Poslední samuraj


Na kon­ci 19. sto­le­tí se Japonsko sna­ží při­po­dob­ňo­vat západ­ní civi­li­za­ci. Lobistická sku­pi­na vede­ná císa­řo­vým rád­cem Omurou pozve do Japonska ame­ric­ké­ho kapi­tá­na Algrena, vete­rá­na z kava­le­rie gene­rá­la Custera. Ten má za úkol vycvi­čit japon­skou armá­du, aby moh­la za pomo­ci nových moder­ních zbra­ní z Ameriky pora­zit vzdo­ru­jí­cí sku­pi­nu samu­ra­jů, kte­ří ač věr­ni císa­ři, nema­jí pocho­pe­ní pro Omurovi zámě­ry.

Tak se také sta­ne, ale Omura (Masato Harada) je nedo­čka­vý a pošle armá­du do pro­ti samu­ra­jům téměř nevy­cvi­če­nou, díky čemuž dojde k totál­ní­mu masa­k­ru a kapi­tán Algren (Tom Cruise) je zajat. Když ztrá­ví rok jako zaja­tec u samu­ra­jů, sži­je se s nimi nato­lik, že se při­dá na jejich stra­nu. Film pak uza­ví­rá bitva mezi samu­ra­ji odhod­la­ný­mi pro své ide­á­ly zemřít a japon­skou armá­dou, kte­rá, nyní již řád­ně vycvi­če­na, si až pří­liš věří svým vítěz­stvím. Aby ve fil­mu nechy­bě­la roman­ti­ka, je zde krás­ná japon­ka Taka (Koyuki), kte­rá kapi­tá­na Algrena ošet­řu­je, přes­to­že v bitvě zabil její­ho man­že­la.

Pocity z Posledního samu­ra­je jsou tro­chu roz­po­ru­pl­né. Na jed­né stra­ně je tu per­fekt­ní tech­nic­ké pro­ve­de­ní, výbor­ná kame­ra a nád­her­né bitvy a sou­bo­je se samu­raj­ský­mi meči. Na dru­hé stra­ně tu máme pří­liš jed­no­du­chý děj bez něja­ké zají­ma­vé záplet­ky. Z fil­mu je rov­něž pří­liš cítit ame­ric­ké poje­tí. Američan se zkrát­ka může stát kým­ko­liv - tře­ba samu­ra­jem a to ješ­tě ne leda­ja­kým. Nemohu si pomo­ci, ale k tomu­to žán­ru fil­mů se to moc neho­dí a i když si to tvůr­ci ani neu­vě­do­mu­jí, zesměšňu­jí tím japon­ské tra­di­ce samu­raj­ské­ho bojo­vé­ho umě­ní.

Dalším mate­ním divá­ků je nesmy­sl­né při­po­do­bo­vá­ní samu­ra­jů k seve­ro­a­me­ric­kým indi­á­nům, kte­ré nemá opod­stat­ně­ní a jedi­né vysvět­le­ní k tomu­to pře­kru­co­vá­ní japon­ských tra­di­cí vidím v nut­nos­ti udě­lat film kou­ka­tel­něj­ší pro ame­ric­ké­ho divá­ka.

O filmu:

Rok: 2003
Země půvo­du: USA, Nový Zeland, Japonsko
Oficiální web: The Last Samurai
Režie: Edward Zwick
V hlav­ních rolích: Ken Watanabe, Tom Cruise, William Atherton, Chad Lindberg, Ray Godshall Sr., Billy Connolly, Tony Goldwyn, Masato Harada, Masashi Odate, John Koyama, Timothy Spall, Shichinosuke Nakamura, Togo Igawa, Satoshi Nikaido, Shintaro Wada
Délka: 154 min

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Devátý den10. července 2006 Devátý den Devátý den je film více politický než válečný založený na skutečném příběhu z 2. světové války. Hlavním hrdinou je lucemburský kněz Kremer propuštěný "na podmínku" z koncentračního tábora […]
  • Dívčí válka6. září 2004 Dívčí válka Píše se rok 55 p.n.l. Římská vojska se blíží ke kanálu La Manche a se chystají dobít Britanii. Nejedná se ale o historický film, ale o céčkovou komedii, která je tak pitomá, až vám to […]
  • Pád Třetí říše6. května 2005 Pád Třetí říše Historický film popisující poslední dny v Hitlerově bunkru před kapitulací Něměcka až do jeho sebevraždy a sebevražd mnoha dalších osob z jeho nejbližšího okolí. V úvodu filmu se na […]
  • Amélie z Montmartru28. září 2005 Amélie z Montmartru Asi není třeba nějak zvlášť představovat dílo, které pobralo spoustu různých ocenění a bylo vyhlášeno nejlepším filmem za rok 2001. Pro mě se rozhodně jedná o neopakovatelný […]
  • Choking Hazard26. dubna 2004 Choking Hazard Partička tragédů, kteří asi nemají nic lepšího práci, se, pod vedením svého slepého duchovního vůdce, zabývá hledáním smyslu života. Odjedou na víkend rozjímat kamsi do křivoklátských […]
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Jeepers Creepers 226. ledna 2004 Jeepers Creepers 2 Pozdě, ale přece, se budeme věnovat druhému pokračování hororu Jeepers Creepers, který měl premieru loni na podzim. Od původního filmu Jeepers Creepers uplynulo právě 23 let a Creeper […]