Statečné srdce

Srdce

William se taj­ně ože­nil, aby se jeho žena vyh­la krá­lo­vě naří­ze­né­mu prá­vu prv­ní noci. Jejich svat­ba však byla odha­le­na a man­žel­ka popra­ve­na. Wallace se posta­ví do čela odpo­ru pro­ti ang­lic­ké vrch­nos­ti a zís­ká­vá spo­jen­ce v prin­cezně Isabelle, díky kte­ré se vyhne vět­ši­ně krá­lo­vým nástra­hám. Nakonec je však Wallace kvů­li zra­dě vlast­ní­ho voj­ska zajat krá­lov­ský­mi voj­sky a popra­ven...Jmenoval se William Wallace a stal jed­ním z nej­vět­ších skot­ských hrdi­nů. Jeho pří­běh začí­ná v roce 1280, kdy jeho otec a mlad­ší bra­tr pad­li v boji pro­ti ang­lic­ké nad­vlá­dě. Vychován byl strý­cem Argylem, zku­še­ným bojov­ní­kem a moud­rým mužem, kte­rý Williama učil nejen bojo­vat a vlád­nout mečem, ale také cizí jazy­ky, psa­ní a spous­tu dal­ších uži­teč­ných věcí. Nyní se drak hně­vu koneč­ně pro­bou­zí, ale William nechce bojo­vat. Chce žít v kli­du se svou milo­va­nou Murron, cho­vat ovce a mít kupu dětí. Ani jed­no z toho se mu však nespl­ní. Krátce poté, co je kněz potajmu oddá v lese, je Murron pře­pa­de­na ang­lic­ký­mi vojá­ky, kte­ří se ji poku­sí zná­sil­nit. A když se brá­ní, aro­gant­ní ang­lic­ký šlech­tic ji pro výstra­hu ostat­ním pod­říz­ne. Williamova odpla­ta je tvr­dá a nelí­tost­ná. S pomo­cí přá­tel pobi­je vojá­ky a pak ang­lic­ké­ho šlech­ti­ce také pod­říz­ne. Ještě téhož dne se k Williamovi při­da­jí dal­ší muži a stá­le dal­ší při­chá­ze­jí. Celé Skotsko povstá­vá a William se stá­vá noč­ní můrou Angličanů. Dobývá a vypa­lu­je jed­nu ang­lic­kou tvrz za dru­hou, nezná sli­to­vá­ní a nebe­re zajat­ce.
Francouzská prin­cez­na Isabela, žijí­cí s prin­cem Eduardem v poli­tic­kém man­žel­ství bez lás­ky, je doja­ta zjiš­tě­ním, že Wallace boju­je za svo­bo­du ve jmé­nu své dív­ky. Roku 1297 strh­ne William na svou stra­nu váha­jí­cí skot­skou šlech­tu a zví­tě­zí v bitvě u Stirlingu, když lstí pora­zí do té doby nezni­či­tel­nou těž­kou jízdu. Smrtící rána však při­jde ze zce­la neče­ka­né stra­ny, ze stra­ny skot­ské šlech­ty, kte­rá se nechá upla­tit ang­lic­kým krá­lem a Williama zra­dí.

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

1 komentář

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • whitedot121. dubna 2003 SVATÝ Aranžmá filmu na mě zapůsobilo dojmem frankensteinské obludy, poskládané z částí dříve živých těl a zelektrizované k umělému křepčení. Základní schéma je špiónsky až bondovsky laděné, […]
  • Troja - Aby bylo mezi námi od počátku jasno: Trója NENÍ historický film.4. listopadu 2018 Troja - Aby bylo mezi námi od počátku jasno: Trója NENÍ historický film. Á, vidím, že mi nevěříte. Dobrá, řeknu to tedy ještě jednou: Trója NENÍ historický film. A do třetice:Trója NENÍ historický film. Už je to lepší? Historický film by se měl snažit o věrnou […]
  • Gandhi27. října 2003 Gandhi „Když je mi nejhůř, vzpomenu si, že v celé historii cesta pravdy a lásky vždy zvítězila. Vždy tu byli tyrani a vrahové a někdy se zdáli být nepřemožitelní, ale nakonec musí vždy padnout. […]
  • Statečné srdce15. ledna 2004 Statečné srdce William se tajně oženil, aby se jeho žena vyhla králově nařízenému právu první noci. Jejich svatba však byla odhalena a manželka popravena. Wallace se postaví do čela odporu proti anglické […]
  • Tmavomodrý svět - největší velkofilm Jana Švěráka7. května 2019 Tmavomodrý svět - největší velkofilm Jana Švěráka Ptám se sám sebe, zda-li to není nějaká náhoda, že jsem se v poslední době uchýlil k recenzování výhradně českých filmů. Kolikrát jsem dal v nedaleké minulosti přednost filmům s česky […]
  • Božská Florence - Jak umí Meryl Streep zpívat? Určitě dobře, ale v tomto filmu bohužel ne..:-(20. prosince 2018 Božská Florence - Jak umí Meryl Streep zpívat? Určitě dobře, ale v tomto filmu bohužel ne..:-( Florence Foster Jenkins je bohatá a krásná žena. Žije se svým manželem St. Clairem Bayfieldem spokojený a šťastný život v New Yorku ve 40. letech 20. století. Díky svému bohatství, které […]
  • Táta je doma 2 - 65 %24. listopadu 2017 Táta je doma 2 - 65 % Před dvěma roky byla  komedie Táta je doma, v němž spolu hráli Mark Wahlberg(Dusty) a Will Ferrell(Brad) dvojici otců soupeřících o otcovství, dobře přijata u diváků. Není tedy nic […]
  • Apocalypto4. února 2007 Apocalypto Režisér a scénárista Mel Gibson po úspěchu svých filmů Statečné srdce a Umučení Krista představuje další počin s názvem Apocalypto. O filmu se hodně namluvilo už během jeho natáčení a […]
  • Strážci Galaxie Vol. 211. října 2017 Strážci Galaxie Vol. 2 Když jsem před půl rokem sledoval Strážce Galaxie 2 v kinech, ihned jsem se rozhodl, že si je dám do své sbírky digitálních nosičů mezi jejich kamarády. První Strážce galaxie už mám, druhé […]
  • Strážci Galaxie Vol. 2 - 70 %9. května 2017 Strážci Galaxie Vol. 2 - 70 % Tam se nám vrátil Marvel do vesmíru Strážců Galaxie. Znova je to film o partě nesourodých lidí/mimozemšťanů, kteří v prvním dílu zachránili  svět před velkým zlosynem. Tentokrát ale […]