Daleko do nebe


Manželství Cathy a Franka vypa­dá ide­ál­ně. Úspěšný man­žel, pohled­ná a peč­li­vá man­žel­ka. Dcera a syn, poho­dl­ný rodin­ný domek se zahra­dou. Dvě auta. Zkrátka spo­ko­je­ná rodin­ka 50. let.

Cathy (Julianne Moore) a Frank (Denis Quaid) se oslo­vu­jí výhrad­ně dra­há a dra­hý, o Cathy se zají­ma­jí míst­ní novi­ny jako o man­žel­ku pra­cov­ně úspěš­né­ho muže a záro­veň ženu spo­le­čen­sky čin­nou. Vše jak z rekla­my na kuchyň­ské spo­tře­bi­če se schop­nou a spo­ko­je­nou hos­po­dyň­kou v hlav­ní roli. Nic však netr­vá věč­ně a film o spo­ko­je­ném man­žel­ství by dlou­ho neba­vil. Onou klí­čo­vou záplet­kou, kte­rá zce­la změ­ní život hlav­ních hrdi­nů, je v Daleko do nebe man­že­lo­va nevě­ra.

A to ne leda­ja­ká. Ukáže se, že Frank je gay. Na nalé­há­ní Cathy se Frank podro­bí „léč­bě“ a zdá se, že chce s tou­to i pro sebe novou sku­teč­nos­tí bojo­vat. Na homose­xu­a­li­tu se v 50. letech pohlí­že­lo jako na nemoc, kte­rou je tře­ba léčit. Na Franka však samo­zřej­mě neza­bra­la…

Cathy i přes své pocho­pe­ní a ocho­tu man­že­lo­vi pomo­ci a zachrá­nit man­žel­ství zůstá­vá sama. Aby situ­a­ce byla ješ­tě kom­pli­ko­va­něj­ší, řeší svou samo­tu přá­tel­stvím se svým zahrad­ní­kem Raymondem (Dennis Haysbert). S čer­no­chem, kte­rý to měl ve spo­leč­nos­ti snad ješ­tě hor­ší než gay­o­vé. Cathy se tak dostá­vá mezi dva mlýn­ské kame­ny, homose­xu­a­li­tu a čer­no­chy, kte­ré ji zce­la pře­vál­cu­jí její dosa­vad­ní spo­ko­je­ný život.

Milovníkům 50. let se bude film líbit pro doko­na­lé vyob­ra­ze­ní té doby. Obrovská, nefo­rem­ná auta, nače­sa­né a úsluž­né ženuš­ky se širo­kán­ský­mi suk­ně­mi. Vše krás­ně barev­né a upra­ve­né. Pod tím­to pozlát­kem se však skrý­va­jí před­sud­ky a kle­ve­ty, kte­ré vedou ke zni­če­ní jaké­ko­li nadě­je mla­dé mat­ky. I její nej­lep­ší pří­tel­ky­ně se od Cathy pod vli­vem spo­le­čen­ských kon­ven­cí odvrá­tí.

Na fil­mu je také sym­pa­tic­ké, že se drží své v pod­sta­tě pesi­mis­tic­ké noty až do úpl­né­ho kon­ce, a tudíž vás roz­hod­ně neče­ká vyšrou­bo­va­ný hap­py end. Poměrně reál­ně zob­ra­zu­je, jak se člo­vě­ku během pár měsí­ců může život obrá­tit úpl­ně naru­by. Je vhod­né ješ­tě dodat, že film zís­kal celou řadu oce­ně­ní a nomi­na­cí a kro­mě jiných byla Julianne Moore za roli Cathy nomi­no­vá­na na Oscara.

O filmu:

Rok: 2002
Režie: Todd Haynes
V hlav­ních rolích: Julianne Moore, Denis Quaid, Dennis Haysbert
Délka: 107 minut


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • The Circle – Recenze – 40%16. května 2017 The Circle – Recenze – 40% Film The Circle (vzniklý v koprodukci USA a Spojených arabských emirátů, natočený podle stejnojmenné knižní předlohy, s Emmou Watson v hlavní roli) je dystopické drama odehrávající se […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Čeští tvůrci a producenti stahují na protest proti nezájmu politiků své filmy z programu 46. MFF ve Zlíně26. května 2006 Čeští tvůrci a producenti stahují na protest proti nezájmu politiků své filmy z programu 46. MFF ve Zlíně Čeští tvůrci a producenti se dnes shodli na společném protestu proti rozhodnutí politiků nepodporovat původní českou filmovou tvorbu a oznámili programovému řediteli MFF Zlín, že stahují […]
  • Láska bez bariér - 55 %26. června 2018 Láska bez bariér - 55 % Když úspěšný podnikatel Jocelyn popisuje svému lékaři a kamarádovi Maxovi své setkání se zajímavou houslistkou Florence, nemá představu, jak dalece tohle setkání ovlivní jeho život. Jako […]
  • Ukradená vzducholoď4. listopadu 2005 Ukradená vzducholoď Zemanovský dobrodružný film na motivy Julesa Verna o ukradené vzducholodi, nehořlavém plynu, tajuplném ostrovu, pirátech, zlatu a pětici kluků, která tohle všechno prožije. Na jubilejní […]
  • Učitelka - 65 %15. července 2016 Učitelka - 65 % Co je na tom špatného, když si lidé pomáhají? Obhajuje své vlezlé chování kadeřnice Bártová, u které se učitelka Drazdechová nechává doma česat. Za nový účes nechce zaplatit penězi, ale […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]