy nedo­spě­lo...

Více na Kritiky.cz
Komiks 19 ...
Crowleyho tarot v Zrcadle duše. Nové, páté vydání a mrazení v zádech! Když znovu vychází tento tarot, obchází mne mrazení v zádech. Jak já tenhle tarot nemám r...
Invaze barbarů Tušili jste, že v Kanadě mají nemocnice, kde nemocní leží na chodbách místo v pokojích? Je...
18. Festival francouzského filmu - Cena slávy V neděli 22.listopadu se promítal v kině Lucerna francouzský film režiséra Xaviera Beauvoise...
Hastrman - Rozhovor s režisérem Ondřejem Havelkou Přestože působíte jako režisér dokumentů, divadelních her a věnujete se operní režii, Has...

O filmu:

Rok: 2004
Oficiální web: Finding Neverland
Režie: Marc Forster
Scénář: David Magee
Hudba: Jan A. P. Kaczmarek
V hlav­ních rolích: Johnny Depp, Kate Winslet, Freddie Highmore
Délka: 106 minut

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • The Circle – Recenze – 40%16. května 2017 The Circle – Recenze – 40% Film The Circle (vzniklý v koprodukci USA a Spojených arabských emirátů, natočený podle stejnojmenné knižní předlohy, s Emmou Watson v hlavní roli) je dystopické drama odehrávající se […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Prázdniny14. února 2007 Prázdniny Tak tu máme zase svatého Valentýna a nedisponujete-li žádným vhodným protějškem, se kterým byste jej oslavili, tak hurá do kina na Prázdniny. Za a) ve filmu najdete zaručený recept, jak si […]
  • Líbejte se s kým je libo3. září 2004 Líbejte se s kým je libo Francouzská komedie nás zavede do jednoho francouzského letoviska, kde se setkává několik rodin, a situace ve vztazích se alespoň na první pohled velice zamotává. Postavy jsou opravdu […]
  • Spider-man18. června 2004 Spider-man Peter Parker (Tobey Macquire) je docela obyčejný kluk. I když ne tak úplně obyčejný. Spíš je ustrkovaný pro svoji inteligenci. Autobus mu ujíždí, kluci ho na školní výstavě pavouků pořád […]
  • Zrození Planety opic - Nadupaný HD film, který vás pohltí!3. července 2018 Zrození Planety opic - Nadupaný HD film, který vás pohltí! Představte si situaci, ve které máte nemocného otce. Trpí Alzheimerovou chorobou. Vy jste mladý a nadaný vědec, který mu může pomoci. Co uděláte? Začnete vyvíjet lék, který by vašemu otci […]
  • Jak básníci neztrácejí naději28. ledna 2004 Jak básníci neztrácejí naději Štěpánek i Kendy nám trochu zestárli, trochu zvážněli, ale pořád jsou to dobří kamarádi, toho času řešící "krizi středního věku." Kendyho vyhodila manželka (Lenka Kořínková) z […]
  • Grinch - Film má rodinný charakter a pobaví každého, kdo se nechá vtáhnout do bláznivého světa animovaného filmu plného nápadů.12. listopadu 2018 Grinch - Film má rodinný charakter a pobaví každého, kdo se nechá vtáhnout do bláznivého světa animovaného filmu plného nápadů. Kdo nemá rád předvánoční nákupy, přezdobené obchody a tu neutuchající radostnou náladu, která předchází Štědrému dnu, ten jistě pochopí nabručenou náladu a nápady pana Grinche.  Ten žije […]
  • Barry Seal: Nebeský gauner - 70 %22. srpna 2017 Barry Seal: Nebeský gauner - 70 % Barry je zkušený pilot, který létá napříč Spojenými státy. Jeho lety jsou pravidelné, stejně jako jeho návraty domů. Práce ho uživí, ale postupem času začíná být nespokojený. Chtěl by […]