Sexuální praktiky pozemšťanů


V neko­neč­ném vesmí­ru žije mno­ho oby­va­tel, leč nikdo z nich nepro­ží­vá roz­mno­žo­va­cí pro­ces tak celist­vě, tak bolest­ně a tak tra­gic­ky nád­her­ně jako lid­ské bytos­ti.

Sexuální prak­ti­ky pozemš­ťa­nů jsou jedi­neč­nou kom­bi­na­cí kome­die a doku­emn­tár­ní­ho fil­mu. Hlavními posta­va­mi je jed­na lid­ská samič­ka Jenny a same­ček Bill, kte­ří se na začát­ku pod vli­vem kva­še­né­ho zrna sezná­mí na sva­té půdě zasvě­ce­ní (dis­co klub). Na nich si mimo­zemš­ťa­né uka­zu­jí vývoj sexu­ál­ních prak­tik lidí od sezná­me­ní až po roz­mno­žo­va­cí akt. Předem jsme varo­vá­ni, ž ne kaž­dý lid­ský pár je v roz­mno­žo­va­cím pro­ce­su úspěš­ný, ale vzá­pě­tí jsme ujiš­tě­ni, že pokud naše pozo­ro­vá­ní nebu­de úspěš­né, uká­že­me si jiný pár.

Po dějo­vé strán­ce se jed­ná o lehce lech­ti­vou kome­dii s jed­no­du­chým pří­bě­hem, kte­rý nemá smy­sl šíře­ji popi­so­vat, pro­to­že na něm film nesto­jí. To, co dělá z toho­to sním­ku jedi­neč­ný, je pro­lí­ná­ní kla­sic­ké­ho děje s doku­men­tár­ní­mi komen­tá­ři mimo­zemš­ťa­nů. Záchvaty smí­chu bude­te dostá­vat z jejich napros­to suché­ho raci­o­nál­ní­ho způ­so­bu, jakým nato­če­né zábě­ry popi­su­jí. Když dá tře­ba hol­ka klu­ko­vi tele­fon­ní čís­lo, ufó­ni to popí­šou jako: Samička naškrá­be nume­ric­ký sym­bol na plá­tek jem­né stro­mo­vé kůry a dou­fá, že její obrá­zek sameč­ka uspo­ko­jí.

Řekl jsem vám už, že film není pozem­ské­ho půvo­du? Natočila ho mezi­ga­lak­tic­ká fil­mo­vá spo­leč­nost Nekonečno na tře­tí a přes­to­že je určen blí­že nespe­ci­fi­ko­va­ným mimo­zemš­ťa­nům, nej­spíš se vám bude líbit také.

O filmu:

USA, 1999, 88 min
Původní název: The Mating Habits of the Earthbound Human
Režie: Jeff Abugov
V hlav­ních rolích: David Hyde Pierce, Mackenzie Astin, Carmen Electra, Lucy Liu, Marc Blucas, Jeff Abugov

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • Zvětšenina3. listopadu 2005 Zvětšenina Chladně odtažité, komplikované podobenství o skutečnosti, jež nám neustále uniká; strhující profil fascinující doby; vizuální a hudební obžerství, fatální symbolismus kontra zdánlívá […]
  • Nuda v Brně3. března 2004 Nuda v Brně Instruktážní film mj. na téma "Jak si poprvé užít" se všemi podstatnými informacemi. I tak by se dala charakterizovat Morávkova loňská komedie Nuda v Brně. Tak do dvou třetin se […]
  • Frankensteinova armáda: 30 % (70 % pro otrlé)25. března 2015 Frankensteinova armáda: 30 % (70 % pro otrlé) Nový film Karla Rodena? Nizozemská creepy lahůdka plná monster, odehrávající se přímo v centru druhé světové války. Film Frankensteinova armáda představuje malou skupinu ruských vojáků, […]
  • John Wick 2 (2017) - 85% akčního baletu (action / thriller)7. září 2017 John Wick 2 (2017) - 85% akčního baletu (action / thriller) Bylo, nebylo.. za devatero řekami a horami.. áále pendrek! Víte vy co? Když se vám jasně řekne, abyste nenasírali furt "Džonyho Strašáka" Wicka, tak se asi moc dobře ví, proč se vám to […]
  • Můj auťák Brouk5. září 2005 Můj auťák Brouk Můj auťák Brouk je příběhem ze života. Ze života jednoho ne zcela standardního Volkswagena Brouka, který si vás získá hned, jakmile nešťastně zamrká předními světly, zabouchá dveřmi a […]
  • Láska s výstrahou10. dubna 2006 Láska s výstrahou Tvrdil, že shání právničku, ale v podstatě hledal chůvu, která mu pomůže naprosto ve všem a kdykoli. Na první pohled je každý jiný. George (Hugh Grant) je úspěšný movitý podnikatel, tak […]