60 sekund

60 sekund
Ohodnoťte člá­nek

Randall (Nicolas Cage) měl svo­je řemes­lo, dělal ho dob­ře a s láskou.A taky ho to bavilo.Místo toho aby auta roze­bí­ral nebo spra­vo­val, je krad.Pak toho ale nechal.Krádeže aut se v ame­ri­ce zmen­ši­li o 47 %.Stejně jako při­šel o svo­je řemes­lo při­šel Randall i své­ho otce. Mimo to má ale novou prá­ci, mat­ku a bra­t­ra Kipa (Giovanni Ribsi). A jak to tak bývá, tak řemes­lo zůstá­vá v rodině.A je to tak i v rodi­ně Randalla Rainse. Řemeslo po něm přče­vzal brat a je nut­no říct že ho vyko­ná­val dost hla­si­tě, byl ama­tér. A tak to jed­no­ho dne pořád­ně poká­lel a tak se na něj týpek Raymond Calitri (Christopher Eccleston) nasral.Jenže kšeft je kšeft a tak se musí Randall vrá­tit do sta­rých kole­jí, dokon­čit prá­cič­ku za své­ho bra­t­ra Kipa, záchrá­nit mu kej­hák a hlav­ně učó­ro­vat pade­sát aut za jed­nu noc(!).Tak asi tako­vou­hle podí­va­nou si pro nás při­pra­vil scé­náris­ta Scott Rosenberg (Con Air), napsal rema­ke kul­tov­ní­ho béč­ka z roku 1974 s názvem „60 sekund“, kte­ré spáchal něja­ký H.B.Halicki.K doko­na­los­ti mu samo­zřej­mě pomohl pro­du­cent Jerry Bruckheimer (Con Air, Skála, Nepřítel stá­tu), kte­rý se v akč­ních fil­mech vyzná a jis­tě tušil že tenhle nebu­de žád­ný propadák.Na režii si vybral týp­ka jemuž auto něco říká, před něko­li­ka lety totiž roz­jel road-movie s Davidem Duchovny a Bradem Pittem a cadi­la­cem v „Kalifornii“.A tím týp­kem není nikdo jiný než jis­tý Dominic Sena jenž vzhle­dem i jmé­nem vypa­dá jak pořád­ně nabrou­še­ná kára.Tenkrát ale Sena nere­ží­ro­val jem­nou jízdu po ame­ric­kých sil­ni­cích, nýbrž pořád­nou akč­ní podí­va­nou ve kte­ré kaž­dý jez­dí nejmín dvě stě k/m (Cage 300 k/m), obsa­ze­nou hvězd­nou eli­tou Hollywoodu (Nicolas Cage-Skála, Angelina Jolie-Narušení, Tomothy Olyphant-Vřískot 2, Dalroy Lindo-Výkupné, Rober DuVall-Bouřlivé dny či Willa Pattona kte­rý asis­to­val i Bruci Willisovi při záchra­ně naši pla­ne­ty v trhá­ku se jmé­nem Armageddon), pořád­ně zařa­dil, šlápnul na plyn a vytvo­řil film, kte­rý se pro­pa­dá­kem jisto­jis­tě nesta­ne ani v zemích s ome­ze­nou rychlostí.Navíc Cage se žlu­tou hla­vou a Angelina Jolie z kte­ré sálá o 100% víc ero­ti­ky než z Pameli Anderson je oprav­du záru­ka kva­lit­ní­ho zážit­ku.

Takže asi závě­rem, film, kte­rý kri­ti­ka v čes­kých časo­pi­sech cel­kem uto­pi­la není vůbec špat­ný, mě osob­ně se líbil (a nejsem sám), nedám mu sto pro­cent, to urči­tě ne ale osm­de­sát si zaslouží.Jedná se totiž o film bez nud­né režie, hud­by (Trevor Rabin), herec­kých výko­nů a jed­né skvě­lé se psem kte­rý je nado­po­va­ný projímadlem.V kině jsem se bavil a totéž se jis­tě sta­ne kaž­dé­mu fan­do­vy pořád­né akce.

Redakce Kritiky.cz

Související příspěvky:

  • 27. září 2004 Gladiátor Charismatický Russell Crowe ve velkolepém historickém velkofilmu z prostředí Římského impéria v režii Ridleye Scotta. Už tato dvě jména Russell Crowe a Ridley Scott, slibují, že půjde […]
  • Joe - 75 %26. června 2014 Joe - 75 % Patnáctiletý chlapec Garry (Tye Sheridan) má hodně tuhý kořínek a nezlomí ho ani bití a nadávky. Věčně opilá a apatická matka, němá sestra a věčně opilý otec Wade (Gary Poulter) mu nic […]
  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […]
  • Temný rytíř povstal - 75 %23. července 2012 Temný rytíř povstal - 75 % Temný hrdina se skromným srdcem a citlivou duší zachránce dobra láká do kin své obdivovatele. Třetí díl Batmana nabízí opět akční podívanou opepřenou souboji, honičkami i davovými scénami. […]
  • Mission Impossible – Národ grázlů (Mission: Impossible – Rogue Nation) - 70 %31. července 2015 Mission Impossible – Národ grázlů (Mission: Impossible – Rogue Nation) - 70 % Ethan Hunt se opět dostává do boje se zlem, ale tentokrát to bude trochu jiné. Jeho mateřská organizace, tajná vládní služba IMF (Impossible Mission Force), začíná mít problémy s plněním […]
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
  • 30. listopadu 2002 CON AIR Náš klaďák sympaťák Cameron Poe (Nicolas Cage) šel bručet na osm let nepodmíněně, když se před hospodou uchýlil k dovednostem získaným v armádě a zabil chlapa, který se rozhodl obtěžovat […]
  • Recenze Neřízené střely (Mine vaganti) - 70 %16. července 2013 Recenze Neřízené střely (Mine vaganti) - 70 % Tommaso (Riccardo Scamarcio) je mladý muž, který žije v Římě a přijíždí na návštěvu ke své rodině. Domů se vrací po delším čase, takže nikdo netuší, jak žije. Na jeho příjezd čeká celá […]
  • Kluk na kole - 65%2. dubna 2012 Kluk na kole - 65% Bratři Jean-Pierre a Luck Nardennovi natáčejí společně filmy podle vlastních scénářů, ve vlastní produkci a bez hudebního doprovodu. Mají velké zkušenosti s natáčením dokumentárních filmů, […]
  • VODONOŠ9. října 2003 VODONOŠ Komedie pro každéhoAmerická komedie z roku 1998 neztrácí nic ze svého půvabu. Jestliže máte rádi bláznivé komedie, tak neváhejte! Výborný Adam Sandler, kterého teprve poznáte v pravé […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *