Anděl páně

200511140818 andel

Po del­ší době se do kin dostá­vá opět něja­ká čes­ká pohád­ka. Anděla Páně nato­čil na moti­vy pohá­dek Boženy Němcové do té doby tele­viz­ní reži­sér a herec Jiří Strach. Odehrává v čase vánoč­ním a tak se doce­la hodí do doby poma­lu ale jis­tě se blí­ží­cích Vánoc a začí­na­jí­cí­ho mlha­vé­ho poča­sí.

Mottem pohád­ky by moh­la být mod­lit­bič­ka „andě­líč­ku můj stráž­níč­ku, ochra­ňuj Petronelovu dušič­ku“. Anděl Petronel v podá­ní kla­si­ka Ivana Trojana je totiž uči­ně­ný smo­lař, pople­ta a hlav­ně laj­dák. Protože na nebi tro­pí neple­chu, pošle ho Pán Bůh (Jiří Bartoška) dělat něco uži­teč­né­ho na zem. Má za úkol obrá­tit ale­spoň jed­nu hříš­nou duši na správ­nou ces­tu a zaru­čit jí tak hlad­ký vstup do nebe. A hlav­ně má poznat, jak to vlast­ně na svě­tě cho­dí a pou­čit se co je a co není hřích. V tom­to smys­lu Petronelovo poslá­ní i cho­vá­ní při­po­mí­ná tro­chu čer­ta Janka z jiné čes­ké pohád­ky „S čer­ty nejsou žer­ty“, ve kte­ré však měl Janek úkol opač­ný – při­vést lidi do pek­la.

Anděl Páně divá­kům (ne)nápadně při­po­mí­ná pár lido­vých pra­nos­tik, kte­ré mám osob­ně hod­ně ráda. Petronelovi totiž při plně­ní jeho úko­lu zdat­ně pomá­ha­jí „všich­ni sva­tí“ (podob­ně jako tře­ba Slunečník, Měsíčník a Větrník v „Princi a Večernice“). Svatá Lucie tak Petronelovi posví­tí na ces­tu, sva­tý Martin mu půj­čí své­ho bělou­še a zmrz­lí muži Pankrác, Servác a Bonifác mu umož­ní pře­jít přes ryb­ník. Takže se Petronelovi nako­nec, jak se ve správ­né pohád­ce slu­ší a pat­ří, poda­ří dát všech­no do pořád­ku. I když prav­da, sám všech­ny pro­blémy původ­ně spís­kal.

Pokud jde o posta­vy, tak ty jsou kla­sic­ky pohád­ko­vé – klad­né a zápor­né. Rozmarný hra­bě­cí flou­tek, hra­bi­vý správ­ce, kte­rý mu postup­ně roz­krá­dá pan­ství, pano­vač­ná a tak­též kra­dou­cí slu­žeb­ná. A pro­ti nim všem krás­ná dív­ka, siro­tek, kte­rá si pros­tě musí vážit mož­nos­ti být v pan­ské služ­bě a tak s ní kaž­dý dost zame­tá. Na Andělovi Páně se mi líbí, že zde vystu­pu­je při­mě­ře­né množ­ství postav, tak­že se roz­hod­ně neztra­tí­te.

Více na Kritiky.cz
Party Moster Tak trochu jiná Horečka sobotní noci. Macaulay Culkin se vrací jako cynická star šílené tane...
Zuzana Kajnarová alias kapitán Zuzana Májová Komisařka Májová to s majorem Strouhalem nebude mít zpočátku jednoduché. Nový šéf zkouší...
Nezlomný - 55 % Louis Zamperini se jako mladý a nadějný atlet dostane na Olympijské hry do Berlína. Jeho výkon...
Ceny české filmové kritiky za rok 2018 - Výsledky Nejlepší film: Jan PalachNEJLEPŠÍ FILM         &nbs...
S láskou Luisa- pomsta snoubenci může být sladší než svatební dort Den před svou svatbou nabourá Luise auto svého snoubence Howarda. Ten ale na svatbu nedorazí. Ne...

Pochopitelnou roli v pohád­ce o andě­lo­vi hra­je samo­zřej­mě nebe (podob­ně jako peklo v „S čer­ty nejsou žer­ty“, kte­ré je pod­le mě jed­no z nej­hez­čích, kte­ré se kdy na plát­ně či obra­zov­ce obje­vi­ly). Nevyskytuje se zde sice nikterak hoj­ně, ale je to nebe pří­vě­ti­vé a vtip­né. Pán Bůh zde roz­hod­ně nefi­gu­ru­je jako něja­ká extra auto­ri­ta, ale tak tro­chu „pod­pan­toflák“ Matky Boží v podá­ní decent­ní Kláry Issové. I po výtvar­né strán­ce se mi nebe­sa líbi­la – jed­no­du­chá, nepře­plá­ca­ná. A když tak uva­žu­ji nad tím výtvar­ným řeše­ním, tak mě do tře­ti­ce napa­dá dal­ší pohád­ka. Tentokrát „Tři oříš­ky pro Popelku“, kte­rá se také ode­hrá­vá v zimě. Přes tyhle růz­né podob­nos­ti s jiný­mi pohád­ka­mi ane­bo prá­vě pro­to, pro­to­že to jsou jed­ny z mých nej­ob­lí­be­něj­ších, musím kon­sta­to­vat, že se mi Anděl Páně oprav­du líbil. Je to pohád­ka vtip­ná a pří­jem­ně vánoč­ně ladě­ná.

O filmu:

Rok: 2005
Oficiální strán­ka fil­mu: Anděl Páně
Režie: Jiří Strach
Scénář: Lucie Konášová
Kamera: Petr Polák
V hlav­ních rolích: Ivan Trojan, Jiří Dvořák, Jiří Bartoška, Oldřich Navrátil, Zuzana Kajnarová, Zuzana Stivínová, David Švehlík, Klára Issová…..

Délka: 90 minut

Ohodnoťte článek

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • The Circle – Recenze – 40%16. května 2017 The Circle – Recenze – 40% Film The Circle (vzniklý v koprodukci USA a Spojených arabských emirátů, natočený podle stejnojmenné knižní předlohy, s Emmou Watson v hlavní roli) je dystopické drama odehrávající se […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • Vrána2. srpna 2004 Vrána Kdysi lidé věřili, že když někdo zemře, vrána zanese jeho duši do země zemřelých. Ale občas se stane něco tak špatného, že spolu s ní přinese i obrovský smutek a duše nedojde pokoje. Pak […]
  • Důkaz30. ledna 2006 Důkaz Někdo moudrý kdysi řekl, že hranice mezi genialitou a šílenstvím je křehká. A něco na tom bude, alespoň podle filmu Důkaz soudě. Ústřední zápletku filmu tvoří hned dva důkazy. Jednak […]
  • Oklamaný - 65 %12. července 2017 Oklamaný - 65 % V 60. letech 19. století probíhala za mořem americká občanská válka, známá jako válka Severu proti Jihu. Na bojištích sváděli vojáci dennodenně boj o svůj život a vlast, ale i v běžném […]
  • Arthur a souboj dvou světů – třetí pokračování je tu v překrásné HD kvalitě!5. července 2018 Arthur a souboj dvou světů – třetí pokračování je tu v překrásné HD kvalitě! Arthur je velmi dobrá pohádka, která kombinuje v sobě poměrně nové prvky. Chvilku se děj odehrává v normálním světě a během pár minut je děj promítnut do podzemí a má překrásný animovaný […]
  • Milovník po přechodu - 70 %13. července 2017 Milovník po přechodu - 70 % Maximo žije se svou sestrou a rodiči v malém domku a je šťastný až do okamžiku, kdy se mu při nehodě zabije otec. Díky tomu má Maximo jasno v tom, jak se bude za pár let živit. Ne jako […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Alvin a Chipmunkové 3 – bláznivý veverčáci opět v akci!9. července 2018 Alvin a Chipmunkové 3 – bláznivý veverčáci opět v akci! Pohádku Alvin a Chipmunkové jsem si velmi zamiloval. I když nejsem již malé dítě a na mém obličeji je vidět spousta vousů, někdy prostě chci být tak infantilní, jako malé dítě a vidět svět […]