Fotr je lotr

  •  

Greg (Ben Stiller) a jeho milen­ka Pam (Teri Polo) se vydá­va­jí na svat­bu Pameliny sest­ry Debbie (Nicole DeHuff).Nemile se koná v rod­ném měs­tě Pam a byd­liš­tě jejich rodičů-bývalého pro­dej­ce kvě­tin Jacka Byrnese (Robert De Niro) a jeho ženy Diny (Blythe Danner).Setkání s nimi není dva­krát příjemné-Greg totiž hned při veče­ři roz­bil vázu, ve kte­ré byl ucho­ván popel Jackovi zesnu­lé mat­ky a ani násle­du­jíc neby­lo příjemné.Po té, co byl Greg pro­zkou­šen na detek­to­ru lži, se dozvě­děl, že Jack je býva­lý agent CIA.A pak už se to jen hrnulo-nešťastnou náho­dou Greg pod­pá­lil altá­nek, kte­rý pro sva­teb­ča­ny vyro­bil Pamelin býva­lý mile­nec Kevin (Owen Wilson), omy­lem vypus­til do vol­né­ho pro­stře­dí Jackova kocou­ra Pan Jinkse (kte­rý pod­le slov Jacka nedo­ká­že pře­žít ve vol­ném prostředí)…A vůbec to teď vypa­dá tak, že téhle rodi­ně se Greg asi nikdy nezavdě­čí.

Po neče­ka­ném úspě­chu fil­mu Přeber si to! S Billym Crystalem a De Nirem se De Niro roz­ho­dl u kome­die zůstat.Jeho dal­ším pro­jek­tem je prá­vě ten­to film, zalo­že­ný na fil­mu Meet the Parent z roku 1992, kte­rý si De Niro pro jis­to­tu i produkoval.Nutno říct, že se mu to vypla­ti­lo, pro­to­že film v ame­ric­kých kinech vydě­lal přes 160 mili­o­nů dolla­rů.

Do hlav­ní role obsa­dil sebe a čím dál více popu­lár­něj­ší­ho komi­ka Bena Stillera (men­ší role v Nejbližší pří­bu­zen­stvo), kte­rý si svou kari­é­ru závrat­ně nastar­to­val svým režij­ním poči­nem Cable Guy s Jimem Carreyem, pokra­čo­val v střeš­tě­né kome­dii Něco na té Mary je a pak si zahrál s Edwardem Nortonem ve fil­mu Rabín, kněz a krás­ná blondýna.Přijal i váž­nou roli ve fil­mu Půlnoc nikdy nekon­čí a fil­mem Fotr je lotr se vrá­til na svo­ji sta­rou ozkou­še­nou parketu.A prav­da je tako­vá, že Stiller je jako komik dob­rý, a že se mu daří.

De Niro je standardní.Když pou­ži­ji slo­vo stan­dard­ní u jmé­na De Niro, tak to zna­mé­na, že jeho výkon je kla­sic­ky abnor­mál­ní a mě osob­ně se jeho pode­zří­va­vý fotr líbil o něco více, než trau­ma­ti­zo­va­ný mafi­án z Přeber si to!.Mezi Stillerem a De Nirem to jis­kří a já už se nemůžu dočkat, jak dopad­ne De Nirova sou­hra s Edwardem Nortonem v thrille­ro Score.Ale De Niro a Stiller nejsou jedi­ní zají­ma­vý her­ci z celé­ho filmu.Z dal­ších asi nej­ví­ce zaujme Owen Wilson (Armageddon, Tekrát na výcho­dě) jako mili­o­nář­ský truh­lář Kevin, Blythe Dannerová jako De Nirova man­žel­ka nebo Jack Rebhorn (Talentovaný pan Ripley) jako Larry.

Za režij­ní sto­lič­ku si pro­du­cent De Niro vybral v posled­ní době čím dál více anga­žo­va­něj­ší­ho Jaye Roache.Ten v posled­ní době reží­ro­val tře­bas kome­dii Austin Powers:Špión, kte­rý mě ojel (dost slabý-40%) nebo vel­mi zábav­nou spor­tov­ní hříč­ku Mystera Aljaška s Russellem Crowem.Jeho režij­ní umě­ní je lehce nad­prů­měr­né a pokud Roach nebu­de reží­ro­vat blbos­ti tipu Austin Powers, nebo neskles­ne k blbi­nám jako Zamilovaný pro­fe­sor, může­me se od něj dočkat ješ­tě něko­li­ka zají­ma­vých poči­nů.

Na konec si nechám skla­da­te­le Randyho Newmana-pro film slo­žil svě­ží pís­nič­ku Fool In Love, nomi­no­va­nou na Oscara a napsal i vel­mi dobrou kome­di­ál­ní hud­bu, kte­rá k tomu­to fil­mu pad­ne jako uli­tá.

Závěrem: Fotr je lotr, je vel­mi, ale vel­mi pří­jem­ná a svě­ží komedie.Kéž by tako­vých bylo víc.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Fotr je lotr - Setkání s budoucími rodiči bývá zpravidla problémové...18. června 2019 Fotr je lotr - Setkání s budoucími rodiči bývá zpravidla problémové... Pánové, budete se ženit? A patří Vaše vyvolená do skupiny rodin s klasickými tradicemi, takže byste měli její rodiče požádat o souhlas se sňatkem? Pak se snažte dodržet čtyři zásady […]
  • Jeho fotr, to je lotr! - recenze3. března 2005 Jeho fotr, to je lotr! - recenze Musím přiznat, že film Fotr je lotr (ano ten první) jsem viděl poprvé až v televizi v absolutní nevědomosti, o co jde. Díky tomu jsem byl příjemně překvapen, že se jedná o svěží komedii, v […]
  • Starsky & Hutch - Smrtonosná dvojka!25. srpna 2004 Starsky & Hutch - Smrtonosná dvojka! Akčních detektivek s dvojicí různorodých hlavních hrdinů bylo natočeno již dost a stěží bychom je spočítali na prstech jedné ruky. Smrtonosná zbraň, Křižovatka smrti, Showtime, Mizerové a […]
  • Jeho fotr, to je lotr! - Yebalovi si pořídili dítě30. června 2019 Jeho fotr, to je lotr! - Yebalovi si pořídili dítě Film volně navazuje na komedii Fotr je lotr. Pokud jste původní film viděli, jistě si pamatujete Grega (Ben Stiller), pravým jménem Geylorda Yebala a celou jeho povedenou rodinu. Zdá se […]
  • Noc v muzeu: Tajemství hrobky - 60 %17. prosince 2014 Noc v muzeu: Tajemství hrobky - 60 % Když sympatický noční hlídač Larry (Ben Stiller) v Americkém přírodovědném muzeu připravuje program pro společenskou akci, netuší, že jeho plány dokonale naruší tajemná egyptská deska. […]
  • Zoolander No. 2 [20%]24. února 2016 Zoolander No. 2 [20%] Kultovní komedie Zoolander se po letech diskuzí konečně dočkala pokračování, patnáct let po prvním díle. To vstoupilo tento čtvrtek do kin a módní ikona Derek Zoolaner se v něm […]
  • Noc v muzeu - i exponáty můžou obživnout3. ledna 2019 Noc v muzeu - i exponáty můžou obživnout Posvátné síně Přírodovědného muzea jsou plné těch nejúžasnějších exponátů - divoce vypadajících prehistorických stvůr, nelítostných starověkých bojovníků, dávno vymizelých kmenů, afrických […]
  • Robert De Niro slaví dneska 75 let - které jsou jeho nejlepší filmy?17. srpna 2018 Robert De Niro slaví dneska 75 let - které jsou jeho nejlepší filmy? Robert De Niro se narodil před 75 lety (17. 8. 1943) v Americe, narodil se na Manhattanu, kde v šesté třídě základní školy přešel na soukromou základní školu. Střední školu nedostudoval,  […]
  • Na obzoru: Scorseseho The Irishman6. února 2019 Na obzoru: Scorseseho The Irishman    Martin Scorsese patří jednoznačně mezi největší žijící legendy současného filmu. Jeho snímky jako Casino, Mafiáni, Taxikář, Skrytá identita nebo Letec se nesmazatelně zapsaly do filmové […]
  • Stážista - Robert De Niro a Anne Hathaway15. června 2019 Stážista - Robert De Niro a Anne Hathaway Důchodce Ben Whittaker se v důchodu trochu nudí, a tak se rozhodne zúčastnit konkurzu na stážisty ve firmě, která se zabývá internetových obchodem. Firma je plná mladých lidí, kteří to […]