Čokoláda


Film Čokoláda na vás bude mít zají­ma­vý úči­nek. Při jeho sle­do­vá­ní vel­mi prav­dě­po­dob­ně dosta­ne­te na tuto slad­kost chuť. A já sama jsem se dokon­ce vyda­la psát tuto recen­zi do cuk­rár­ny.

Jednoho zim­ní­ho pod­ve­če­ra při­vál do malé­ho fran­couz­ské­ho měs­teč­ka sever­ní vítr mla­dou ženu s dcer­kou. Dvě tulác­ké duše, kte­ré puto­va­ly po svě­tě a při­pra­vo­va­ly lidem dle sta­ré mayské recep­tu­ry růz­né čoko­lá­do­vé lasko­mi­ny. Smůla byla, že Vianne (Juliette Binoche)při­šla v době půstu a mís­to pokor­né­ho ode­pí­rá­ní si, láka­la lidi na čoko­lá­du. Navíc byla ate­ist­ka a kdo necho­dí do kos­te­la, je špat­ný.

Alespoň tak smýš­le­la vět­ši­na oby­va­tel­stva měs­teč­ka a hlav­ně míst­ní sta­ros­ta. Nerudný člo­věk, kte­ré­ho opus­ti­la žena a kte­rý pro­to svůj život zasvě­til měs­teč­ku a jeho oby­va­te­lům. Měl zde napros­to vše pod pal­cem, včet­ně fará­ře, mla­dič­ké­ho začá­teč­ní­ka. Není tedy divu, že kázá­ní byla plná pro­hlá­še­ní, že nej­vět­ší hřích je jíst čoko­lá­du.

Tento tichý boj mezi cuk­rár­nou a sta­ros­tou zpr­vu Vianne pro­hrá­vá. Brzy si však začne zís­ká­vat srd­ce lidí, nejen kvů­li své čoko­lá­dě, ale hlav­ně díky poro­zu­mě­ní jejich pro­blé­mům. Z Vianne se sta­ne jaká­si vrba a z cuk­rár­ny mís­to azy­lu pro mno­hé oby­va­te­le a jejich pro­blémy.

Přesto Vianne její tou­la­vé srd­ce, kte­ré zdě­di­la po mamin­ce, táh­ne pryč. Na scé­ně se však obje­vu­je muž (Johnny Depp). Tulák Roux, kte­rý žije na lodi a s par­tou přá­tel plu­je od měs­ta k měs­tu a všu­de je pova­žo­ván za „kry­su“. Není divu, že se s Vianne slí­ží. Přeci jenom obě­ma v žilách kolu­je tou­la­vá krev a oba jsou svým způ­so­bem rebe­lo­vé.

Vianne tak nachá­zí spří­z­ně­nou duši, usmí­ří se i se sta­ros­tou a sever­ní vítr, jakož­to sym­bol její­ho kočov­né­ho živo­ta, nad ní ztrá­cí moc. A pohád­ky je konec! Čokoláda je totiž oprav­du tako­vou pohád­kou, legen­dou. Vše v ní dob­ře dopad­ne, všech­ny pro­blémy se vyře­ší a všich­ni zne­svá­ře­ní jed­not­liv­ci se udob­ří. Dobro zví­tě­zí na zlem, lás­ka nad nená­vis­tí :-). Doporučuju sle­do­vat Čokoládu v pří­jem­ně vyto­pe­né míst­nos­ti (idál­ně, když ven­ku zuří lija­vec nebo váni­ce), s hrn­kem čaje nebo kafe a kous­kem čoko­lá­dy po ruce. Je to totiž hroz­ně poho­do­vý film a v čoko­lá­dov­ně Vianne je, jak říká jeden kama­rád, „tak milo“. Juliette Binoche roz­dá­vá úsměvy, přes­ně ví, jaká kte­rá slad­kost je ta vaše oblí­be­ná (jen u Rouxe se jí poda­ří stre­fit až na něko­li­ká­tý pokus 🙂 ) a pro kaž­dé­ho má milé slo­vo.

O filmu:

Rok: 2000
Režie: Lasse Hallström
Scénář: Robert Nelson Jacobs
V hlav­ních rolích: Juliette Binoche, Alfred Molina, Carrie-Anne Moss, Judi Dench, Johnny Depp, Hugh O’Conor, John Wood, Lena Olin, Peter Stormare, Leslie Caron
Délka: 121 minut

Ohodnoťte článek

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • The Circle – Recenze – 40%16. května 2017 The Circle – Recenze – 40% Film The Circle (vzniklý v koprodukci USA a Spojených arabských emirátů, natočený podle stejnojmenné knižní předlohy, s Emmou Watson v hlavní roli) je dystopické drama odehrávající se […]
  • Hezké chvilky bez záruky16. října 2006 Hezké chvilky bez záruky … aneb historky z psychologické poradny. Po shlédnutí nejnovějšího filmu Věry Chytilové nabudete dojmu, že náš svět je plný podivínů a že možná i vy potřebujete pomoc psychologa. Hlavní […]
  • Terminál15. září 2004 Terminál Viktor Navorski (Tom Hanks) se těší na dlouho plánovanou návštěvu New Yorku. Jeho plány však naruší politický převrat v jeho rodné zemi Krakozii. Díky převratu se Viktor stává pro americké […]
  • Fulmaya, dievčatko s tenkými nohami - 55 %23. května 2013 Fulmaya, dievčatko s tenkými nohami - 55 % Hlavní postavou nového českého celovečerního dokumentárního filmu je slovenská muzikantka a herečka Dorota Nvotová, jejíž pobyt v Nepálu a zájem o sirotčinec Happy Home zavede filmaře mezi […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • Dívčí válka6. září 2004 Dívčí válka Píše se rok 55 p.n.l. Římská vojska se blíží ke kanálu La Manche a se chystají dobít Britanii. Nejedná se ale o historický film, ale o céčkovou komedii, která je tak pitomá, až vám to […]