Star Trek: Nemesis


Předně: můj pří­stup ke Star Treku by se dal popsat sty­lem „vzá­jem­ně si nepře­ká­ží­me“. Ale na nej­no­věj­ší „trek­kie“ film s podti­tu­lem „Nemesis“ (čili odpla­ta) jsem se zlá­kat nechal. Je to ofi­ci­ál­ně posled­ní pří­běh posád­ky z „The Next Generation“, zkrá­ce­ně TNG. Uvidíme, jak moc se liší od svých před­chůd­ců a nako­lik obsto­jí v dneš­ní kon­ku­ren­ci.

Picard (nestár­nou­cí Patrick Stewart) se chys­tá na svou posled­ní misi, při níž mu ješ­tě bude asis­to­vat W. T. Riker (Jonathan Frakes), kte­rý se mezi­tím sta­čil ože­nit s porad­ky­ní Deannou Troi (jed­nou to při­jít muse­lo :)). Cesta je zave­de do srd­ce Romulanského impé­ria, ne však kvů­li boji, ale z čis­tě diplo­ma­tic­kých důvo­dů. Překvapení nasta­ne, když se Picard dozví, že Romulany vede Shinzon (Tom Hardy), jeho klon, momen­tál­ně ve věku tři­cát­ní­ka, kte­rý zou­fa­le tou­ží po jeho krvi, aby pře­žil... a věno­val se své­mu snu, totiž vyhla­ze­ní lid­stva (wau) pomo­cí nové zbra­ně, pro­ti kte­ré nemá moc­ná Federace obra­nu... Picardův zba­bě­lý pokus (jen do něj :)) o úprk pro posi­ly je samo­zřej­mě pře­ka­žen už v zárod­ku a začí­ná bitva na život a na smrt...

Ok, ponech­me pří­běh pří­bě­hem, je prav­da, že pří­liš ori­gi­na­li­ty nepo­bral. Ale: aspek­tem, kte­rý se na Nemesis pros­tě líbit musí, je zpra­co­vá­ní. Už divo­ká pro­jížď­ka na poušt­ní pla­ne­tě na začát­ku je bez­chyb­ná, a co mám potom říct na vesmír­né sou­bo­je... Jsou doko­na­lé, tech­nic­ky vel­mi dob­ře zvlád­nu­té a sem tam i ino­va­tiv­ní - tře­ba když Shinzonův obrov­ský křiž­ník Scimitar zasáh­ne můs­tek Enterprise, zni­čí čel­ní panel a něko­lik čle­nů posád­ky vzniklou dírou opus­tí loď - neví­da­né... Abych zase nepře­há­něl, pořád se dočká­me kla­sic­kých okou­ka­ných war­pů, pha­se­rů, a vět­ši­na těch­to zále­ži­tos­tí je na chlup stej­ná jako v před­cho­zích Star Trecích. I inte­ri­ér lodi nedo­znal něja­kých vel­kých změn (pocho­pi­tel­ně, div že jim to už nere­za­ví). Uzavřel bych to slo­vy: vel­mi hez­ky zpra­co­va­né, ale pořád „jen“ TNG.

Z výše uve­de­né­ho si asi udě­lá­te dojem, jak je na tom ori­gi­na­li­ta. Smutným fak­tem je, že kon­ver­zač­ní a „nebo­jo­vé“ scé­ny jsou vel­mi, jak to jenom říct, plyt­ké a nud­né. Ani milost­ný poměr mezi Deanou a Rikerem nevy­zní nějak moc dob­ře, zvlášť když jej scé­nář vyu­ži­je ve pro­spěch pří­bě­hu - asi z nou­ze... Škoda, Star Treku zou­fa­le chy­bí rea­lis­tič­těj­ší a hlav­ně lid­štěj­ší pří­stup. Doufejme, že budouc­nost nebu­de takhle stro­jo­vá a naškro­be­ná...

Nemesis není až zas tak špat­ný film. Je jenom mír­ně mimo kurz. Originalitou zrov­na nesr­ší a kro­mě efekt­ní­ho zpra­co­vá­ní nena­bí­zí prak­tic­ky nic, co by se dalo vyzdvih­not. Tedy pokud vás nevzru­šu­jí hláš­ky typu „50 pha­se­rů a dva­cet pro­to­no­vých tor­pe­do­me­tů“, ale to asi nebu­de pří­pad nor­mál­ní­ho člo­vě­ka. Nemesis je asi posled­ním pří­bě­hem ze série TNG, a tak tro­chu je to dob­ře - ona nám totiž ta Next Generation „pěk­ně“ zestár­la. Tento film se roz­hod­ně nedá srov­ná­vat s titu­ly jako „Star Trek: Voyage Home“, do té veli­kos­ti mu zkrát­ka ješ­tě hod­ně chy­bí.


Ohodnoťte článekOpravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Startrek - Generations18. května 2003 Startrek - Generations Filmů je deset, šest a půl filmu je kapitánem či admirálem Enterprise J.T.Kirk. Dalších tři a půl filmu je kapitánem J.L. Picard a tento film je jediným, kdy se tito dva slavní kapitáni […]
  • STAR TREK: PRVNÍ KONTAKT1. srpna 2002 STAR TREK: PRVNÍ KONTAKT Příznivci seriálu Star Trek a kosmické lodi Enterprise, radujte se. Režisér Jonathan Frakes, ano, náš commander William Riker, přichází s novým celovečerním příběhem neohrožené posádky […]
  • sti logo14. prosince 2002 STAR TREK: VZPOURA Pokročilejší pokračování celovečerních filmů Star Trek s originální osádkou (kapitán Kirk atd.) to měly možná jednodušší. Herci, junáci 60. a 70. let, nám očividně zestárli a tak byli ve […]
  • X-Men: Budoucí minulost - Rogue Cut16. května 2016 X-Men: Budoucí minulost - Rogue Cut Když jsem před dvěma roky šel na projekci „prozatím“ posledních x-menů, tak jsem ten film pochválil. V kině to byl úspěch. Na Blu-ray, které vyšlo skoro půl roku po premiéře v kinech, […]
  • X-Men 2 - Tentokráte nic objevného.7. června 2019 X-Men 2 - Tentokráte nic objevného. Jsou mezi námi. Jsou všude. Nikdy nevíte, kdo všechno mezi ně může patřit. Může to být Váš strýc, Vaše podivínská tetička, Váš mladší bratr, Váš starší bratr, Vaše přítelkyně, Váš přítel […]
  • X-Men 25. května 2003 X-Men 2 1.5.2003 k nám do České republiky přišel nový díl komixového příběhu od Marvelu Tak jsme remizovali se Slovakama, ale tohle není přeci server o hokeji, spíše o filmu. Tak tedy, co je teď […]
  • X-Men: Budoucí minulost - Nerdgasm pokračuje a nekončí10. června 2019 X-Men: Budoucí minulost - Nerdgasm pokračuje a nekončí Restart mutantí série v roce 2011 filmem X-Men: First Class  (r. Matthew Vaughn) vyvolal nadšení a bylo celkem jasné, že po takovém úspěchu se jedním filmem opravdu neskončí. First […]
  • X-Men - jak to před 19 lety začalo6. června 2019 X-Men - jak to před 19 lety začalo Před dávnými časy, v předaleké galaxi...(...aha...to sem vlastně napatří...mmm...promiňte). Za devatero horami, za devatero řekami, za devatero kokainovými farmami, žili jednou jedni dva […]
  • Star Trek IV: Cesta domů17. února 2016 Star Trek IV: Cesta domů Podruhé v řadě byl režisérem Star Treku představitel Spocka Leonard Nimoy. Ačkoliv mě ve třetím díle Star Trek: Pátrání po Spockovi coby režisér příliš nepřesvědčil, tentokrát to bylo o […]
  • Star Trek - Film z roku 1979 - 100%30. května 2013 Star Trek - Film z roku 1979 - 100% Sledovat vývoj Star Treku je podobné, jako sledovat vývoj Jamese Bonda. Není od věci, že už tomu bude více než 50, co Gene Roddenberry zahájil nejslavnější éru Sci-fi filmů v Americe. V […]