Starsky a Hutch

200405251705 starsky

Zdá se, že posled­ní dobou se roz­tr­hl pytel s fil­my s Benem Stillerem. A když ne pytel, tak aspoň něja­ký vět­ší sáček, z něhož v dub­nu do Čech (i na Moravu a do Slezska) vypadla roman­tic­ká kome­die Riskni to s Polly a v květ­nu čer­ná kome­die Baba na zabi­tí a detek­tiv­ní kome­die Starsky a Hutch.

Ústřední dvo­ji­ce detek­ti­vů (David Starsky) a Ken Hutchinson, zva­ný Hutch (Owen Wilson), jsou svým pra­vým opa­kem. Starsky je uvě­do­mě­lý poli­cajt hájí­cí zákon, kde se dá a je schop­ný v zájmu spra­ve­dl­nos­ti honit zlo­čin­ce pro sedm dola­rů, kdež­to Hutch je fleg­ma­tik, kte­rý než aby s pod­vrat­ný­mi živly nějak aktiv­ně bojo­val, tak se s nimi radě­ji přá­te­lí a sází hlav­ně na zís­ká­vá­ní těch správ­ných infor­ma­cí.

Jedním ze zdro­jů tako­vých infor­ma­cí je své­rázná posta­vič­ka zva­ná Huggy Bear (Snoop Dogg), v čes­kém pře­kla­du Medvídek. Huggy Bear na prv­ní pohled upou­tá hlav­ně svým zje­vem. Extravagantní barev­né oble­če­ní dopl­ně­né nemé­ně výraz­ný­mi zla­tý­mi šper­ky. Většina humo­ru této vel­mi zda­ři­lé kome­die vychá­zí prá­vě z kous­ků, kte­ré dvo­ji­ce detek­ti­vů a Medvídek pro­vá­dí. Na začát­ku se Starsky s Hutchem nema­jí zrov­na v lás­ce, ale postup­ně se sblí­ží tak, že si srd­ce­ryv­ně pad­nou kolem krku a utrou­sí i něja­kou tu chlap­skou slzu.

Film se ode­hrá­vá v 70. letech a nava­zu­je na úspěš­ný tele­viz­ní seri­ál, kte­rý byl prá­vě v 70. letech vel­mi popu­lár­ní. Seriál ve fil­mu pro­blesk­ne pro­střed­nic­tvím teh­dej­ších před­sta­vi­te­lů hlav­ních hrdi­nů, kte­ří se na oka­mžik ve fil­mu mih­nou (urči­tě si jich všim­ne­te, „podo­ba je čis­tě náhod­ná“).

Jak už jsem řek­la, to, na čem film sta­ví, jsou posta­vy detek­ti­vů a Medvídka. Ti dohro­ma­dy jen tak jako­by mimo­cho­dem ve fil­mu vyšet­řu­jí na prv­ní pohled bez­vý­znam­nou vraž­du a nara­zí při­tom na sluš­ný dro­go­vý klan. Pro zdár­né vyře­še­ní pří­pa­du se sna­ží v růz­ných pře­vle­cích pro­nik­nout do okru­hu hlav­ní­ho pode­zře­lé­ho.

Starsky a Hutch je ten typ kome­die, při kte­ré se celé kino (nebo aspoň těch pár lidí, kte­ří do něj ješ­tě v sou­čas­nos­ti cho­dí :-() láme smí­chy a vy se tím pádem smě­je­te ješ­tě víc. Zvlášť vese­lé jsou např. scé­na, ve kte­ré si Starsky vyra­zí zabě­hat na pláž se slu­ši­vý­mi slu­chát­ky na uších, pěvec­ké vystou­pe­ní Hutche, ency­klo­pe­dic­ká roz­pra­va gan­gs­te­rů v Medvídkově kan­ce­lá­ři nebo jejich posled­ní mas­ko­va­cí akce, kte­rou bych nazva­la jed­no­du­še „Do it!“.

O filmu:

Rok: 2004
Režie: Todd Phillips
Scénář: John O„Brien, Todd Phillips, Scot Armstrong
V hlav­ních rolích: Ben Stiller, Owen Wilson, Snoop Dogg

Délka: 101 minut

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • The Circle – Recenze – 40%16. května 2017 The Circle – Recenze – 40% Film The Circle (vzniklý v koprodukci USA a Spojených arabských emirátů, natočený podle stejnojmenné knižní předlohy, s Emmou Watson v hlavní roli) je dystopické drama odehrávající se […]
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • Riskni to s Polly7. listopadu 2005 Riskni to s Polly Reuben je úspěšný pojišťovací analytik, který má vše přesně spočítáno a naplánováno. Život je pro něj jedno velké riziko s jasně danou pravděpodobností výskytu různých katastrof. Jedna […]
  • Podivuhodná cesta fakíra, který uvízl ve skříni - 75 %31. července 2018 Podivuhodná cesta fakíra, který uvízl ve skříni - 75 % Aja je mladý muž, který žije se svou matkou v malé indické vesničce. Jeho matka stále pracuje, aby se mohla vydat spolu s Ajou do Evropy, kde by mohl Aja pracovat jako kouzelník a fakír. […]
  • Tajný život mazlíčků - Max je ten nejšťastnější pes na světě.18. června 2019 Tajný život mazlíčků - Max je ten nejšťastnější pes na světě.  Žije se svojí paničkou Katie v malém bytě v New Yorku, oba si skvěle rozumí a užívají si. Tenhle skvělý život ale skončí vždy ráno, kdy Katie odchází z bytu pryč, do práce, a vrací se až […]
  • Zápisník jedné lásky13. června 2006 Zápisník jedné lásky Film natočený podle stejnojmenného bestselleru Nicholase Sparkse, rozhodně není bezduchou romantickou slátaninou. Pro deštivý či dlouhý zimní večer je jako dělaný tento příběh jedné velké […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]