Star Trek: Nemesis


Předně: můj pří­stup ke Star Treku by se dal popsat sty­lem „vzá­jem­ně si nepře­ká­ží­me“. Ale na nej­no­věj­ší „trek­kie“ film s podti­tu­lem „Nemesis“ (čili odpla­ta) jsem se zlá­kat nechal. Je to ofi­ci­ál­ně posled­ní pří­běh posád­ky z „The Next Generation“, zkrá­ce­ně TNG. Uvidíme, jak moc se liší od svých před­chůd­ců a nako­lik obsto­jí v dneš­ní kon­ku­ren­ci.

Picard (nestár­nou­cí Patrick Stewart) se chys­tá na svou posled­ní misi, při níž mu ješ­tě bude asis­to­vat W. T. Riker (Jonathan Frakes), kte­rý se mezi­tím sta­čil ože­nit s porad­ky­ní Deannou Troi (jed­nou to při­jít muse­lo :)). Cesta je zave­de do srd­ce Romulanského impé­ria, ne však kvů­li boji, ale z čis­tě diplo­ma­tic­kých důvo­dů. Překvapení nasta­ne, když se Picard dozví, že Romulany vede Shinzon (Tom Hardy), jeho klon, momen­tál­ně ve věku tři­cát­ní­ka, kte­rý zou­fa­le tou­ží po jeho krvi, aby pře­žil... a věno­val se své­mu snu, totiž vyhla­ze­ní lid­stva (wau) pomo­cí nové zbra­ně, pro­ti kte­ré nemá moc­ná Federace obra­nu... Picardův zba­bě­lý pokus (jen do něj :)) o úprk pro posi­ly je samo­zřej­mě pře­ka­žen už v zárod­ku a začí­ná bitva na život a na smrt...

Ok, ponech­me pří­běh pří­bě­hem, je prav­da, že pří­liš ori­gi­na­li­ty nepo­bral. Ale: aspek­tem, kte­rý se na Nemesis pros­tě líbit musí, je zpra­co­vá­ní. Už divo­ká pro­jížď­ka na poušt­ní pla­ne­tě na začát­ku je bez­chyb­ná, a co mám potom říct na vesmír­né sou­bo­je... Jsou doko­na­lé, tech­nic­ky vel­mi dob­ře zvlád­nu­té a sem tam i ino­va­tiv­ní - tře­ba když Shinzonův obrov­ský křiž­ník Scimitar zasáh­ne můs­tek Enterprise, zni­čí čel­ní panel a něko­lik čle­nů posád­ky vzniklou dírou opus­tí loď - neví­da­né... Abych zase nepře­há­něl, pořád se dočká­me kla­sic­kých okou­ka­ných war­pů, pha­se­rů, a vět­ši­na těch­to zále­ži­tos­tí je na chlup stej­ná jako v před­cho­zích Star Trecích. I inte­ri­ér lodi nedo­znal něja­kých vel­kých změn (pocho­pi­tel­ně, div že jim to už nere­za­ví). Uzavřel bych to slo­vy: vel­mi hez­ky zpra­co­va­né, ale pořád „jen“ TNG.

Z výše uve­de­né­ho si asi udě­lá­te dojem, jak je na tom ori­gi­na­li­ta. Smutným fak­tem je, že kon­ver­zač­ní a „nebo­jo­vé“ scé­ny jsou vel­mi, jak to jenom říct, plyt­ké a nud­né. Ani milost­ný poměr mezi Deanou a Rikerem nevy­zní nějak moc dob­ře, zvlášť když jej scé­nář vyu­ži­je ve pro­spěch pří­bě­hu - asi z nou­ze... Škoda, Star Treku zou­fa­le chy­bí rea­lis­tič­těj­ší a hlav­ně lid­štěj­ší pří­stup. Doufejme, že budouc­nost nebu­de takhle stro­jo­vá a naškro­be­ná...

Více na Kritiky.cz
České dějiny mají své hrdiny Pro čtenáře od osmi let je určená publikace Pavly Šmikmátorové České dějiny mají své hr...
Americká krása Americká krása je americký a krásný film. Jeden z těch filmů, na který se můžete koukat dv...
K A M E Ň Á K 2 - Pokračování úspěšné komedie Zdeňka Trošky Kameňák 2, inspirovaný opět známými i méně známými „kamennými“ vtipy, přímo navazuj...
The Chernobyl Podcast | Part Two | HBO ...
Zombik – 30 ...

Nemesis není až zas tak špat­ný film. Je jenom mír­ně mimo kurz. Originalitou zrov­na nesr­ší a kro­mě efekt­ní­ho zpra­co­vá­ní nena­bí­zí prak­tic­ky nic, co by se dalo vyzdvih­not. Tedy pokud vás nevzru­šu­jí hláš­ky typu „50 pha­se­rů a dva­cet pro­to­no­vých tor­pe­do­me­tů“, ale to asi nebu­de pří­pad nor­mál­ní­ho člo­vě­ka. Nemesis je asi posled­ním pří­bě­hem ze série TNG, a tak tro­chu je to dob­ře - ona nám totiž ta Next Generation „pěk­ně“ zestár­la. Tento film se roz­hod­ně nedá srov­ná­vat s titu­ly jako „Star Trek: Voyage Home“, do té veli­kos­ti mu zkrát­ka ješ­tě hod­ně chy­bí.

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *|

Související příspěvky:

  • Startrek - Generations18. května 2003 Startrek - Generations Filmů je deset, šest a půl filmu je kapitánem či admirálem Enterprise J.T.Kirk. Dalších tři a půl filmu je kapitánem J.L. Picard a tento film je jediným, kdy se tito dva slavní kapitáni […]
  • STAR TREK: PRVNÍ KONTAKT1. srpna 2002 STAR TREK: PRVNÍ KONTAKT Příznivci seriálu Star Trek a kosmické lodi Enterprise, radujte se. Režisér Jonathan Frakes, ano, náš commander William Riker, přichází s novým celovečerním příběhem neohrožené posádky […]
  • sti logo14. prosince 2002 STAR TREK: VZPOURA Pokročilejší pokračování celovečerních filmů Star Trek s originální osádkou (kapitán Kirk atd.) to měly možná jednodušší. Herci, junáci 60. a 70. let, nám očividně zestárli a tak byli ve […]
  • X-Men: Budoucí minulost - Rogue Cut16. května 2016 X-Men: Budoucí minulost - Rogue Cut Když jsem před dvěma roky šel na projekci „prozatím“ posledních x-menů, tak jsem ten film pochválil. V kině to byl úspěch. Na Blu-ray, které vyšlo skoro půl roku po premiéře v kinech, […]
  • X-men11. března 2003 X-men Před dávnými časy, v předaleké galaxi...(...aha...to sem vlastně napatří...mmm...promiňte). Za devatero horami, za devatero řekami, za devatero kokainovými farmami, žili jednou jedni dva […]
  • X-Men 25. května 2003 X-Men 2 1.5.2003 k nám do České republiky přišel nový díl komixového příběhu od Marvelu Tak jsme remizovali se Slovakama, ale tohle není přeci server o hokeji, spíše o filmu. Tak tedy, co je teď […]
  • Star Trek IV: Cesta domů17. února 2016 Star Trek IV: Cesta domů Podruhé v řadě byl režisérem Star Treku představitel Spocka Leonard Nimoy. Ačkoliv mě ve třetím díle Star Trek: Pátrání po Spockovi coby režisér příliš nepřesvědčil, tentokrát to bylo o […]
  • Star Trek - Film z roku 1979 - 100%30. května 2013 Star Trek - Film z roku 1979 - 100% Sledovat vývoj Star Treku je podobné, jako sledovat vývoj Jamese Bonda. Není od věci, že už tomu bude více než 50, co Gene Roddenberry zahájil nejslavnější éru Sci-fi filmů v Americe. V […]
  • Sin City - Město hříchu25. prosince 2005 Sin City - Město hříchu Robert Rodriguez si docela zavařil, když k režii přizval autora comicsové předlohy Sin City Franka Millera (kromě něj si ještě komandování herců zkusil Quentin Tarantino). Filmové odbory z […]
  • Star Trek: Discovery - New Eden (S02E02)30. ledna 2019 Star Trek: Discovery - New Eden (S02E02) Mám rád celý Star Trek, seriálových epizod jsem prošvihl pouze několik a tak jsem nesměl zapomenout na další epizodu 2. série ST Discovery. Tentokrát je to ještě pro sledování zajímavější, […]