Minority Report

200408292023 minority4

Děj sci-fi fil­mu Minority report se ode­hrá­vá v roce 2054, v němž již něja­ký ten rok fun­gu­je
sys­tém kri­mi­nál­ní pre­ven­ce Pre-crim, kte­rým poli­cis­té úspěš­ně chrá­ní oby­va­te­le Washingtonu pro­ti vraž­dám.

Systém je zalo­žen na vizích budouc­nos­ti tří cit­li­vých médií tzv. tuši­te­lů, kte­ří ve svých mys­lích vidí, co se sta­ne. Vědí kdy, určí oběť i vra­ha, ale nejsou schop­ni určit mís­to. Na zákla­dě útrž­ků z mys­li jed­not­li­vých tuši­te­lů pak kri­mi­na­lis­té musí včas při­jít na to, kde se vraž­da ode­hra­je a účin­ně zasáh­nout. Lidé jsou tak tres­tá­ni ješ­tě dří­ve než stih­nou zlo­čin spáchat.

Jednoho dne však tuši­te­lé jako budou­cí­ho vra­ha ozna­čí náčel­ní­ka Pre-crimu Johna Andertona (Tom Cruise). John se tak dostá­vá do neleh­ké situ­a­ce, v níž po něm jdou jeho vlast­ní kole­go­vé. Nechápe, jak ho tuši­te­lé moh­li ozna­čit, dokon­ce ani poten­ci­ál­ní oběť nezná. Jak se však děj zaplé­tá, pozná­vá, že se do před­po­vě­ze­né situ­a­ce oprav­du dosta­ne.

Celý film je zalo­žen na hod­ně zají­ma­vé myš­len­ce, díky níž by na svě­tě uby­lo hod­ně pro­blé­mů. Zároveň však ihned uka­zu­je stin­né strán­ky tako­vé­ho sys­té­mu, jeho sla­bi­ny a chy­by. Právě jakési chy­by či nesou­la­dy ve vizích tuši­te­lů jsou uklá­dá­ny do tzv. „mino­ri­ty reports“. Film obsa­hu­je pěk­né tech­nic­ké efek­ty od „pro­mí­ta­cích plá­ten“ pro ana­lý­zu vizí po super moder­ní měs­to budouc­nos­ti, v němž je vše říze­no počí­ta­čem, a jehož oby­va­te­lé se pro­há­ně­jí ve svých super­kárách tu po sil­ni­ci, tu po stě­nách domů.

Více na Kritiky.cz
Revizoři Je ráno v budapešťském metru a party revizorů se rozjíždějí na stanoviště na všech tras...
Ve štábu Miloše Zemana padají pěsti ...
Film Lab 2015 Michal Damian - prezentace diplomové práce na UTB ...
REVENANT Zmrtvýchvstání - PRAPŮVODNÍ A AUTENTICKÉ: KOSTÝMY Muži z hor a jejich podoba se stali americkou ikonou, ale pro REVENANT chtěla kostýmní výtvarni...
Deník, který vám pomůže být tady a teď Kolikrát se denně přistihnete, že myšlenkami bloudíte v budoucnosti či minulosti, aniž byst...

Vaši pozor­nost však udr­ží hlav­ně záplet­ka, kdy sami pře­mýš­lí­te, kde se sta­la chy­ba, o kom stá­le tuši­tel­ka sní a jaké jsou vlast­ně zámě­ry jed­not­li­vých akté­rů fil­mu. Zajímavé je, že navzdo­ry všem ame­ric­kým fil­mo­vým sché­ma­tům, hlav­ní­ho „akč­ní­ho“ hrdi­nu nedo­pro­vá­zí milost­ný poměr se stej­ně „akč­ní“ a doko­na­lá part­ner­kou. Tedy až na mátož­nou tuši­tel­ku, kte­rá přes­ně ví, co se v příš­tím oka­mži­ku sta­ne a zachrá­ní mu tak nejed­nou život...

O filmu:

Rok: 2002
Oficiální web: Minority Report
Režie: Steven Spielberg
Scénář: Scott Frank, Jon Cohen
Kamera: Janusz Kaminski
V hlav­ních rolích: Tom Cruise, Max von Sydow, Steve Harris, Samantha Morton

Délka fil­mu: 145 minut

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Terminátor 3: Vzpoura strojů18. února 2004 Terminátor 3: Vzpoura strojů Tento článek je něco jako písnička na přání. Jeden z čtenářů se po třetím pokračování tohoto scifi seriálu ptal, tak co bychom pro něj neudělali. Druhý díl končí horkou lázní kladného i […]
  • 2001: Vesmírná odysea - 100 %4. dubna 2014 2001: Vesmírná odysea - 100 % Obloha plná hvězd fascinuje lidské předky stejně jako současnou vyspělou civilizaci. Ale najít souvislost mezi vývojem lidské civilizace a stále neznámým vesmírným prostorem s vnitřním […]
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Děvčátko17. března 2004 Děvčátko Ema má mámu, máma má Emu. A obě se snaží najít v životě to své štěstí. Každá na to jde po svém. Máma chodí po barech a Ema se toulá po nocích po městě. Obě se snaží najít lásku. Máma ji […]
  • Restart12. ledna 2006 Restart Ne zrovna standardní film se zrodil v českých luzích a hájích. Nebo lépe řečeno v česko-finských luzích a hájích. Děj filmu se točí kolem dívky Sylvie. Má celkem dobré zaměstnání v […]
  • Špatná výchova29. října 2004 Špatná výchova Zkoušel jsem si nepřipustit, že v nejnovějším Almodóvarově filmu hrají skoro samí homosexuálové nebo transvestiti, a vyrazil jsem do kina. A ono to kupodivu docela fungovalo. Musel […]