Pláž


Po 18 hodi­nách v zad­ní kabi­ně leta­dla, po třech pito­mých fil­mech, dvou jíd­lech v plas­ti­ku, šes­ti pivech a beze­sné noci jsem koneč­ně při­stál... v Bangkoku.

Přesně takhle začí­ná film Pláž. Richard (Leonardo DiCaprio), jako mla­dý ame­ric­ký bac­kpac­ker, při­jíž­dí do Bangkoku. Za pár dola­rů si seže­ne uby­to­vá­ní v lev­ném hos­te­lu, kde jsou kro­mě poste­le a vět­rá­ku jen holé stě­ny. Ještě ten večer se sezná­mí s půvab­nou fran­couz­skou Francoise (Virginie Ledoyen), kte­rá tam má bohu­žel pří­te­le Etienna (Guillaume Canet).

Ještě poz­dě­ji večer nara­zí na zvlášt­ní­ho týp­ka jmé­nem Daffy (Robert Carlyle), kte­rý v jed­nom kuse hulí trá­vu a tro­chu (hod­ně) mu hra­be. Ale niko­liv z té trá­vy, ale z del­ší­ho poby­tu na mís­tě, kte­rý nazý­vá rájem. Richardovi vyprá­ví o neu­vě­ři­tel­ném ost­ro­vě v pobřež­ních vodách Thajska dosud nezni­če­ném turis­tic­kým ruchem. Ráno je pak tro­chu šíle­né. Richard najde Daffyho s pod­ře­za­ný­mi žila­mi a na dve­řích při­špen­dle­nou mapu zmí­ně­né­ho ost­ro­va. Přemluví své fran­couz­ské sou­se­dy, aby se tam s ním vypra­vi­li a tak se i sta­ne. Toť úvod do děje.

Hlavní myš­len­kou Pláže je hle­dá­ní ráje. Zatímco prv­ní polo­vi­na fil­mu popi­su­je ráj jako něja­ké vysně­né mís­to a veš­ke­rou ener­gii věnu­je jeho hle­dá­ní, ve dru­hé polo­vi­ně zjiš­ťu­je­me, že toto mís­to sice exis­tu­je, ale že po čase to pře­sta­ne být tím, po čem jsme tou­ži­li a že sku­teč­ný ráj najde­me jen sami v sobě.

Partička nezá­vis­lých lidí, kte­ří v tom­to fil­mu najdou své úto­čiš­tě na nezná­mém opuš­tě­ném ost­ro­vě, tam musí čelit mno­ha růz­ným nebez­pe­čím, kte­rá při­chá­ze­jí zven­ku i zevnitř jejich kolo­nie. Jenže ti, co zde ráj našli najed­nou zjiš­ťu­jí, že nesto­jí o to, aby ho našel ješ­tě někdo jiný. Pobyt na tom­to nád­her­ném mís­tě, ve stra­chu, že bude někým obje­ve­no, v kom­bi­na­ci s ponor­ko­vou nemo­cí a dal­ší­mi soci­ál­ní­mi pro­blémy může vyvo­lá­vat i šílen­ství. Důkazem toho byl i Daffy - jeden ze zakla­da­te­lů kolo­nie, kte­rý se z del­ší­ho poby­tu v ráji nako­nec zbláz­nil.

Pláž je film roz­hod­ně zají­ma­vý, avšak mno­ha kri­ta­ka­mi odsou­ze­ný a to zejmé­na díky slab­ší­mu scé­ná­ři, kte­rý sku­teč­ně není pří­liš slo­ži­tý a také díky obsa­ze­ní Leonarda DiCapria do hlav­ní role. Nemůžu říct, že by to byl zrov­na můj oblí­be­ný herec, ale v tom­to fil­mu dělal pod­le mě co mohl a v rám­ci mož­nos­tí se úspěš­ně zhos­til své role lehce nafou­ka­né­ho ame­ric­ké­ho fra­jír­ka, kte­rý se kde­si v thaj­ské pus­ti­ně stře­tá­vá s rea­li­tou. Jediná scé­na, kte­rou jsem fakt nepo­cho­pil, je ta, co je nato­če­na jako by ve sty­lu video­hry. V prv­ní řadě je tam úpl­ně zby­teč­ná a v dru­hé řadě v ní DiCaprio vypa­dá oprav­du dement­ně. Jinak ten­to film roz­hod­ně dopo­ru­ču­ji. Hudební dopro­vod se cel­kem pove­dl a mno­ho zábě­rů z nád­her­né thaj­ské pří­ro­dy také.

O filmu:

Pláž (The Beach)
USA, 2000, 119 min
Režie: Danny Boyle
V hlav­níh rolích: Leonardo DiCaprio, Tilda Swinton, Virginie Ledoyen, Guillaume Canet, Robert Carlyle, Paterson Joseph, Victoria Smurfit, Hélene de Fougerolles

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Rychle a zběsile 3: Tokijská jízda13. srpna 2006 Rychle a zběsile 3: Tokijská jízda Rychle a zběsile se opět vrací! Vrací se na plátna kin, na dvd a v budoucnu také na televizní obrazovky. Ano je to ta známá automobilová podívaná, ale již třetí v pořadí. Rychle a zběsile […]
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Super Size Me17. března 2006 Super Size Me Režisér Morgan Spurlock si dal nelehký úkol. Po dobu jednoho měsíce se bude stravovat výhradně v McDonaldu, bude tam jíst 3 jídla denně, nesmí jíst stále to samé, rsp. musí vyzkoušet […]
  • The Circle – Recenze – 40%16. května 2017 The Circle – Recenze – 40% Film The Circle (vzniklý v koprodukci USA a Spojených arabských emirátů, natočený podle stejnojmenné knižní předlohy, s Emmou Watson v hlavní roli) je dystopické drama odehrávající se […]
  • Hrubeš a Mareš jsou kamarádi do deště25. října 2005 Hrubeš a Mareš jsou kamarádi do deště Do té doby „pouze“ vynikající divadelní režisér Vladimír Morávek vzbudil před 2 roky obrovský rozruch se svou Nudou v Brně, s níž sklidil nemalý úspěch – z udílení Českých lvů si odnesl 5 […]
  • Smrtonosná past 5: Opět v akci – 55 %8. března 2013 Smrtonosná past 5: Opět v akci – 55 %   John McClane na dovolené v Rusku. Popáté a snad už naposledy. Je to sice drsné tvrzení, ale i ti nejskalnější fanoušci této slavné smrtonosné série s hláškujícím a zranitelným […]
  • Shingeki no Kyojin - 95%14. září 2017 Shingeki no Kyojin - 95% Slyšela a četla jsem několik názorů, že prvních pár dílů se musí přetrpět, a plně s nimi souhlasím. Příběh mě začal pořádně zajímat až asi od 5. dílu. Takže pokud je mezi vámi někdo, kdo […]
  • Revizoři2. února 2005 Revizoři Je ráno v budapešťském metru a party revizorů se rozjíždějí na stanoviště na všech trasách. Během dne se nejen setkají s cestujícími, ale možná taky svedou souboje mezi sebou. K ději […]